Equal programa
sausio 17, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
EQUAL bendroji duomenų bazė
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata

 
  
2008 m. gegužės 29 d.
„Crowne Plaza Vilnius“ (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius).

 

Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL, Lietuvoje remianti 28 projektus, prisideda prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos misijos – įgyvendinti efektyvią darbo ir socialinės apsaugos politiką, siekiant sukurti kokybiško užimtumo galimybes ir užtikrinti visuomenės socialinį saugumą, šeimos gerovę ir socialinę sanglaudą vykdymo. 

Ši tarptautinė programa yra Europos užimtumo ir Europos kovos su diskriminacija bei atskirtimi strategijų dalis, kuria siekiama papildyti Europos socialinio fondo remiamas veiklas, skatinant naujų metodų kūrimą, išbandymą ir pritaikymą darbo rinkoje.

Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL Lietuvoje sujungė beveik 170 organizacijų: valstybinių institucijų, savivaldybių, socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų, bendram tikslui – sukurti priemones, padedančias skatinti:

-          atvirą darbo rinką, sudarant sąlygas lengviau į ją patekti ar grįžti asmenims, kurie susiduria su integracijos ar reintegracijos į darbo rinką sunkumais; 

-          šeimos ir profesinio gyvenimo derinimą bei paramą darbo rinką palikusių vyrų ir moterų reintegracijai, plėtojant lankstesnes ir efektyvesnes darbo organizavimo formas bei paramos priemones;

-          paramą prieglobsčio prašytojų integracijai.

Praėjus ketveriems programos įgyvendinimo metams, jau matomi apčiuopiami rezultatai, kuriais norime pasidalinti su visais, dalyvaujančiais formuojant ir įgyvendinant darbo rinkos ir užimtumo politiką.

 


Konferencijos programa ir pranešimai, konferencijos akimirkos 

Konferencijos dalyvių sveikinimas

Vilija Blinkevičiūtė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė 

 

Lisabonos strategijos įgyvendinimo skatinimas – partnerystė, tarptautinis bendradarbiavimas  ir novatoriškumas

Peter Stub Jorgensen, Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato direktorius

Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektų rezultatai ir jų panaudojimo galimybės

Nijolė Mackevičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorė

Tema „Šiuolaikinė darbo rinka – galimybės visiems“

Veiksniai, darantys įtaką socialiai pažeidžiamų asmenų galimybėms dalyvauti darbo rinkoje

Doc. dr. Boguslavas Gruževskis, Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius

Partnerystė sprendžiant socialiai pažeidžiamų grupių užimtumo problemas. Kretingos rajono patirtis

Danutė Skruibienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

( Vystymo bendrija „(Re-)integracija į darbo rinką Kretingos rajone“)

 

Kompleksinių paslaugų privalumai padedant asmenims, priklausomiems nuo psichotropinių medžiagų, integruotis į darbo rinką

Andrius Lošakevičius, Lietuvos AIDS centro Priklausomybės ligų skyriaus psichologas

(Vystymo bendrija „Laimėk gyvenimą“)

 

Aktyvaus socialinio darbo nauda dirbant su klausos negalią turinčiais asmenimis

Rūta Mackanienė, Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centro projekto koordinatorė

(Vystymo bendrija „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“);

Paulo Peereboom, UAB „RIMI Lietuva“ generalinis direktorius

 

Socialinė reklama, daranti poveikį visuomenės nuomonei

Neringa Jurčiukonytė, VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ atstovė ryšiams su visuomene

(Vystymo bendrija „Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas“)

 

Diskusija


 

Tema „Šeimos  ir darbo įsipareigojimų derinimo plėtra ir iššūkiai“

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas – problemos, galimybės, perspektyvos

Rimantas Kairelis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretoriusDiskusija  „Šeimai palankios darbovietės kūrimas: nuo inovacijų prie realybės“

 

Algirdas Sysas, Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas;

 

Dainius Numgaudis, Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius;

 

Algimantas Gaubas, Šiaulių rajono meras;

 

Saulius Būdvytis, AB banko „Hansabankas“ Personalo departamento direktorius;

 

Virginija Šidlauskienė, Šiaulių universiteto Lyčių studijų instituto vadovė (vystymo bendrija „Šeimos planeta – šeimai palanki organizacija“);

 

Jūratė Šeduikienė, Moterų informacijos centro projektų vadovė (vystymo bendrija „Forward! Šeima ir darbas – suderinami“)

 

Diskusijai vadovauja žurnalistė Edita Mildažytė

 
 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.