Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas
liepos 11, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

Laisvė, saugumas ir teisingumas

  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  
Paieška

Pasirašytos sutartys su pareiškėjais

Pasirašytos sutartys su pareiškėjais

Eil.
nr. 

Projekto kodas

Projekto vykdytojas

Projekto partneris

Projekto pavadinimas

ES lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Projektui skirtos lėšos viso

Daugiau info

1. KONKRETUS TIKSLAS: BENDROJI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA

1.1. NACIONALINIS TIKSLAS: PRIĖMIMO IR PRIEGLOBSČIO SISTEMOS

1.1.1 VEIKSMAS: PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS

 1.

PMIF-1.1.1-V-01-001

 Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

 -

Pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų bendrabučio statyba 

495 276,04 

 165 092,01

 660 368,05

Info

2.

PMIF-1.1.1-V-02-001 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  

 -

Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas) 

102 498,75 

34 166,25 

 136 665

Info

1.1.2 VEIKSMAS: SĄLYGŲ APKLAUSOMS ATLIKTI IR PRIEGLOBSČIO PROCEDŪROMS VYKDYTI SUKŪRIMAS 

 3.

PMIF-1.1.2-V-01-001 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Kontrolinio praėjimo punkto statyba 

 656 810,86

 218 936,96

875  747,82

Info 

 1.1.3 VEIKSMAS: "EURODAC" SISTEMOS ĮSIGIJIMAS IR PRIEŽIŪRA

 4.

PMIF-1.1.3-V-01-001 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

1. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
(toliau - VPK)2.  Kauno apskrities VPK
3. Klaipėdos apskrities VPK
4. Panevėžio apskrities VPK
5. Telšių apskrities VPK
6. Šiaulių apskrities VPK
7. Utenos apskrities VPK
8. Marijampolės apskrities VPK
9. Alytaus apskrities VPK
10. Tauragės apskrities VPK
11. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras
12. Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) prie VRM
13. VSAT Užsieniečių registracijos centras
14. VSAT Vilniaus rinktinė
15. VSAT Lazdijų rinktinė
16. VSAT Ignalinos rinktinė
17. VSAT Varėnos rinktinė
18. VSAT Pakrančių apsaugos rinktinė
19. VSAT Pagėgių rinktinė

"Eurodac" sistemos įsigijimas ir priežiūra 

363 636,64

 121 212,21

484 848,85

Info

1.1.4 VEIKSMAS: PASLAUGŲ TEIKIMAS PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS  

 5.

PMIF-1.1.4-K-01-001

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

               

1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2.Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos  centras

3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygų gerinimas

297 476,93

99 158,97

396 635,90

Info 

 6.

PMIF-1.1.4-K-02-001

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

1. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2.Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos  centras

3. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Prieglobsčio prašytojų priėmimo, užimtumo, socialinių paslaugų ir gyvenimo sąlygų gerinimas

450 906,63

150 302,21

601 208,84

Info 

 7.

PMIF-1.1.4-V-01-001

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas

82 500,00

27 500,00

110 000,00

 Info

 8.

PMIF-1.1.4-V-02-001 

 Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas

82 500,00 

 27 500,00

110 000,00 

 Info

 9.

PMIF-1.1.5-V-01-001 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

 -

 Prieglobsčio srities specialistų mokymai

 15 000,00

5 000,00 

20 000,00 

Info 

 10.

PMIF-1.1.5-K-01-001 

VšĮ Diversity Development Group

 

 Vilniaus arkivyskupijos Caritas

 Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemoje

141 121,92 

 47 040,64

 188 162,56

Info

1.2.1. VEIKSMAS: SISTEMOS APIE KILMĖS ŠALIS IR STATISTINIŲ DUOMENŲ APIE PRIEGLOBSTĮ RINKIMO TOBULINIMAS 

1.2.2. PRIĖMIMO SĄLYGŲ STEBĖSENA 

 11.

PMIF-1.2.1-V-01-001 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 -

Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas 

69 509,74 

23 169,91 

92 679,65 

Info 

12. 

 PMIF-1.2.2-K-01-001

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 

 

 

 Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų stebėsena

 23 776,93

7 925, 64 

 

 31 702,57 

Info

2. KONKRETUS TIKSLAS: TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJA IR TEISĖTA MIGRACIJA

2.1. NACIONALINIS TIKSLAS: INTEGRACIJOS RPIEMONĖS 

2.1.1. VEIKSMAS: LIETUVOS NACIONALINĖS UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS STRATEGIJOS PARENGIMAS 

13. 

 PMIF-2.1.1-K-01-001

 Lietuvos socialinių tyrimų centras

VšĮ Diversity Development Group

 Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginis dokumentas

 15 000,00

5 000,00 

20 000,00 

Info

2.1.2. VEIKSMAS: PASLAUGŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS TEIKIMAS

14. 

PMIF-2.1.2-V-01-001

Pabėgėlių priėmimo centras

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Pabėgėlis – mūsų visuomenės dalis

261 763,38

87 254,46

349 017,84

Info

15. 

PMIF-2.1.2-K-01-001 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 

Infocentras migrantams 

 332 566,75

110 855,58 

443 422,33 

Info

16. 

PMIF-2.1.2-K-01-002 

Vilniaus arkivyskupijos Caritas 

Socialinių-edukacinių iniciatyvų centras PLIUS 

Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste

307 876,70 

102 625,57 

410 502,27 

Info

17. 

PMIF-2.1.2-K-01-003 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija  

 -

Pabėgėlių ir migrantų integracijos centras InLT 

328 796,92 

109 598,98 

438 395,90 

Info 

 18.

PMIF-2.1.2-K-02-001

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ Socialinių mokslų kolegija

Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste

396 203.41

132 067,80

528 271.21

 Info

 19.

PMIF-2.1.2-K-02-002

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija  

 -  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centras 434 199.29  144 799.10   578 932,39  Info

 20.

PMIF-2.1.2-K-02-003

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija  

 -  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Infocentras  430 192.60 143 397.57  573 590.14  Info

 21.

PMIF-2.1.3-K-02-001 

 Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras"

VšĮ "Europos namai" 

Lietuvos identitetas - tautų mozaika 

 161 520,40

53 840,13 

 215 360,53

Info 

 22.

PMIF-2.1.5-K-01-001

VŠĮ Diversity Development Group 

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma

 76 646,97

 25 548,99

 102 195,96

Info

 23.

PMIF-2.2.1-K-01-001 

VŠĮ Diversity Development Group 

 Lietuvos Raudono Kryžiaus draugija

 Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose

 130 350,00

43 450,00 

173 800,00 

Info 

 3. KONKRETUS TIKSLAS: TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ GRĄŽINIMAS

 3.1. NACIONALINIS TIKSLAS: SU GRĄŽINIMO PROCEDŪROMIS SUSIJUSIOS PRIEMONĖS

 3.1.1. VEIKSMAS: GRĄŽINAMŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMAS 

24. 

PMIF-3.1.1-V-01-001 

 Valstybės sienos
apsaugos tarnyba prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos

 -

Grąžinamų ir
išsiunčiamų
asmenų apgyvendinimo
sąlygų gerinimas ir
saugumo užtikrinimas 

444 431,25
 

148 143,75 

592 575,00 

Info

3.1.2. VEIKSMAS: PASLAUGŲ TEIKIMAS GRĄŽINAMIEMS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS 

 25.

PMIF-3.1.2-V-01-001

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Vertimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įsigijimas

15 016,50

5 005,50

20 022,00

 Info

 26.

PMIF-3.1.2-V-01-002

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams

121 875,00

40 625,00

162 500,00

 Info

27.

PMIF-3.1.2-V-02-001

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Vertimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įsigijimas

 6 502,50

 2 167,50

8 670,00 

Info

28.

PMIF-3.1.2-V-02-002

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

 

Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams

114 985,27

38 328,43

153 313,70

Info

             3.1.4.VEIKSMAS:IŠSIUNTIMOPERACIJŲSTEBĖSENA

29. 

 PMIF-3.1.4-K-01-001

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 

-  

Užsieniečių išsiuntimo operacijų stebėsena 

 27 294,68

9 098,23 

36 392,91 

Info

3.2. NACIONALINIS TIKSLAS: GRĄŽINIMO PRIEMONĖS 

 3.2.1. VEIKSMAS: SAVANORIŠKAS GRĮŽIMAS

 30.

PMIF-3.2.1-K-01-001 

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras 

 GPU - grįžimo pagalba užsieniečiams

194 993,20

64 997,73 

259 990,93

Info 

 31.

PMIF-3.2.1-K-02-001 

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras 

GPU2 - grįžimo pagalba užsieniečiams 2 

325 252,76

 108 417,59

433 670,35 

Info

3.2.2. VEIKSMAS: REINTEGRACIJA KILMĖS ŠALYJE

 32.

PMIF-3.2.2-K-02-001  

Tarptautinės migracijos
organizacijos Vilniaus
biuras 

Reintegracija 
tėvynėje

36 496,11

12 165,37 

 48 661,48

Info 

3.2.3. VEIKSMAS: PRIVERSTINIS GRĄŽINIMAS

33. 

PMIF-3.2.3-V-01-001

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Grąžinamų ir išsiunčiamų užsieniečių kelionės ir palydos organizavimas

16 947,15

5 649,05

22 596,20

 Info

34. 

PMIF-3.2.3-V-01-002

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

-

Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organizavimas

255 947,25

85 315,75

341 263,00

 Info

 35.

PMIF-3.2.3-V-02-001 

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

 -

Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organizavimas

 286 425,00

 95 475,00

381 900,00 

 Info

4. YPATINGI ATVEJAI: UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ
4.1. YPATINGAS ATVEJIS: UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ TREČIOSIOS VALSTYBĖS TERITORIJOS

36. 

PMIF-4.1-V-01-001 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

Valstybės saugumo departamentas 

Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės teritorijos 

 299 880

 -

 299 880

 Info

37. 

PMIF-4.1-V-02-001 

Pabėgėlių priėmimo centras  

1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas 
2. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
3. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

Atrask save Lietuvoje 

 

357 700 

 -

357 700 

 Info

4.2. YPATINGAS ATVEJIS: UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS

38.

PMIF-4.2-V-01-001

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės saugumo departementas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką

771 441,74

 -

771441,74

 Info

39.

PMIF-4.2-V-02-001 

Pabėgėlių priėmimo centras 

1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas 
2. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
3. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras 

Lietuva - kitataučių užuovėja 

2 947 909,39 

 -

2 947 909,39 

 

Info 

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.