Europos socialinis fondas
gegužės 24, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Kaip pateikti paraišką?
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
  

2005 m.

2005-11-16
Lapkričio 17-18 dienomis Vilniuje vyko tarptautinis seminaras ,,Keitimasis patirtimi planuojant naująjį struktūrinių fondų programavimo periodą“, kurį organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos Komisija. Seminaras buvo skirtas pasirengti naujam struktūrinių fondų 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui.
Plačiau (seminaro medžiaga ir nuotraukos)

Informacija apie seminarą Europos Komisijos puslapyje: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/news/20051125-vilnius_en.cfm


 2005-10-05  2.2 priemonės gautos paraiškos


2005-09-30
Rugsėjo 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas paramai, skirtai neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtrai, gauti pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)“. Šiam kvietimui iš Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų numatyta skirti 17 mln. litų.
Į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal šią priemonę galės pretenduoti apskričių viršininkų administracijos, savivaldybių administracijos, biudžetinės bei viešosios įstaigos.
Institucijos bei organizacijos, ketinančios teikti paraiškas pagal minėtą priemonę, čia gali susipažinti bei atsisiųsti paskelbto kvietimo dokumentaciją bei pradėti pildyti paraiškos formą.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad oficialiai šie dokumentai įsigalios nuo jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, todėl užpildytos paraiškos bus priimamos Centrinėje projektų valdymo agentūroje tik nuo tos datos.


2005-09-30
Rugsėjo 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas paramai, skirtai Lietuvos darbo biržos administraciniams gebėjimas stiprinti ir darbo biržos teikiamų paslaugų, darbo rinkos politikos priemonių ir programų efektyvumo tyrimams atlikti. Vienintelė institucija, pretenduojant į šios priemonės teikiamą paramą, yra Lietuvos darbo birža. Šiam kvietimui iš Europos socialinio fondo ir bendrojo finansavimo lėšų numatyta skirti 2.5 mln. litų.
Susidomėję asmenys bei organizacijos čia gali susipažinti bei atsisiųsti paskelbto kvietimo dokumentaciją.


2005-09-30
Rugsėjo 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas paramai, skirtai neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką plėtrai, gauti pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Šiam kvietimui iš Europos socialinio fondo ir bendrojo finansavimo lėšų numatyta skirti 16,7 mln. litų.
Į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal šią priemonę galės pretenduoti valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos bei viešosios įstaigos.
Institucijos bei organizacijos, ketinančios teikti paraiškas pagal minėtą priemonę, čia gali susipažinti bei atsisiųsti paskelbto kvietimo dokumentaciją bei pradėti pildyti paraiškos formą.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad oficialiai šie dokumentai įsigalios nuo jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, todėl užpildytos paraiškos bus priimamos Europos socialinio fondo agentūroje tik nuo tos datos.


2005-09-30
Rugsėjo 30 d. baigėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtas kvietimo teikti paraiškas terminas  investicinio projekto rengimui „Parama projektams parengti“ pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)“.
Gautų paraiškų suvestinė


2005-08-29
Rrugpjūčio 29 d. baigėsi paraiškų teikimo terminas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančią Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD)
II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“.
Paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti pagal šią priemonę buvo pateiktos 55 paraiškos. Šiuo metu Europos socialinio fondo agentūros darbuotojai atlieka gautų paraiškų administracinės atitikties vertinimą. Šio vertinimo metu yra tikrinama pateiktos paraiškos atitinka keliamus administracinius reikalavimus, t.y. ar paraiškos pilnai ir tinkamai užpildytos, ar pateikti reikalaujami priedai, finansiniai ir kiti dokumentai.
Pirmojo vertinimo etapo rezultatus planuojama paskelbti šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje.


2005-08-26
Rugsėjo 26 d. baigėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtas  kvietimo teikti paraiškas terminas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti
pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)
„Parama nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai“.
Gautų paraiškų suvestinė


2005-08-22
Rugpjūčio 22 d. baigėsi paraiškų teikimo terminas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančią Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.2 priemonę ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas".
Paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti pagal šią priemonę buvo pateiktos 222 paraiškos. Šiuo metu Europos socialinio fondo agentūros darbuotojai atlieka gautų paraiškų administracinės atitikties vertinimą. Šio vertinimo metu yra tikrinama pateiktos paraiškos atitinka keliamus administracinius reikalavimus, t.y. ar paraiškos pilnai ir tinkamai užpildytos, ar pateikti reikalaujami priedai, finansiniai ir kiti dokumentai.
Pirmojo vertinimo etapo rezultatus planuojama paskelbti šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje.


2005-08-16
Rugpjūčio 16 d. baigėsi paraiškų teikimo terminas investicinio projekto rengimui „Parama projektams parengti“ pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančią Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD)
I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)“.
Paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti pagal šią priemonę buvo pateiktos 55 paraiškos. Šiuo metu Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojai atlieka gautų paraiškų tinkamumo vertinimą.
Vertinimo rezultatus planuojama paskelbti šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje.


Mokymai projektų finansininkams


Antras kvietimas pagal  Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.5, 2.2 ir 2.3 priemones. Gautos paraiškos: 1.5 priemonė,  2.2 priemonė ir 2.3 priemonė.


2005-07-25  atvirų durų dienos


2005-07-25
BPD vertintojų papildomos atrankos konkursas 


2005-07-14
Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių įgyvendinimas 2004 metais
(skaidruolės)


2005-06-22
Birželio mėn. išleistas naujas informacinio leidinio "Struktūriniai fondai žmonių išteklių plėtrai" numeris


2005-06-16  BPD vertintojų atrankos konkursas


2005-06-07  kvietimas teikti paraiškas pagal BPD 5 priemonę


2005-06-06   kvietimas teikti paraiškas pagal BPD 2.2 ir 2.3 priemones 


2005-05-21 Vadovas ESF projektų vykdytojams (ir vadovo priedai) supažindina su Lietuvos 2004-2006 m. BPD II prioriteto priemones įgyvendinančių projektų valdymo taisyklėmis ir procedūromis, susijusiomis su pirkimais, atsiskaitymu ir finansų valdymu, pateikiantį praktines projektų vykdymo, apskaitos ir jų atskaitomybės sudarymo rekomendacijomis;


2005-05-15
Gegužės 16 - 17 d. vykusių mokymų seminaro 
Projektų finansų valdymas“ medžiaga, skirta ESF projektų vykdytojams, įgyvendinantiems BPD II prioriteto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 priemonių projektus.


2005-05-12  Naujas elektroninis laikraštis „BPD žinios"


2005-05-11  Ministerijoje 2005 m. gegužės 11-13 d. lankėsi Europos Komisijos darbuotojai


2005-04-17
2005 m. nuo balandžio 18 d. iki gegužės 20 d. apskrityse vyko informaciniai seminarai


2005-04-01
BPD 1.5. priem. PAK rekomendacija (posėdžio protokolo nutariamoji dalis)


2005-04-01  Pasirašytos sutartys dėl ERPF paramos


2005-03-14  Pasirašytos pirmosios sutartys dėl ESF paramos


2005-03-07  Pasirašytos pirmosios sutartys dėl ESF paramos darbuotojų kvalifikacijai kelti


2005-03-04
Pasirašytos pirmosios sutartys su projektų vykdytojais, kuriems skirta finansinė parama iš ERPF  investicinio projekto (galimybių analizės) rengimui


2005-02-23   BPD 1.5. priem. PAK rekomendacijos (posėdžio protokolo nutariamoji dalis)


2005-02-23   BPD 2.2. priem. sprendimas dėl projektų finansavimo


2005-02-17   BPD 1.5. priem. PAK rekomendacijos (posėdžių protokolų nutariamosios dalys)


2005-02-15   BPD 2.2. priem. PAK rekomendacijos (posėdžių nutariamosios dalys)


 
2005-02-08
   Plačiau..BPD 2.3. priem. PAK rekomendacijos (posėdžių nutariamosios dalys)

2005-02-15   BPD 2.1. priem. pasirašytos pirmosios ESF paramos sutartys

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.