Equal programa
liepos 11, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
EQUAL bendroji duomenų bazė
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata

 
  


2006 m.

2006-12-08
2006 m. gruodžio 12 d. organizuojamas Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL Priežiūros komiteto posėdis vienoje iš EQUAL vystymo bendrijų - projekte „Dirbk savo šalyje: bedarbių jaunų žmonių, ketinančių išvykti dirbti į užsienį, integravimosi į Lietuvos darbo rinką galimybių plėtra, išsaugant socialinį kapitalą - šeimą“ (vadovaujantysis partneris – VšĮ Šeimos santykių institutas).
Posėdžio tikslas - apsvarstyti ir patvirtinti 2004-2006 metų Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL bendrojo programavimo dokumento  ir jo Priedo pakeitimus, iniciatyvos EQUAL poveikio politikai ir praktikai strategijos įgyvendinimą, EQUAL programos vertinimo ataskaitą. Bus kalbama apie pažangą, įgyvendinant EQUAL programą, EQUAL principų integravimą į naująjį programavimo periodą.
Posėdis vyks VšĮ Šeimos santykių instituto patalpose Kaune, Zamenhofo g. 9, pradžia 10.00.


2006-11-30
Šių metų lapkričio 30 d. viešbutyje „Le Meridien Villon“ įvyko Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL konferencija „Pasiruošimas trečiajam EQUAL programos įgyvendinimo etapui ir poveikiui politikai ir praktikai “, kurioje dalyvavo visų vystymo bendrijų vadovaujančiojo partnerio ir bendrijos partnerių atstovai.

Konferencijos programa>> 

Konferencijos pranešimai>> 


2006-10-16
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL programos vertinimo priežiūros grupės posėdis. Šio susitikimo tikslas – apsvarstyti ir įvertinti nepriklausomų programos vertintojų pateiktą Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL 2006 m. metinės vertinimo ataskaitos projektą.2006-10-02
Vystymo bendrija „EQUAL greitkelis: vystymo bendrija Klaipėda–Vilnius“ kartu su Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba ir nacionaliniais partneriais organizuoja tarptautinę konferenciją “EQUAL – keliai į darbo pasaulį”. Konferencijoje dalyvaus partneriai iš trijų tarptautinių bendrijų, atstovai iš 10 šalių (Anglijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Olandijos, Portugalijos, Suomijos, Škotijos, Vokietijos ir Lietuvos) ir beveik 100 partnerių institucijų.

Pagrindinė konferencija, skirta užsienio ir Lietuvos dalyviams, vyks spalio 6 d. Konferencijos metu didžiausias dėmesys bus skirtas pasikeitimui gerąja tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi bei poveikio politikai ir praktikai būdų ir galimybių aptarimui. Konferencijoje dalyvaus ir pranešimą „EQUAL poveikio politikai ir praktikai strategijos Lietuvos perspektyvą“ skaitys Nijolė Mackevičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos socialinio fondo skyriaus vedėja.

Konferencija įvyks spalio 4–6 dienomis Vilniuje, viešbutyje „Holiday Inn“ (Šeimyniškių g. 1). Daugiau informacijos apie renginį galite rasti čia>>

2006-07-26
 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-203 patvirtintas Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL informavimo ir viešinimo veiksmų planas 2006 m. II pusmečiui.

2006-06-20
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL vystymo bendrijų
savęs vertinimo ataskaitos forma.


2006-05-24 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos socialinio fondo skyrius organizuoja Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL Priežiūros komiteto posėdį.

Posėdžio tikslas – apsvarstyti ir patvirtinti Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL poveikio politikai ir praktikai strategiją, Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL 2005 m. metinę įgyvendinimo ataskaitą, Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL bendrojo programavimo dokumento Priedo bei Priežiūros komiteto darbo reglamento pakeitimus, aptarti Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL finansinę situaciją, Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL programos pažangą Lietuvoje bei įgyvendinančiosios institucijos - Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros 2006 m. veiklos planą.  Posėdžio metu bus pristatyta vienos iš Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL vystymo bendrijų „Nugalėk priklausomybę" veikla.
 
Posėdžiui pirmininkaus ministerijos sekretorius Valdas Rupšys. Posėdyje dalyvaus Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių direktorato EQUAL skyriaus atstovas p. G. Braeunling. Posėdis vyks ,,Mano guru“, Vilniaus g. 22 / Labdarių g. 1, Vilnius. Pradžia 9.00 val.2006-05-23
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos socialinio fondo skyrius organizuoja susitikimą, skirtą Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL principų integravimo į 2007-2013 m. laikotarpio Europos socialinio fondo bendrai finansuojamos veiksmų programos „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ prioritetus aptarimui. Susitikime dalyvaus Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių direktorato EQUAL skyriaus atstovas p. G. Braeunling. Susitikimas vyks Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 201 posėdžių salėje (A. Vivulskio g. 11, Vilnius). Pradžia 14.00 val.

2006-04-10
Europos Komisijos portale išleistas naujas, 2006 m. balandžio mėnesio informacinio biuletenio "EQUAL in Europe" numeris.
Skaityti... 2006-03-09

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra organizavo  seminarų ciklą „Savęs vertinimo metodikos pristatymas ir praktinis taikymas“. Seminarai  buvo skirti supažindinti vystymo bendrijas (VB) su savęs vertinimo metodika, jos tikslais bei suteikti VB praktinius vertinimo metodikos taikymo įgūdžius.2006 m. kovo 9 d.
vyko seminaras, skirtas apmokyti projektų darbuotojus, atsakingus už VB vertinimą, taikyti vertinimo metodiką bei sustiprinti jų moderavimo gebėjimus.


2006 m. kovo 16 d. ir 17 d. vyko seminarai, kuriuose VB projektų vadovai ir vertintojai galėjo išbandyti VB vertinimo metodiką praktikoje, atlikdami pirminį VB įvertinimą.

Metodologiją pristatė ir praktinių užduočių atlikimą moderavo Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL nepriklausomi vertintojai Vytautas Stankevičius ir Dagnė Eitutytė.

 
2006-02-23
Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL programa vykdoma nuo 2001 m. ir jau pasiekė rezultatų visoje Europoje. Siekiant kuo plačiau paskleisti sukauptą gerąją patirtį, Europos Komisija pristato pirmąjį informacinio biuletenio „
EQUAL in Europe“ numerį. Gerąja patirtimi šiame biuletenyje kviečiami dalintis visi EQUAL programos dalyviai.

 
2006-02-22
2006 m. sausio 24 d. Briuselyje įvyko Europos Komisijos organizuotas EQUAL vadovaujančiųjų institucijų atstovų posėdis. Šio posėdžio metu buvo aptarti aktualūs EQUAL programos įgyvendinimo klausimai.
Daugiau...

 
2006-02-15
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko susitikimas, kurio metu ministerijos atstovai ir Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros atstovai, dalyvaujantys administruojant Europos Bendrijų iniciatyvą EQUAL, susitiko su Vilniaus universiteto studentais, vadovaujamais docento A.Poviliūno. Studentai tyrinėjo šias vystymo bendrijas:
• Atviri ir saugūs darbe,
• Išeitis tau,
• Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas,
• Dirbk Lietuvoje: bedarbių jaunų žmonių, ketinančių išvykti dirbti į užsienį, integravimosi į Lietuvos darbo rinką galimybių plėtra, išsaugant socialinį kapitalą – šeimą.
Susitikimo metu studentai pristatė vystymo bendrijų tikslinių grupių patiriamus sunkumus bei suformulavo pasiūlymus problemų sprendimui. Ketinama suorganizuoti susitikimą su minėtomis vystymo bendrijomis ir pristatyti studentų atliktos analizės rezultatus.© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.