Europos socialinis fondas
sausio 17, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Kaip pateikti paraišką?
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
  

Kvietimų teikti paraiškas rezultatai


Kvietimas teikti paraiškas Nr. EIF/2013/7:
- Įsakymas Nr. A1-139 dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinantiems Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2013 m. programą.
- Paramos teikimo sutartys:

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Paramos suma, Lt

1.

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA

Infocentras migrantams

568 175,60

2.

Lietuvos socialinių tyrimų centras

Trečiųjų šalių piliečių integracijos strateginis dokumentas

219 871,90

3.

VIEŠOJI ĮSTAIGA TAUTINIŲ BENDRIJŲ NAMAI

Trečiųjų šalių piliečių savęs įvertinimas įvairiakultūrinėje Lietuvos visuomenėje

239 141,57

4.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Mokymo centras naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams Vilniuje ir Kaune

321 977,67

5.

Viešoji įstaiga „SOROS INTERNATIONAL HOUSE“

Kalba atveria duris: TŠP integravimasis į Lietuvos visuomenę

257 470,29

6.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS

459 460,95

7.

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija

D.R.A.U.G.E. – Atraktyvių tarpkultūrinės edukacijos formų įgyvendinimas stiprinant Lietuvos visuomenės gebėjimą prisitaikyti prie įvairovės

177 602,00

8.

Lietuvos socialinių tyrimų centras

Darbo migrantų gyvenimo ir darbo sąlygų tyrimas Lietuvoje

217 629,00

9.

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

Pagalba vaikui ir jo šeimai: specialistų tarpkultūrinės kompetencijos didinimas II

271 132,65

10.

Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras

Trečiųjų šalių piliečių integracija – kelias konkurencingos ir tvarios ekonomikos link

146 782,44

Kvietimas teikti paraiškas Nr. EIF/2012/6:
-        Įsakymas Nr. A1-168 dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinantiems Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2012 m. programą.
-         Paramos teikimo sutartys:

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Paramos suma, Lt

1.

Viešoji įstaiga ŠIAULIŲ VERSLO INKUBATORIUS

Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslumo ugdymo centras

300 070,32

2.

Lietuvos socialinių tyrimų centras

Trečiųjų šalių piliečių integracijos trajektorijos ir vertinimo mechanizmai

299 676,60

3.

Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“

Tarpkultūrinė savanorystė trečiųjų šalių piliečių integracijai

207 043,85

4.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Klaipėdos migrantų centras

608 189,79

5.

LIETUVOS KONFLIKTŲ PREVENCIJOS ASOCIACIJA

Neformalus švietimas į pagalbą trečiųjų šalių vaikams ir jaunimui

353 431,00

6.

Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras

Kompleksinės integracijos politikos link: tarpkultūrinių kompetencijų ir institucinio bendradarbiavimo plėtojimas

331 210,71

7.

Tolerantiško Jaunimo Asociacija

Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS

642 678,38

8.

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Mokymo centras „Svetinga Lietuva“ naujai atvykusiems trečiųjų šalių piliečiams

273 545,12

9.

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

Inovatyvus policijos sistemos darbuotojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimas

302 911,94

10.

Viešoji įstaiga „SOROS INTERNATIONAL HOUSE“

Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai, taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus

229 613,69

11.

Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių lyga“

Interaktyvus kultūrų centras: pažinimo programa

113 969,90

Kvietimas teikti paraiškas Nr. EIF/2011/5:
-        Įsakymas Nr. A1-46 dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2011 m. programą
-         Paramos teikimo sutartys:  

Eil. Nr. Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas Paramos suma, Lt
1. Vilniaus arkivyskupijos Caritas Migrantų mokymo centras 242 892,14
2. Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija Veiksmingų edukacinių priemonių taikymas integruojant naujai atvykusius trečiųjų šalių piliečius 314 960,00
3. UAB „Lingua Lituanica“ Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija 411 522,00
4. Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius Padėkime integruotis! 375 989,74
5. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Infocentras migrantams Klaipėdoje 560 631,70
6. Tolerantiško jaunimo asociacija Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS 375 812,89
7. Tolerantiško jaunimo asociacija Multikultūrinis savanorystės centras (MSC): Lietuvos visuomenės ir TŠP tarpusavio darna 468 862,18
8. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras Pagalba vaikui ir jo šeimai: specialistų tarpkultūrinės kompetencijos didinimas 343 047,35
9. VšĮ „Socialinės partnerystės fondas MAGNUM BONUM“ Valstybės tarnautojų ir viešųjų paslaugų teikėjų įvairovės valdymo kompetencijų stiprinimas 59 533,52
10. Lietuvos socialinių tyrimų centras Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma 298 043,00

Kvietimas teikti paraiškas Nr. EIF/2010/4: 
-         Įsakymas Nr. A1-640 dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2010 m. programą
-         Paramos teikimo sutartys: 

Eil. Nr. Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas Paramos suma, Lt
1. Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija Kompleksinis lietuvių kalbos ir verslumo mokymas - veiksminga trečiųjų šalių piliečių integracijos priemonė 210.341,79
2. Viešoji įstaiga Savęs pažinimo ir realizavimo studija „LIETUVA. Susitikimas kryžkelėje“: TŠP moterų integracijos stiprinimas kompleksinėmis priemonėmis 229.280,79
3. Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras Mokykla visiems II: Atviro dialogo link 327.277,09
4. Uždaroji akcinė bendrovė „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ Kitokie? 444.279,79
5. Viešoji įstaiga Savęs pažinimo ir realizavimo studija „ĮVAIROVĖS LABIRINTAS“ Lietuvos visuomenės sąmoningumo ir tolerancijos TŠP atžvilgiu ugdymas 226.738,79
6. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Konsultacinis centras migrantams 543.095,04
7. Viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius Trečiųjų šalių piliečių integracijos ir verslo ugdymo centras Šiaurės Lietuvoje 172.933,79
8. Panevėžio pedagogų švietimo centras Informacinis-konsultacinis ir tikslinių paslaugų centras „Ateik, klausk, pažink, bendradarbiauk“ 321.492,79
9. Tolerantiško Jaunimo Asociacija Konsultavimo ir informavimo centras PLIUS 297.359,79
10. Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras Mano mokinys – užsienietis 338.127,39
11. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra Informacinės-konsultacinės platformos sukūrimas: regioninių migracijos centrų plėtra Lietuvoje 124.331,78

 Kvietimas teikti paraiškas Nr. EIF/2009/3:
 -        Įsakymas Nr. A1-696 dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2009 m. programą
-         Paramos teikimo sutartys: 

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Paramos suma, Lt

1. Viešoji įstaiga Savęs pažinimo ir realizavimo studija Lietuva. Susitikimas kryžkelėje“: naujai atvykusių trečiųjų šalių piliečių mokymai 286 117,00
2. Lietuvos vartotojų institutas Trečiųjų šalių piliečių integracija per vartojimo kultūrą 244 584,00
3. Panevėžio pedagogų švietimo centras Trečiųjų šalių piliečių, gyvenančių Panevėžio regione, ekonominė-socialinė ir kultūrinė integracija 268 793,00
4. Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Trečiųjų šalių piliečių socialinės ir ekonominės integracijos stiprinimas: metodologinis ir mokomasis aspektas 212 079,00
5. Viešoji įstaiga Socialinės ir ekonominės plėtros centras Trečiųjų šalių mokslininkų ir tyrėjų priėmimo ir integracijos proceso skatinimas 132 571,00
6. Uždaroji akcinė bendrovė "Laisvas ir nepriklausomas kanalas" Nematomi. Tarp mūsų 205 108,00
7. Viešoji įstaiga Savęs pažinimo ir realizavimo studija G R E T A: Gyvenimas Reikalauja Efektyvios Tolerancijos Abipus. Lietuvos visuomenės sąmoningumo ir tolerancijos TŠP atžvilgiu ugdymas 205 688,00
8. Tolerantiško Jaunimo Asociacija "Sveiki atvykę! " 288 628,20
9. Viešoji įstaiga Lygių galimybių plėtros centras Lietuvos piliečių atvirumo bei socialinių ryšių su trečiųjų šalių piliečiais stiprinimas – „Mokykla visiems“ 162 608,16
10. Darbo ir socialinių tyrimų institutas Trečiųjų šalių piliečių integracijos į Lietuvos darbo rinką galimybių vertinimas, informacijos apie šią tikslinę grupę kaupimas ir palyginimas 330 750,00
11. Viešoji įstaiga "Šiaulių regiono plėtros agentūra" Asmenų, susijusių su trečiųjų šalių piliečių integracija ir jiems teikiamomis paslaugomis, tarpkultūrinės kompetencijos didinimas 257 141,45
12. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra Regioninių socialinės partnerystės tinklų kūrimas Lietuvoje 192 894,00

Kvietimas teikti paraiškas Nr. EIF/2008/2: 
-         Potvarkis Nr. A3-154 dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2008 m. programą
-         Paramos teikimo sutartys:

Eil. Nr. Projekto vykdytojo pavadinimas Projekto pavadinimas Paramos suma, Lt
1. Viešoji įstaiga Savęs pažinimo ir realizavimo studija Lietuva. Susitikimas kryžkelėje: Playback teatro metodas trečiųjų šalių piliečiams 268 411,00
2. Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija Grįžtančių tremtinių šeimų narių integracija: pilietinio ir kalbinio raštingumo stiprinimas 308 601,00
3. Viešoji įstaiga Tauragės verslo informacinis centras Inovatyvus žvilgsnis į verslių trečiųjų šalių piliečių integraciją 162 800,20
4. Viešoji įstaiga Socialinės ir ekonominės plėtros centras Kvalifikuotų Turkijos piliečių integracijos proceso rėmimas, kūrimas ir tobulinimas Lietuvoje 96 984,00
5. Viešoji įstaiga „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ Visuomenės tolerantiškumo ir palankumo trečiųjų šalių piliečiams ugdymas, diegiant mentorystės programą ir taikant aktyvias socializacijos priemones 206 314,91
6. Asociacija „Lietuvos žmogaus teisių lyga“ Aš – toks pat kaip tu 270 936,41
7. Viešoji įstaiga „RAMYBĖS kultūros centras“ Kovokime prieš ksenofobiją kartu 159 765,00
8. UAB „VIAE VENTUS“ Interaktyvi duomenų bazė - socialinis tinklas „TILTAS“ 417 467,00
9. Viešoji įstaiga Savęs pažinimo ir realizavimo studija Kompleksinis Integracinis - Gyvenimo Kokybę Gerinantis - Pilotinis TŠP Vertinimas (KinGKGpv) 285 203,00
10. Viešoji įstaiga Tauragės verslo informacinis centras Trečiųjų šalių piliečių integracija į verslą: poreikių ir galimybių dermė 129 353,00
11. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra Viešojo sektoriaus darbuotojų ir darbdavių tarpkultūrinių kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas, lengvinant trečiųjų šalių piliečių integracijos procesą 270 440,00
12. Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija Tarpkultūrinių kompetencijų ir gebėjimų ugdymas - žingsnis link tolerantiškos visuomenės kūrimo 211 204,00

 Kvietimas teikti paraiškas Nr. EIF/2007/1: 
-         Įsakymas Nr. A3-664 dėl paramos skyrimo projektams, įgyvendinant Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinę 2007 m. programą
-         Paramos teikimo sutartys:

Eil. Nr. Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas Paramos suma, Lt
1. VšĮ "Socialinės ir ekonominės plėtros centras" „Mokslinių darbuotojų, atvykusių iš trečiųjų šalių, integracijos proceso Lietuvos Respublikoje sąlygų gerinimui skirtos programos kūrimas“ 268 411,00
2. Tolerantiško jaunimo asociacija „Trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje „Sveiki atvykę“ 308 601,00
3. VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius „Aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių priėmimo ir integracijos skatinimas Šiaurės Lietuvos regione“ 162 800,20
4. Šiaulių darbo rinkos mokymo ir konsultavimo tarnyba „Trečiųjų šalių piliečių informavimo ir konsultavimo apie viešųjų ir privačių paslaugų teikimą galimybių plėtra“ 96 984,00
5. Všį Socialinių mokslų kolegija „Tolerancija ir tarpusavio supratimu pagrįstų santykių tarp Lietuvos ir trečiųjų šalių piliečių plėtojimas“ 206 314,91
6. Všį Socialinių mokslų kolegija „Trečiųjų šalių studentų integracijos Lietuvos visuomenėje stiprinimas“ 270 936,41
7. VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra „Politinio dialogo formavimas: tarpkultūrinės kompetencijos plėtra įtakojant priimančios šalies gyventojų ir imigrantų elgseną“ 159 765,00
8. Darbo ir socialinių tyrimų institutas „Trečiųjų šalių piliečių integracijos į darbo rinką galimybių tyrimas, gerinant žinias ir informacijos kaupimą apie jų poreikių įvertinimą“ 417 467,00
9. VšĮ Utenos regiono bendruomenės fondas  „Ukrainos piliečių integracijos į vietos bendruomenę politikos koordinavimas ir gebėjimų stiprinimas Utenos apskrityje“ 285 203,00
10. Socialinių tyrimų institutas (Etninių tyrimų centras) „Lietuvoje gyvenančių trečiųjų šalių piliečių integracijos politikos vertinimo principai ir rodikliai“ 129 353,00
11. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras „Prieinama informacija – sėkmingos integracijos garantas“ 270 440,00
12. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras „Supratimo link“ 211 204,00
13. UAB Laisvas nepriklausomas kanalas „Nematomi...1“ 268 411,00
14. UAB Laisvas nepriklausomas kanalas „Nematomi...2“ 308 601,00
15. UAB Laisvas nepriklausomas kanalas „Nematomi...3“ 162 800,20
16. Visagino kultūros centras „Žinių ir vertybių apie Lietuvą sklaida Visagine gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams“ 96 984,00

 

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.