Europos socialinis fondas
birželio 16, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

         

Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

www.esparama.lt Europos Komisijos puslapis

BPD įsisavinimo tempai

Tarptautinis bendradarbiavimas ES

Baltijos jūros šalių ESF tinklas


Tikslai

- pasikeisti informacija ir darbo patirtimi apie Baltijos jūros šalyse vykdomas 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemones ir tarptautinius projektus;
- identifikuoti gerąją tarptautinio bendradarbiavimo patirtį ir vykdyti jos sklaidą;
- vykdyti Baltijos jūros šalių ESF vadovaujančiųjų ir tarpinių institucijų atstovų bendrai numatytas tarptautines veiklas

Vadovaujantis partneris

Vokietijos darbo ir socialinių reikalų ministerija

Partneriai

Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Suomija, Švedija, Vokietija (vadovaujančiosios ir tarpinės institucijos)

Veikla

- pasikeisti informacija ir darbo patirtimi apie Baltijos jūros šalyse vykdomas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemones ir tarptautinius projektus;
- nustatyti bendrąsias tarptautines tinklo veiklas;
- išaiškinti gerąją tarptautinio bendradarbiavimo patirtį ir vykdyti jos sklaidą;
- vykdyti Baltijos jūros šalių ESF vadovaujančiųjų ir tarpinių institucijų atstovų bendrai numatytas tarptautines veiklas;
- organizuoti Baltijos jūros šalių konferenciją, turint tikslą pasikeisti darbo patirtimi numatytose srityse;
- organizuoti suinteresuotų institucijų atstovų stažuotes ir tarptautinius mainus

Planuojami rezultatai

- pasikeitimas informacija ir patirtimi socialinio dialogo skatinimo, neįgaliųjų integravimo į darbo rinką, lyčių lygybės užtikrinimo klausimais;
- gerosios praktikos, įgyvendinant tarptautinius projektus, nustatymas ir sklaida;
- tarptautinės konferencijos organizavimas, siekiant pasikeisti darbo patirtimi numatytose srityse;
- tarptautinio ESF projekto įgyvendinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.