Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa
sausio 27, 2021
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa

Laisvė, saugumas ir teisingumas

Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  
Paieška
Naujienų prenumerata


 Visa informaciją, aktualijas, teisės aktus apie Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą rasite čia

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. A1-385 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Benroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 4 veiksmo "Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.14-K-01 patvirtinimo pakeitimo projektas

2015-08-05 Patvirtinta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos stebėsenos komiteto sudėtis
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. A1-454 

2015-08-05 Patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 3 veiksmo "Priverstinis grąžinimas" projektų finansavimo salygų aprašas Nr. PMIF-3.2.3-V-01
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. A1-450

2015-08-05 Patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 1 nacionalinio tikslo "Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" projektų finansavimo salygų aprašas Nr. PMIF-3.1.2-V-01
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. A1-449

Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams projektas
Atsakinga institucija parengė Instrukcijas dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams projektą

2015-07-27 Organizuojamas informacinisai susitikimai PMIF pareiškėjams
Europos socialinio fondo agentūra 2015 m. rugspjūčio 4 d. 9-13 val. organizuoja informacinius susitikimus būsimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų projektų finansavimo sąlygų aprašus (toliau – PFSA) Nr. PMIF-1.1.4-V-01 ir PMIF-1.1.4-K-01. Daugiau info.

2015-07-15 Patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo aprašas
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-432
2015-07-15 Startuoja Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos įgyvendinimas Lietuvoje
Siekiant užtikrinti būtiniausių paslaugų teikimą prieglobsčio prašytojams Lietuvoje, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė patvirtino Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF) nacionalinės programos projektų finansavimo sąlygų aprašus (PFSA) pagal veiksmą „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“.

 2015-07-07 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 3 veiksmo "Priverstinis grąžinimas" projektų finansavimo salygų aprašo Nr. PMIF-3.2.3-V-01 (valstybės projektų planavimas) projektas (PFSA, priedas)
Atsakinga institucija parengė PFSA Nr. PMIF-3.2.3-V-01 projektą. Pasiūlymus maloniai prašome teikti iki 2015 m. liepos 15 d. el. paštu Violeta.Plotnikoviene@socmin.lt


 2015-07-07 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 1 nacionalinio tikslo "Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" projektų finansavimo salygų aprašo Nr. PMIF-3.1.2-V-01 (valstybės projektų planavimas) projektas (PFSA, priedas)
Atsakinga institucija parengė PFSA Nr. PMIF-3.1.2-V-01 projektą. Pasiūlymus maloniai prašome teikti iki 2015 m. liepos 15 d. el. paštu Violeta.Plotnikoviene@socmin.lt


 2015-07-07 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo "Integracijos priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas" projektų finansavimo salygų apraš Nr. PMIF-2.1.2-V-01 (valstybės projektų planavimas) projektas (PFSA, priedas)
Atsakinga institucija parengė PFSA Nr. PMIF-2.1.2-V-01 projektą. Pasiūlymus maloniai prašome teikti iki 2015 m. liepos 15 d. el. paštu Gerda.Mockaitiene@socmin.lt


Prieglobsčio, miragcijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo aprašo projektas

2015-06-30 Patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.4-K-01
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. A1-385


2015-06-30 Patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.4-V-01
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. A1-384


2015-06-10 Patvirtintos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
Socialinės apsuagos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. A1-319


2015-05-22 Patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos veiksmų įgyvendinimo planas
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. A1-284


2015-05-08 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fodno 2014-2020 m. nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 4 veiksmo "Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams" projektų finansavimo sąlygų aprašų Nr. PFSA-1.1.4-V-01 (valstybės projektų planavimas) ir Nr. PFSA-1.1.4-K-01 (projektų konkursas) projektai
Atsakinga institucija parengė dviejų PFSA (valstybės ir projektų konkurso) projektus. Maloniai prašome pasiūlymus teikti iki 2015 m. gegužės 22 d. el. paštu Violeta.Plotnikoviene@socmin.lt


2015-04-02 Patvirtintas Elektroninio keitimosi duomenimis sistemos naudojimo aprašas
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2015 m. kovo 31 d. potvarkis Nr. A3-38 (aprašas, priedas)


2015-03-27 Patvirtinta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinė programa
2015 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimas Nr. C(2015) 1731 galutinis, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m, laikotarpiu


2015-03-26 Pakeistos Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklės
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A1-150


2015-03-26 Patvirtintos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklės
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A1-145
2015-02-26 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos administravimo taisyklių projektas
Atsakinga institucija parengė Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos administravimo taisyklių projektą (Taisyklės, priedai)


 2015-02-18 Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių projektas
Atsakinga institucija parengė Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių projektą (Taisyklės, priedai). Pasiūlymus maloniai prašome teikti iki 2015 m. kovo 3 d. el. paštu Violeta.Plotnikoviene@socmin.lt


2015-02-12 Patvirtintos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų naudojimo taisyklės
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-02-12 įsakymas Nr. A1-72 (Taisyklės, priedai)


2014-12-11 Su Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai administravimu susijusių dokumentų ir duomenų keitimo dėl euro įvedimo metodika

2014-12-05 Pakeistos Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklės
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. Nr. A1-602

2014-12-05 Pakeistos Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projekto vykdytojams, esantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklės
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. A1-603

2014-12-05 Pakeistas Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programų projekto vykdytojams, nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašas
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. A1-604

2014-12-05 Pakeistos Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklės
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. A1-605

2014-10-06 Pakeistos Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklės
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. A1-474

2014-06-18 Pakeistos Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, priežiūros taisyklės
Socialinės aspaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. A1-315

2014-05-20 Patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. bei Horizontalus reglamentai
2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr. 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB


2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos
2014-03-14 Priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. A1-139 priimtas sprendimas dėl paramos skyrimo projektams pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integarcijos metinę 2013 metų proggramą

2014-02-19 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskirta Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo atsakinga institucija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 149  paskyrė institucijas, atsakingas už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje 2014-2020 m.


2013-01-29 Baigėsi EIF paraiškų naudos ir kokybės vertinimas
Baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2013 m. programą kvietimo Nr. EIF/2013/7 naudos ir kokybės vertinimas
EIF projektų atrankos ir priežiūros komitetui teikiamos svarstyti 20 paraiškų.


2013-10-16 Patvirtinti Gairių pareiškėjams pagal EIF 2013 m. programą pakeitimai
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-568 patvirtinti Gairių pareiškėjams pagal EIF 2013 m. programą pakeitimai.
2013-09-03 Seminaras "Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė 2013 metų programa"
2013 m. rugsėjo 24 d. 10 val. Europos socialinio fondo agentūroje vyks seminaras "Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2013 metų programa". Plačiau

2013-08-09 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal EIF metinę 2013 m. programą

Kviečiame teikti paraiškas EIF programos paramai gauti pagal EIF metinę 2013 m. programą. Galutinė paraiškų pateikimo data – 2013 m. lapkričio 4 d. 17.30 val. Lietuvos laiku. Vėliau pateiktos paraiškos bus priimamos ir užregistruojamos, tačiau nevertinamos.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:
Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius
Telefonas pasiteirauti: (8 5) 241 3182
Faks.: (8 5) 260 82 81
El. paštas: info@esf.lt


2013-07-26 Patvirtintos EIF gairės pareiškėjams pagal metinę 2013 m. programą
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. A1-452 patvirtintos EIF gairės pareiškėjams pagal EIF metinę 2013 m. programą (Žin., 2013, Nr. 79-4125).
2013-07-04 Patvirtinta EIF metinė 2013 m. programa
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-366 patvirtinta EIF metinė 2013 m. programa (Žin., 2013,Nr. 74-3718).


Priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2013 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-168  priimtas sprendimas dėl paramos skyrimo projektams  pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2012 m. programą


2013-01-04
Baigėsi EIF paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

Baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2012 m. programą naudos ir kokybės vertinimas. Projektų atrankos ir priežiūros komitetui bus teikiama svarstyti 19 (devyniolika) paraiškų.


2012-09-06  Konkurse „UžsienietisLT“ nugalėjo istorija apie Vilniaus afrikiečių bendruomenę

Vakar, rugsėjo 5 d., Vilniuje pagerbti konkurso „UžsienietisLT“ nugalėtojai – istorijų apie Lietuvoje sėkmingai įsikūrusius užsieniečius iš trečiųjų šalių autoriai bei šių istorijų herojai. Pagrindinėje nominacijoje „15min šlovės“ prizas atiteko daugiausiai naujienų portalo skaitytojų balsų surinkusiai Vytauto Valentinavičiaus istorijai apie Vilniaus afrikiečių bendruomenę. Taip pat buvo išskirtos afganistaniečio Mohammado ir egiptiečio Ehabo istorijos.

Siekiant pristatyti Lietuvoje įsikūrusių užsieniečių sėkmės istorijas, rugpjūčio mėnesį, bendradarbiaujant su naujienų portalu 15min.lt, buvo organizuojamas konkursas „UžsienietisLT“. Tai – pirmas tokio pobūdžio konkursas, kuriame portalo skaitytojai turėjo galimybę ne tik pasidalinti užsieniečių, atvykusių gyventi į Lietuvą, sėkmės istorijomis, bet ir išrinkti labiausiai patikusią. Iš visų atsiųstų istorijų konkurso pabaigoje buvo išrinktos trys geriausios. Anot organizatorių, šis projektas leido iš arčiau susipažinti ir suprasti, kiek daug aktyvių, bendruomeniškų ir kūrybingų žmonių gyvena šalia mūsų, kurie lygiai taip pat myli mūsų šalį ir prisideda prie jos ateities kūrimo.

Nominacijoje „15min šlovės“ nugalėjusios istorijos herojai – Vilniaus afrikiečių bendruomenė. Vilniaus afrikiečių bendruomenės įkūrėjas ir vadovas Chijioke Ndubuisi Nkemka į Lietuvą atvyko dar 2008 metais iš Nigerijos. Pristatydama savo kultūrą, virtuvę, piešinius, Vilniaus afrikiečių bendruomenė stengiasi pažinti ir Lietuvos kultūrą, susipažinti su šalies gyventojais, tad organizuoja įvairius kultūrinius renginius, vyksta į mokyklas ir pristato Afrikos kultūrą mokiniams, bendradarbiauja su vaikų ir senelių globos namais, vykdo įvairias kitas veiklas.

Nominacijoje „Lietuva – antri mano namai“ laimėtoją išrinko konkurso organizatorių sudaryta komisija, kuri išskyrė afganistaniečio Mohammado Raufo Shakizados istoriją, kurios autorius – pats herojus. Mohammadą, dar paauglį, prieš trejus metus į Lietuvą atvedė skaudi patirtis karo niokojamame gimtajame Afganistane. Čia jis ne tik rado antrus namus, ramybę, saugumą, draugų, bet ir deda pastangas, kad kuo geriau integruotųsi į Lietuvos visuomenę, daug mokėsi, šiuo metu dirba Pabėgėlių priėmimo centre apsaugos darbuotoju.

Konkurso organizatorių komisija taip pat išrinko nugalėtoją ir nominacijoje „Man gera/patinka Lietuvoje“. Čia nugalėtojo laurai atiteko egiptiečio Ehabo gyvenimą Lietuvoje aprašiusiai Živilei Juonytei. Ehabą į Lietuvą 2005 metais iš Egipto atvedė meilė lietuvei, su kuria vėliau jis sukūrė šeimą. Šiuo metu Ehabas dirba reklamos agentūroje eksporto vadybininku, o taip pat yra naujai atvykusių užsieniečių socialinis konsultantas bei vienas centro „PLIUS“ leidžiamo naujienlaiškio redaktorių. Dar viena Ehabo veikla – Vilniaus afrikiečių bendruomenės steigimas ir vystymas. Jis – vienas iš trijų bendruomenės valdybos narių.

Su visomis konkurso „UžsienitisLT“ istorijomis galima susipažinti skiltyje http://www.15min.lt/naujienos/aktualu/uzsienietislt/


2012-07-12 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal EIF 2012 m. programą

Kviečiame teikti paraiškas Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF) programos paramai gauti pagal EIF metinę 2012 m. programą. Galutinė paraiškų pateikimo data 2012 m. spalio mėn. 15 d. 17.30 val. Lietuvos laiku.

Vėliau pateiktos paraiškos bus priimamos ir užregistruojamos, tačiau nevertinamos.

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:
Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius
Telefonas pasiteirauti: (8 5) 241 3182
Faks.: (8 5) 260 82 81
El. paštas: info@esf.lt


 
2012-07-03 Patvirtintos EIF gairės pareiškėjams pagal 2012 m. programą

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-312 patvirtintos EIF gairės pareiškėjams pagal 2012 m. programą (Žin., 2012, Nr. 79-4125).


 
2012-01-03 Organizuojamas EIF priežiūros komiteto posėdis

Š. m. sausio 11 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje Projektų atrankos ir priežiūros komiteto posėdis, kuriame bus svarstomas EIF 2011 m. metinės programos paramos skyrimo projektams klausimas.


 
2011-12-15
Baigėsi EIF paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

Baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2011 m. programą naudos ir kokybės vertinimas.
Projektų atrankos ir priežiūros komitetui teikiama svarstyti 21 paraiška.2011-11-02 Pratęstas EIF neprikalusomų vertintojų atrankos terminas


Europos socialinio fondo agentūra kviečia dalyvauti nepriklausomų vertintojų, kurie atliks EIF metinės 2011 m. programos paraiškų vertinimą, atrankoje. Pratęsiamas nepriklausomų vertintojų anketų pateikimo terminas.

Pagrindinė vertintojų užduotis – atlikti naudos ir kokybės vertinimą pagal iš anksto nustatytus projektų vertinimo kriterijus.

Kandidatai į vertintojus iki 2011 m. lapkričio 4 d., 15 val. kviečiami pateikti užpildytą nepriklausomo vertintojo anketą. Dokumentus siųskite el. paštu: vytas.rupsys@esf.lt. Šių dokumentų formas galite rasti interneto svetainėje adresu: www.epf-eif.lt.


 
2011-09-01 Pakeistos EIF gairės pareiškėjams

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-385 pakeistos EIF gairės pareiškėjams


 
2011-07-22 Organizuojamas seminaras „Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė 2011 m. programa“

2011 m. rugpjūčio 9 d. Europos socialinio fondo agentūroje vyks seminaras „Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė 2011 m. programa“.

Į renginį registruokitės el. paštu vytas.rupsys@esf.lt iki 2011 m. rugpjūčio 5 d. 14 val., nurodydami seminaro pavadinimą, vardą, pavardę ir įstaigą, kurios atstovais esate.


Renginio darbotvarkė_EIF_2011.doc2011-07-22 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal EIF 2011 m. programą

Kviečiame teikti paraiškas Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF) programos paramai gauti pagal EIF metinę 2011 m. programą.Galutinė paraiškų pateikimo data 2011 m. rugsėjo mėn. 30 d. 16.15 val. Lietuvos laiku.
Paraiška, išsiųsta registruotu paštu, turi būti gauta ir užregistruota Agentūroje ne vėliau kaip nurodytu laiku. Vėliau pateiktos paraiškos bus priimamos ir užregistruojamos, tačiau nevertinamos.
 
Kvietimas

Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:
Europos socialinio fondo agentūraGynėjų g. 1601109 Vilnius Telefonas pasiteirauti: (8 5)  241 3182Faks.: (8 5)  264 6239El. paštas: info@esf.lt

 
2011-07-15 Patvirtintos EIF gairės pareiškėjams pagal 2011 m. programą

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-337 patvirtintos EIF gairės pareiškėjams pagal 2011 m. programą (Žin., 2011, Nr. 94-4457).


 
2011-06-29 Parengtas EIF gairių pareiškėjams projektas pagal 2011 m. programą

Parengtas gairių projektas pareiškėjams

Kviečiame teikti pasiūlymus EIF gairių pareiškėjams projektui pagal 2011 m. EIF programą. Pasiūlymų laukiame el.paštu Gerda.Mockaitiene@socmin.lt iki liepos 4 d. 10 val.

Kilus klausimamas, prašome kreiptis telefonu 8 5 266 42 70 arba el.paštu gerda.mockaitiene@socmin.lt .

 
2011-06-14 Patvirtinta EIF 2011 m. programa

2011 m. birželio 14 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-284 patvirtinta metinė EIF 2011 m. programa.

 
2011-01-11 Priimtas sprendimas skirti finansavimą projektams pagal EIF 2010 m. programą

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-640 skirtas finansavimas 11 projektų pagal EIF 2010 metinę programą, 10 projektų finansavimas neskirtas. 

Parama skirta šiems projektams:

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

1.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Konsultacinis centras migrantams

2.

Viešoji įstaiga Savęs pažinimo ir realizavimo studija

„LIETUVA. Susitikimas kryžkelėje“: TŠP moterų integracijos stiprinimas kompleksinėmis priemonėmis

3.

Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras

Mokykla visiems II: Atviro dialogo link

4.

Uždaroji akcinė bendrovė „LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS“

Kitokie?

5.

Viešoji įstaiga ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIUS

Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslo ugdymo centras Šiaurės Lietuvoje

6.

Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras

Mano mokinys – užsienietis

7.

Viešoji įstaiga Savęs pažinimo ir realizavimo studija

„ĮVAIROVĖS LABIRINTAS“ Lietuvos visuomenės sąmoningumo ir tolerancijos TŠP atžvilgiu ugdymas

8.

Panevėžio pedagogų švietimo centras

Informacinis-konsultacinis ir tikslinių paslaugų centras „Ateik, klausk, pažink, bendradarbiauk“

9.

LIETUVOS KONFLIKTŲ PREVENCIJOS ASOCIACIJA

Kompleksinis lietuvių kalbos ir verslumo mokymas - veiksminga trečiųjų šalių piliečių integracijos priemonė

10.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS

11.

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra

Informacinės-konsultacinės platformos sukūrimas: regioninių migracijos centrų plėtra Lietuvoje
2010-12-08 Baigėsi pateiktų paraiškų paramai gauti pagal EIF metinę 2010 m. programą naudos ir kokybės vertinimas

Informuojame, kad baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2010 m. programą kvietimo Nr. EIF/2010/4 naudos ir kokybės vertinimas.2010-12-01 Organizuojamas Projektų atrankos ir priežiūros komiteto posėdis

Š. m. gruodžio 16 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje Projektų atrankos ir priežiūros komiteto posėdis, kuriame bus svarstomas EIF 2010 m. metinės programos paramos skyrimo projektams klausimas.


Informuojame, kad 2010 m. lapkričio 22 d. baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2010 m. programą kvietimo Nr. EIF/2010/4 tinkamumo vertinimas.


 


 2010-10-27 Patvirtintos EPF ir EIF projektų mokėjimo taisyklės

2010 m. spalio 20 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-499 patvirtintos Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programas, mokėjimo taisyklės.  


2009-10-20 Baigėsi paraiškų administracinės atitikties vertinimas

Informuojame, kad baigėsi Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2010 m. metinę programą (kvietimo Nr. EIF/2010/4) administracinės atitikties vertinimas.2010-10-07 Paskelbta nepriklausomų vertintojų atranka

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia dalyvauti nepriklausomų vertintojų, kurie atliks Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai Lietuvoje 2010 metų programos paraiškų vertinimą, atrankoje.2010-07-21 Paskelbtas kvietimas

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Europos trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2010 m. programą.2010-05-16 Patvirtinta EIF 2010 m. programa

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gegužė 10 d. įsakymu Nr. A1-192 (Žin., 2010, Nr. 56-2774) patvirtinta Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė 2010 m. programa.2010-02-11 EIF techninės paramos taisyklės išdėstytos nauja redakcija

2010 m. vasario 10 d. patvirtintos socialines apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-54  taisyklės išdėstytos nauja redakcija.2010-01-05 Priimtas sprendimas dėl EIF metinės 2009 m. programos paramos skyrimo

Atsižvelgiant į Europos socialinio fondo agentūros pateiktą paraiškų vertinimo ataskaitą bei Projektų atrankos ir priežiūros komiteto rekomendacijas, atsakinga institucija priėmė sprendimą dėl EIF metinės 2009 m. programos paramos skyrimo. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. A1-696 „Dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2009 m. programą“ parama skiriama dvylikai projektų ir neskiriama 14 keturiolikai projektų.2010-01-05 Nuo 2010 m. sausio 1 d. taikomos patikslintos tarptautinio pirkimo verčių ribos

 

Primename, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. taikomos patikslintos tarptautinio pirkimo verčių ribos 2009 m. lapkričio 30 d. priimtu Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1177/2009, iš dalies keičiančiu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai (OL 2009 L 314, p. 64). Patikslintas tarptautinio pirkimo verčių ribas rasite: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/login.asp?B=PPO&target=&timeout=2009-11-30 Organizuojamas Projektų atrankos ir priežiūros komiteto posėdis

Š. m. gruodžio 8 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje Projektų atrankos ir priežiūros komiteto posėdis, kuriame bus svarstomas EIF 2009 m. metinės programos paramos skyrimo projektams klausimas.2009 11 27  Baigėsi paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

Š. m. lapkričio 24 d. baigėsi Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2009 m. metinę programą naudos ir kokybės vertinimas. Projektų atrankos ir priežiūros komitetui teikiamos svarstyti 26 paraiškos.
 
Daugiau informacijos Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros tinklapyje http://www.esf.lt/lt/news/view/id.328/2009-11-13 Baigėsi paraiškų tinkamumo vertinimas

Informuojame, kad baigėsi Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2009 m. metinę programą (kvietimo Nr. EIF/2009/3) tinkamumo vertinimas. Atliktas 27 paraiškų tinkamumo įvertinimas. Į naudos ir kokybės vertinimo etapą perduotos 26 paraiškos.2009-10-13 Paskelbta nepriklausomų vertintojų atranka

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia dalyvauti nepriklausomų vertintojų, kurie atliks Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2009 m. metinės programos paraiškų vertinimą, atrankoje.

Daugiau informacijos Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros tinklapyje http://www.esf.lt/lt/news/view/id.302/2009-10-09 Baigėsi paraiškų administracinės atitikties vertinimas

Informuojame, kad baigėsi Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2009 m. metinę programą (kvietimo Nr. EIF/2009/3) administracinės atitikties vertinimas. Atliktas 27 paraiškų administracinis įvertinimas. Į tinkamumo vertinimo etapą perduotos 27 paraiškos.2009-09-15 Pasibaigė kvietimas teikti paraiškas

Pasibaigus kvietimui teikti paraiškas pagal EIF metinę 2009 m. programą, Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai buvo pateiktos 27 paraiškos. Gautos paraiškos vertinamos LR socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.
Detalesnė informacija apie paraiškų vertinimo etapus bus pateikiama  Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros tinklapyje www.esf.lt/  ir Ministerijos tinklapyje /index.php?70502350


2009-07-27 Organizuojamos atvirų durų dienos pareiškėjams

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra rugpjūčio 5-7 dienomis organizuoja atvirų durų dienas potencialiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2009 m. programą. 

Atvirų durų dienos skirtos individualioms konsultacijoms. Kiekvienoje atvirų durų dienoje turės galimybę dalyvauti pirmieji 10 iš anksto užsiregistravusių pareiškėjų (ne daugiau kaip 2 asmenys iš vienos institucijos/organizacijos), todėl būtina registruotis (ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atvirų durų dienos datos) elektroniniu paštu: aiste.bartkeviciene@esf.lt Registracijos patvirtinimas bus atsiųstas elektroniniu paštu.

Daugiau informacijos apie atvirų durų dienas teiraukitės Agentūros telefonu (8 5) 246 1747 (Aistė Bartkevičienė)2009-07-17 Organizuojamas informacinis renginys pareiškėjams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra š. m. liepos 23 d. (ketvirtadienį) organizuoja informacinį renginį potencialiems Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau – EIF) 2009 m. metinės programos pareiškėjams. Renginys įvyks nuo 9. 30 iki 12 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, A. Vivulskio g. 11. 

Renginio tikslas – pateikti visapusišką informaciją apie EIF 2009 m. metinę programą, užmegzti glaudesnius ryšius tarp naujų pareiškėjų ir jau vykdančių EIF programos projektus organizacijų, susirasti partnerių naujiems projektams.

Siekdami efektyviai įgyvendinti EIF 2009 m programą, prašome visų projektų vykdytojų, įgyvendinančių EIF 2007 m. ir 2008 m. programas, parengti trumpas prezentacijas (trukmė ne daugiau kaip 2-3 min.) apie projekto veiklas ir siekiamus rezultatus. Atkreipiame dėmesį, kad iš vienos organizacijos gali dalyvauti ne daugiau kaip trys asmenys.

Maloniai prašome iki š. m. liepos 21 d. 16 val. užsiregistruoti adresu aiste.bartkeviciene@esf.lt

Detali renginio programa


2009-07-03 Skelbiamas kvietimas EIF 2009 m. metinės programos finansavimui gauti 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-436 patvirtinus Gaires pareiškėjams ir kitą kvietimo teikti paraiškas dokumentaciją, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF) Lietuvoje 2009 m. metinės programos paramai gauti.

Parama bus teikiama projektams, kurie skirti įgyvendinti trečiųjų šalių piliečių integracijos priemones, ugdyti asmenų, dirbančių trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje, gebėjimus ir tarpkultūrines kompetencijas, taip pat projektams, kurie nukreipti į duomenų, susijusių su trečiųjų šalių piliečių integracijos poreikiais, sistemos sukūrimą ir naudojimą. Projektai bus bendrai finansuojami EIF ir bendrojo finansavimo lėšomis; skiriamos paramos dydis projektui galės siekti 100 proc. Remiantis Gairėmis pareiškėjams, projektų įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2010 m. gruodžio 31 d., tačiau, Europos Komisijai priėmus atitinkamų teisės aktų pakeitimus, šis laikotarpis galės būti pratęstas iki 2011 m. birželio 30 d.

Paraiškas dėl projektų finansavimo galės teikti Lietuvos Respublikoje registruoti ir teisėtai veikiantys juridiniai asmenys arba tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai (atstovybės, filialai, biurai ir kt.), teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje. Paraiškos turi būti pateiktos iki 2009 m. rugsėjo 14 d. įgaliotai institucijai - Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai, Gynėjų g. 16, Vilnius.

2009-07-03 Pasirašyta 12 paramos teikimo sutarčių

2009 m. liepos 2 d. pasirašyta 12 paramos teikimo sutarčių projektams, įgyvendinantiems Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2008 m. metinę programą. Sutartys pasirašytos tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Paramos fondo Europos socialinio agentūros ir projektų vykdytojų.


2009-07-03 Patvirtintos EIF gairės pagal metinę 2009 m. programą

2009 m. liepos 2 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-436 „Dėl Gairių pareiškėjams pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2009 m. programą patvirtinimo“ patvirtintos EIF gairės pareiškėjams pagal metinę 2009 m. programą  (Žin., 2009, Nr. 86-3647)


 

2009-06-05 Organizuojamas Projektų atrankos ir priežiūros komiteto posėdis

Birželio 11 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos Lietuvoje Projektų atrankos ir priežiūros komiteto posėdis, kuriame bus svarstomas EIF 2008 m. metinės programos paramos skyrimo projektams klausimas.


 


2009-05-29 Baigėsi paraiškų naudos ir kokybės vertinimas

gegužės 27 d. baigėsi Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai pateiktų paraiškų paramai gauti pagal EIF 2008 m. metinę programą naudos ir kokybės vertinimas. Priežiūros komiteto posėdyje bus svarstomos 13 paraiškų.


 


2009-05-21 Į naudos ir kokybės vertinimą perėjo 13 paraiškų pagal EIF


Gegužės 20 d. baigėsi pateiktų paraiškų paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2008 m. metinę programą kvietimo Nr. EIF/2008/2 tinkamumo vertinimas. Į naudos ir kokybės vertinimo etapą perduota 13 paraiškų. Detalesnę informaciją apie paraiškas rasite www.esf.lt


 


2009-04-30 Atliktas 14 paraiškų pagal EIF vertinimas

Pasibaigus kvietimui teikti paraiškas pagal EIF metinę 2008 m. programą, Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai buvo pateikta 14 paraiškų. Gautos paraiškos vertinamos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Detalesnę informaciją apie paraiškų vertinimą galite rasti  Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros tinklapyje http://www.esf.lt/


 

2009-03-17 Mokymų medžiaga pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal EIF 2008 m. programą


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 2009 m. kovo 13 d. vyko informacinis seminaras pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2008 m. metinės programos paramai gauti. Renginio programą ir medžiagą rasite čia.

 


 

2009-03-02 Mokymų medžiaga projektų vykdytojams

2008 m. vasario 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko mokymai projektų vykdytojamsPirmieji žingsniai gavus Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinės programos paramą“.


 

2009-02-21 Skelbiamas kvietimas Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2008 m. metinės programos paramai gauti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF) Lietuvoje 2008 m. metinę programą.

Parama bus teikiama projektams, kurie skirti įgyvendinti trečiųjų šalių piliečių integracijos priemones, ugdyti asmenų, dirbančių trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje, gebėjimus ir tarpkultūrines kompetencijas, taip pat projektams, kurie nukreipti į duomenų, susijusių su trečiųjų šalių piliečių integracijos poreikiais, sistemos sukūrimą ir naudojimą. Projektai bus bendrai finansuojami EIF ir bendrojo finansavimo lėšomis, skiriamos paramos dydis projektui galės siekti 100 proc. Projektai galės būti įgyvendinami iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Paraiškas dėl projektų finansavimo galės teikti Lietuvos Respublikoje registruoti ir teisėtai veikiantys juridiniai asmenys arba tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai (atstovybės, filialai, biurai ir kt.), teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje. Paraiškos turi būti pateiktos iki 2009 m. balandžio 10 d. įgaliotai institucijai - Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai, Gynėjų g. 16, Vilnius.

Kvietimo teikti paraiškas dokumentacija patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. A1-63:

 

Gairės 

1. Paraiška

2. Paraiškos pildymo nurodymai

3. Detalus biudžetas

4. Detalaus biudžeto pagrindimas

5. Biudžeto pildymo nurodymai

6. Gyvenimo aprašymas

7. Sutartis

8. Deklaracija 

9. Administracinio vertinimo lenetelė

10. Tinkamumo vertinimo lenetelė

11. Naudos ir kokybės vertinimo lenetelė

12. Pavyzdinė netiesioginių išlaidų apskaičiavimo metodika

13. Finansavimo šaltinių pagal de minimis lentelė

14. Tenkanti nauda2009-01-20  Patvirtinta EIF metinė 2008 m. programa

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-19 patvirtinta Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (toliau vadinama - EIF) metinė 2008 m. programa (Žin., 2009, Nr. 9-332). Pagal minėtą EIF metinę programą planuojama teikti paramą projektams, kurie įgyvendins šiuos veiksmus:

- programų ir veiklos, skirtų naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams supažindinti su Lietuvos visuomene ir žinioms apie Lietuvą įgyti, kūrimas ir tobulinimas;

- programų ir veiklos, skirtų aukštos kvalifikacijos ir kvalifikuotų trečiųjų šalių piliečių priėmimui skatinti ir jų integracijos procesui remti, kūrimas ir tobulinimas;

- programų ir veiklos, skirtų stiprinti Lietuvos visuomenės gebėjimą prisitaikyti prie įvairovės, palaikyti pasitikėjimo santykius su trečiųjų šalių piliečiais, taip pat stiprinti pritarimą integracijai, kūrimas ir tobulinimas;

- sistemų, skirtų informacijai apie įvairių trečiųjų šalių piliečių kategorijų poreikius rinkti ir analizuoti, kūrimas ir įgyvendinimas;

- tarpkultūrinės kompetencijos didinimas, gebėjimų stiprinimas ir įvairovės valdymo mokymai politikos kūrėjams, tarnautojams ir kitiems asmenims, dirbantiems srityse, susijusiose su EIF tikslais;

- kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemų kūrimas ir tobulinimas.


EIF metinei 2008 m. programai įgyvendinti numatyta skirti 3 056 217,88 Lt, iš jų EIF lėšos sudaro 2 359 347,99 Lt (įskaitant techninės pagalbos lėšas), bendrojo finansavimo lėšos – 696 869,89 Lt.

Š. m. vasario mėnesį planuojama patvirtinti Gaires pareiškėjams bei paskelbti kvietimą teikti paraiškas pagal EIF metinę 2008 m. programą.


Archyvas:

2008 m.

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT TOP 100 news_id FROM m_news WHERE '2021-01-27 08:16:18' > news_end AND archive_it = 'n' ORDER BY news_end DESC
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: DELETE FROM m_news WHERE '2021-01-27 08:16:18' > news_end AND archive_it = 'n'
received error: Invalid object name 'm_news'.