Europos socialinis fondas
sausio 27, 2021
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Kaip pateikti paraišką?
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
  

Teisės aktai
PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014-2020 M. NACIONALINĖ PROGRAMA


2019 m. birželio 05 d. Komisijos sprendimas C(2019)4004, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė  programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu

2018 m. sausio 11 d. Komisijos sprendimas C(2018) 212, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu

2017 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos sprendimas C(2017) 5596, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu

2016 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas C(2016) 8634, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu

2016 m. kovo 21 d. Komisijos sprendimas C(2016) 1809, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu

2015 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas C(2015) 9385, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu

2015 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimas C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. laikotarpiu


LIETUVOS
TEISĖS AKTAI

2020 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-346 patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 9 veiksmo „Švietimo paslaugų trečiųjų šalių piliečiams stiprinimas ir pritaikymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.9-V-01 

2020 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-231 patirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-3.1.4-K-02.

Pakeitimas:
2020 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-400 patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo  2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.4-K-02 keitimas

2020 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymu Nr. A1-199 patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 2 veiksmo „Priėmimo sąlygų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.2.2-K-02. 

2020 m. vasario 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymu Nr. A1-149 patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.1-V-03.

2020 m. vasario 19 d. įLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro sakymu Nr. A1-143 patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.2.1-V-01.

2020 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymu Nr. A1-60 patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo  „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.4-V-03.


2019 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-426 patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.2-K-02

Pakeitimas:

2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A1-196 patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 pakeitimas.


2018 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-770 patvirtintas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.4-K-02.

2018 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-512 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.2-K-03 patvirtinimo

2018 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-465 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-V-02 patvirtinimo

2018 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-227 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 1 nacionalinio tikslo "Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" projektų finansavimo salygų aprašo Nr. PMIF-3.1.2-V-02 patvirtinimo

2018 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-156 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 3 nacionalinio tikslo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" 1 veiksmo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.3.1-V-01 patvirtinimo"
Pakeitimas:

2020 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-117 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-156 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 3 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.3.1-V -01  patvirtinimo" pakeitimo pakeitimo.

2019 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-466 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. A1-156 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 3 nacionalinio tikslo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.3.1-V-01 patvirtinimo" pakeitimo.

2018 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-95 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 1 veiksmo "Savanoriškas grįžimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.1-K-02 patvirtinimo"

Pakeitimas:
2020 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-336 "Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 1 veiksmo „Savanoriškas grįžimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.1-K-02 patvirtinimo" pakeitimo.

2017 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-567 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 3 veiksmo "Priverstinis grąžinimas" projektų finansavimo salygų aprašo Nr. PMIF-3.2.3-V-02 patvirtinimo"

2017 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-538 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 5 veiksmo "Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.5-K-01 patvirtinimo"
Pakeitimas:
2017 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-355 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 5 veiksmo "Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.5-K-01 patvirtinimo" pakeitimo"

2017 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-492 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 1 veiksmo „Grąžinamų trečiųjų šalių piliečių apgyvendimo sąlygų gerinimas ir saugumo užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.1-V-01 patvirtinimo"

Pakeitimas:

2019 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1- 776 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 1 veiksmo „Grąžinamų trečiųjų šalių piliečių apgyvendimo sąlygų gerinimas ir saugumo užtikrinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.1-V-01 patvirtinimo" pakeitimo.
 
2017 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-437 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 1 veiksmo "Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-02 patvirtinimo"
Pakeitimai:
-2020 m. gegužės 21 d. etuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-436 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 1 veiksmo "Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (esamo statinio paprastasis remontas)" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-02 patvirtinimo"pakeitimo"

2017 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-144 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 2 nacionalinio tikslo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" 1 veiksmo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.2.1-K-01 patvirtinimo"
Pakeitimai:
-2017 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-536 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 2 nacionalinio tikslo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" 1 veiksmo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.2.1-K-01 patvirtinimo" pakeitimo";
- 2018 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-336 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 2 nacionalinio tikslo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" 1 veiksmo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.2.1-K-01 patvirtinimo" pakeitimo".
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas .

2016 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-593 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo "Integracijos priemonės" 3 veiksmo "Tolerancijos skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.3-K-02 patvirtinimo".

2016 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-564 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 1 veiksmo "Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (naujo statinio statyba)" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-01 patvirtinimo"
Pakeitimai:
- 2016 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-617 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 1 veiksmo "Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (naujo statinio statyba)" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-01 patvirtinimo" pakeitimo"
- 2017 m. lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-562 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 1 veiksmo "Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (naujo statinio statyba)" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-01 patvirtinimo" pakeitimo"

2016 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-528 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 5 veiksmo „Migracijos ir integracijos informacinė platforma“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.5-K-01 patvirtinimo".

2016 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-461 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 2 nacionalinio tikslo "Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras" 2 veiksmo "Priėmimo sąlygų stebėsena" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.2.2-K-01 patvirtinimo"

2016 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-414 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 2 veiksmo "Sąlygų apklausoms atlikti ir prieglobsčio procedūroms vykdyti sukūrimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.2-V-01 patvirtinimo"

2016 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-413 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių  perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-02 patvirtinimo"
Pakeitimas:
- 2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-585 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių  perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-02 patvirtinimo" pakeitimo";
- 2018 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-383 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-02 patvirtinimo" pakeitimo";
- 2019 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-355 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-02 patvirtinimo" pakeitimo"

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-346 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo grąžintų ir grąžintinų lėšų administravimo taisyklių patvirtinimo"

2016 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-309 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 5 veiksmo "Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.5-V-01 patvirtinimo"

2016 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-308 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių  perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-01 patvirtinimo"
Pakeitimai:
- 2017 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-219 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių  perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-01 patvirtinimo" pakeitimo"
- 2017 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-491 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių  perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-01 patvirtinimo" pakeitimo"
- 2018 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-211 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių  perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-01 patvirtinimo" pakeitimo"
- 2020 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-237  "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.1 ypatingo atvejo „Užsieniečių  perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.1-V-01 patvirtinimo" pakeitimo"

2016 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-261 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.2-K-02 patvirtinimo"
Pakeitimas:
2018 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-100 "Dėl 2016 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-261 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.2-K-02 patvirtinimo" pakeitimo"


2016 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-260 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. A1-568 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 2 nacionalinio tikslo „Grąžinimo priemonės“ 2 veiksmo „Reintegracija kilmės šalyje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.2-K-01 patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios".

2016 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-176 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 1 nacionalinio tikslo "Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės" 4 veiksmo "Išsiuntimo operacijų stebėsena" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.4-K-01 patvirtinimo".

2016 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-160 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 2 nacionalinio tikslo "Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras" 1 veiksmo "Sistemos apie kilmės šalis ir statistinių duomenų apie prieglobstį rinkimo tobulinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.2.1-V-01 patvirtinimo".

2016 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-122 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo "Integracijos priemonės" 3 veiksmo "Tolerancijos skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.3-K-01 patvirtinimo". Pripažintas netekusiu galios 2016 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-594.

2016 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-49 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo"
Pakeitimas:
-2020 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-422 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo" pakeitimo"; 

- 2017 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-229 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo" pakeitimo";
- 2017 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-575 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02 patvirtinimo" pakeitimo";
- 2018 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-384 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02  patvirtinimo" pakeitimo".
-2020 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-35 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-02  patvirtinimo" pakeitimo";

2016 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-16 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-01 patvirtinimo"
Pakeitimai:
- 2016 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-194 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-01 patvirtinimo" pakeitimo"
- 2016 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-317 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-01 patvirtinimo" pakeitimo"
- 2017 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-218 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-01 patvirtinimo" pakeitimo"
- 2020 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas A1- 236 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 4.2 ypatingo atvejo "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-4.2-V-01 patvirtinimo" pakeitimo"

2015 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-685 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos lėšų naudojimo plano patvirtinimo
Pakeitimas:
- 2016 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-632 "Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. A1-685„Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014−2020 metų nacionalinės programos lėšų naudojimo plano patvirtinimo“ pakeitimo"

2015 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-619 Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 3 veiksmo „Eurodac" sistemos įsigijimas ir priežiūra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.3-V-01 patvirtinimo

Pakeitimas:


2020 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1- 456 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2015 m.spalio 30 d. įsakymo Nr. A1-619 „ Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 3 veiksmo „Eurodac" sistemos įsigijimas ir priežiūra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.3-V-01 patvirtinimo" pakeitimo.

2020 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas  Nr. A1-94 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2015 m.spalio 30 d. įsakymo Nr. A1-619 „ Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 3 veiksmo „Eurodac" sistemos įsigijimas ir priežiūra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.3-V-01 patvirtinimo" pakeitimo.

2015 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-608 dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo
Pakeitimai:
- 2016 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-347 "Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. Nr. A1-608 "Dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvrtinimo" pakeitimo"
- 2016 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-179 "Dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo pakeitimo".

2015 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-574 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo "Integracijos priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-2.1.2-V-01
Pakeitimai:
-2017 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-190 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo";

-2019 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas  A1-354 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo". 

2015 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-568 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 2 veiksmo "Reintegracijos kilmės šalyje" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.2-K-01 patvirtinimo

2015 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-550 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 1 veiksmo "Savanoriškas grįžimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.1-K-01 patvirtinimo
Pakeitimas:
- 2018 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-98 "Dėl 2015 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo Nr. A1-550 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 1 veiksmo "Savanoriškas grįžimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.1-K-01 patvirtinimo" pakeitimo"

2015 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-549 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo "Integracijos priemonės" 1 veiksmo "Lietuvos nacionalinės užsieniečių integracijos strategijos parengimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.1-K-01 patvirtinimo

2015 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-530 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečijų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo "Integracijos priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 patvirtinimo
Pakeitimai:
- 2015 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-748 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo Integracijos priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 patvirtinimo pakeitimo";
- 2016 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas  Nr. A1-554 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-530 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo".
- 2017 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas  Nr. A1-192 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-530 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo".
- 2018 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-210 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. A1-530 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 patvirtinimo“ pakeitimo".

2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-454  dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo
Pakeitimai:
- 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-765 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-454 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo" pakeitimo";
- 2016 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-426 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-454 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo“ pakeitimo";
- 2017 m. sausio 10 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-17 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-454 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo“ pakeitimo";
-2018 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-80 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-454 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo“ pakeitimo";
- 2018 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-281 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. A1-454 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos stebėsenos komiteto sudėties patvirtinimo“ pakeitimo".

2015 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-450 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 3 veiksmo "Priverstinis grąžinimas" projektų finansavimo salygų aprašo Nr. PMIF-3.2.3-V-01 patvirtinimo
Pakeitimas:
- 2015 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-566 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 3 veiksmo "Priverstinis grąžinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.2.3-V-01 pakeitimo

2015 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-449 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 1 nacionalinio tikslo "Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" projektų finansavimo salygų aprašo Nr. PMIF-3.1.2-V-01 patvirtinimo
Pakeitimas:
- 2015 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-567 dėl Prieglbsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 1 nacionalinio tikslo "Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.2-V-01 pakeitimo
- 2017 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-12 dėl Prieglbsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 1 nacionalinio tikslo "Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.2-V-01 pakeitimo

2015 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-432 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Pakeitimai:
- 2015 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-761 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-432 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
- 2016 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-195 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. A1-432 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"

2015 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-385 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-K-01 patvirtinimo
Pakeitimai:
- 2015 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-505 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 4 veiksmo "Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-K-01 patvirtinimo pakeitimo
- 2016 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-280 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų  1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 4 veiksmo "Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-K-01 patvirtinimo" pakeitimo"
- 2017 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-191 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų  1 konkretaus tikslo "Bendroji Europos prieglobsčio sistema" 1 nacionalinio tikslo "Priėmimo ir prieglobsčio sistemos" 4 veiksmo "Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-K-01 patvirtinimo" pakeitimo"

2015 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-384 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-V-01 patvirtinimo

2015 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 628 dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją
Pakeitimas: 2015 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 958 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 628 "Dėl užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją" pakeitimo

2015 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-319 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:
- 2015 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-586 dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-319 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo";
- 2016 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymas Nr. A1-147 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo";
- 2016 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymas Nr. A1-543 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo";
- 2017 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymas Nr. A1-576 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo";
- 2018 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-179 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo";
-2020 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-360 "Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo".

2015 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-284 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo
Pakeitimai:
- 2015 m. spalio 21 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-600dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo pakeitimo;
- 2016 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-193 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo pakeitimo;
- 2016 m. lapkričio 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-626 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo pakeitimo;
- 2017 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-124 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo pakeitimo;
- 2017 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-476 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo pakeitimo;
- 2018 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas  Nr. A1-401 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo pakeitimo;
-2019 m. balandžio 15 d.  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-206 dėl rieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo pakeitimo;
- 2019 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas  Nr. A1-476 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo pakeitimo.

2015 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkis Nr. A3-42 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos veiksmų ir projektų kodavimo aprašo patvirtinimo (aprašas)
Pakeitimai:
- 2015 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkis Nr. A3-134 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinės programos veiksmų ir projektų kodavimo aprašo patvirtinimo pakeitimo (aprašas)

2015 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio potvarkis Nr. A3-38 dėl Elektroninio keitimosi duomenimis sistemos naudojimo aprašo patvirtinimo (aprašas, priedas)

2015 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-145 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:
- 2016 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-99 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
- 2017 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-540 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
- 2019 m. rugpjūčio  26 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-468 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2018 m. vasario 23 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-73 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. A1-72 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" nauja redakcija (Taisyklės, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
2015 m. vasario 12 d.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-72 dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų naudojimo (Taisyklės, priedai)
Pakeitimas:
-2015 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-392 "Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo techninės pagalbos lėšų naudojimo patvirtinimo" pakeitimo"

2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1459 dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 590 dėl finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių pakeitimo

2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-641 dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo 
Pakeitimas:
- 2016 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-567 "Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

2014 m. vasario 19 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS Nr. 149 dėl Institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje paskyrimo.
Pakeitimas: 2016 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 395.


Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT TOP 100 news_id FROM m_news WHERE '2021-01-27 09:17:59' > news_end AND archive_it = 'n' ORDER BY news_end DESC
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: DELETE FROM m_news WHERE '2021-01-27 09:17:59' > news_end AND archive_it = 'n'
received error: Invalid object name 'm_news'.