Europos socialinis fondas
gegužės 24, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Kaip pateikti paraišką?
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
  

2006 m.

2006-09-14
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad šiuo metu yra pasirašytos paramos sutartys ir paskirstytos visos Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšos, skirtos ministerijos kuruojamoms Lietuvos 2004 – 2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) priemonėms. Tai reiškia, jog šiais metais nauji kvietimai teikti paraiškas paramai gauti pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuruojamas BPD priemones šiame laikotarpyje nebus skelbiami.
Numatoma, jog nauji kvietimai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančias priemones bus paskelbti ne anksčiau kaip 2007 metų II ketvirčio pradžioje.


2006-08-31
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Lietuvos darbo birža, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė sutartis dėl paramos skyrimo projektams įgyvendinti pagal 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.5 priemonę "Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" ir 2.1. priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“. 

                  
     


2006-08-29
Priimtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinantiems Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.5 priemonę pagal kvietimą Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-14 „Parama teritorinių darbo biržų ir darbo rinkos mokymo centrų infrastruktūrai gerinti". Plačiau>>


2006-08-23
Priimtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.1.0-03 projektui, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.1 priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“. Plačiau>>


2006-05-19
2006 m. gegužės 29  d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A.Vivulskio g. 11, 201 salė) įvyks Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I–ojo prioriteto „Žmonių pritraukimas ir išlaikymas darbo rinkoje“ darbo grupės posėdis. Plačiau>>


2006-05-18
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra  kviečia teikti paraiškas finansinei paramai gauti pagal Lietuvos Respublikos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento II prioriteto “Žmogiškųjų išteklių plėtra” 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Plačiau>>


2006-04-27
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas "Parama teritorinių darbo biržų ir darbo rinkos mokymo centrų infrastruktūrai gerinti" pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)“. Plačiau>>


 
2006-04-25
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai, skirtai aktyvių darbo rinkos politikos priemonių, leidžiančių didinti bedarbių užimtumo gebėjimus, galimybes susirasti darbą bei užtikrinančių nedarbo prevenciją, plėtrai ir įgyvendinimui pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.1 priemonę ,,Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“. Plačiau>>

 
2006-03-30
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Lietuvos darbo birža, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė sutartį dėl paramos skyrimo projektui ,,Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas“ įgyvendinti pagal 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2.1. priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“. Plačiau>>

 
2006-02-06
Priimtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02 projektams, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ skaityti.

 
2006-02-02
Priimtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02 projektams, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ skaityti.

 
2006-01-23
Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2. priemonės ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas” projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo  Nr. PV19-4(2.2) nutariamoji dalis.

 
Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.