Europos socialinis fondas
spalio 21, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

         

Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

www.esparama.lt Europos Komisijos puslapis

BPD įsisavinimo tempai

Tarptautinis bendradarbiavimas ES

Viską apimanti verslininkystė - COPIE2

 Tikslas

 Sukurti aplinką, kurioje verslininkystė būtų priemonė pasireikšti įvairių profesijų žmonėms

 Darbo grupės

– įmonių švietimo klausimais;
– kokybės vadybos;
– integruotos paramos verslui;
– finansinės galimybių verslui vystyti (Lietuva dalyvauja partnerio teisėmis)

Vadovaujantis partneris

 Vokietijos darbo ir socialinių reikalų ministerija

Teminio tinklo partneriai

 Belgija (Flandrija ir Valonija), Čekija, Ispanija, Ispanijos regionai (Asturias, Andaluzija, Extremadura, Galicija), Lietuva, Vokietija

EK subsidija

 630 000 eurų

Projekto įgyvendinimo trukmė

 2009–2011 m.

Veikla

 – nustatyti politiką, praktiką ir struktūrą, kuri padėtų šviesti moksleivius ir visuomenę verslininkystės klausimais, ypatingą dėmesį skiriant socialiai pažeidžiamoms grupėms. Išbandyti Europinę viską apimančios verslininkystės priemonę 10 šalių ir regionų;
– užtikrinti, kad paramos sistemos verslininkams (pradinio starto, finansų inžinerijos, konsolidacijos ir augimo) būtų kokybiškos ir viską apimančios, vystant atitinkamą politiką, struktūras ir procesus, naudojant akredituotus individualius patarėjus ir mokymo schemas bei peržiūros būdus. Išbandyti geriausios patirties įdiegimą tinkle dalyvaujančiose šalyse ir regionuose;
– pritaikyti viską apimančios finansų sistemos gerąją patirtį pradedantiems ar plėtojantiems verslą asmenims ir išbandyti tai tinkle dalyvaujančiose šalyse ir regionuose;
– sukurti naujus finansavimo būdus, pritaikytus naujiems socialiniams ir ekonominiams poreikiams;
– gerosios patirties sklaida.

Planuojami rezultatai

 - studijos parengimas (padėtis tinklo narėse verslininkystės skatinimo klausimais);
-  pasikeitimas informacija ir patirtimi;
- gerosios patirties verslininkystės skatinimo, švietimo ir kitais susijusiais klausimais pritaikymo Veiksmų planų parengimas tinklo narėms;
- Veiksmų planų išbandymas tinklo narėse;
- finansinių galimybių verslui ir integruotos paramos verslui koncepcijos parengimas;
- gerosios praktikos ir COPIE priemonės duomenų bazių sukūrimas interneto svetainėse www.wikipreneurship.eu ir www.copie.esflive.eu;
- praktinių bendrijų verslininkystės klausimais sukūrimas COPIE šalyse.

Mūsų indėlis

Lietuva aktyvaus partnerio teisėmis dalyvauja darbo grupėje „Finansinės galimybės verslui“ („Access to finance“). Kartu šioje grupėje dalyvauja Belgijos Flandrijos regionas (vadovaujantysis partneris) ir Čekijos Respublika

 

 

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.