Europos socialinis fondas
sausio 21, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Tarptautinis bendradarbiavimas ES


Parama pirmajam darbui

Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  
Paieška
Naujienų prenumerata
www.esparama.lt Europos Komisijos puslapis

BPD įsisavinimo tempai

Europos socialinis fondas

Tarptautinis bendradarbiavimas ES
Aktualijos

 

Stabilesnė ekonomikos padėtis šalies įmones skatina ne tik drąsiau galvoti apie plėtrą, bet ir aktyviau ieškoti tam tinkamiausių sprendimų. Vienas iš tokių sprendimų – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva įgyvendinamos, UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA) administruojamos priemonės „Parama pirmajam darbui“ siūlomos galimybės. Šiuo metu jau apie 6000 jaunuolių pasinaudojo šios priemonės galimybėmis pirmą kartą įsidarbindami daugiau nei 1300 Lietuvos įmonių.

„Džiugu, kad ši priemonė, skirta didinti jaunimo užimtumą ir padėti jaunuoliams įgyti praktinio darbo patirties, per tokį trumpą laikotarpį jau spėjo ne tik padėti tūkstančiams jaunuolių, bet ir paskatino darbdavius patikėti jaunų, gabių žmonių perspektyvumu ir išugdyti patyrusius, kompetentingus darbuotojus“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Priemonei „Parama pirmajam darbui“ įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 32 mln. Europos socialinio fondo lėšų. Šiuo metu įmonėms jau išmokėta beveik 7 mln. Lt už 6000 jaunų darbuotojų.

„Ši priemonė iš tiesų pasiteisino. Galimybėmis domisi ne tik darbdaviai, bet ir pats jaunimas, ieškantis pirmosios darbovietės. Per dieną iš darbdavių gauname vidutiniškai 70 prašymų“, - sako INVEGA generalinis direktorius Audrius Zabotka. – „Tikime, kad šios priemonės poveikis bus ilgalaikis ir prisidės ne tik prie jaunimo didesnio užimtumo, bet ir prie Lietuvos įmonių konkurencingumo stiprinimo. “

Aktyviausiai šia priemone naudojasi įmonės, turinčios daugiau nei 250 darbuotojų (52 proc.), tiek vidutinės (22,9 proc.), tiek ir mažos bei mikro įmonės (23,1 proc.) kreipiasi šiek tiek mažiau. Daugiausiai kreipiasi įmonės, kurių pagrindinė buveinė didžiuosiuose šalies miestuose, tačiau labai aktyviai šiomis galimybėmis domisi ir Marijampolės bei Utenos apskričių verslininkai.

Įdomu žinoti:

- Iki 2013 08 14 parama išmokėta 1353 įmonėms, už 5935 pirmą kartą įdarbintus jaunus darbuotojus.

- Iki 2013 08 21 gauta 9950 prašymų kompensuoti dalį darbuotojo darbo užmokesčio.

- Vidutinis jaunų darbuotojų, dėl kurių kreiptasi dėl kompensacijos, amžius – 20-21 metai.

- Iki 2013 08 14 įmonėms išmokėta beveik 7 mln. Lt. Kitas mokėjimas planuojamas š.m. lapkričio pab.

- Projektui skirta 32 mln. Europos socialinio fondo lėšų.

 

Apie priemonę „Parama pirmajam darbui“

Darbdavys, įdarbinęs jauną asmenį, turi galimybę kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl darbo užmokesčio dalies kompensavimo, pateikdamas būtinus paramai gauti dokumentus. Darbo užmokesčio, kuris tokiam darbuotojui apskaičiuotas ne anksčiau nei nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d., dalis (t. y. 23,3 proc. nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio) kompensuojama kas kalendorinį ketvirtį. Iš viso darbo užmokesčio dalies kompensavimui skirta 32 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.

Darbdaviui pageidaujant (pateikus paraišką INVEGAI), kompensuojama fiksuota pirmą kartą įsidarbinusio ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusio jauno asmens nuo 16 iki 29 metų atlyginimo dalis (ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį). Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui moka nustatytą darbo užmokestį ir visas su darbo užmokesčiu susijusias įmokas, o dalis darbo užmokesčio sumos darbdaviui kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų. Priemone gali pasinaudoti visi privatieji ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas), užsienio įmonių filialai ir atstovybės Lietuvoje, fiziniai asmenys, pirmą kartą įdarbinę darbinės patirties neturintį asmenį.

 

Visi reikalingi dokumentai, svarbi informacija ir patarimai, skelbiami interneto svetainėje www.invega.ltPirmieji mokėjimai pagal „Paramą pirmajam darbui“ įmones turėtų pasiekti II ketvirčio pabaigoje

 Šiuo metu pagal priemonę „Parama pirmajam darbui“ gauta per 4000 paraiškų dėl jaunų darbuotojų darbo užmokesčio dalies kompensacijos. Šiuo metu vyksta visų gaunamų paraiškų vertinimas.

Dėl didelio paraiškų srauto ir ribotų techninių galimybių, sprendimų priėmimas užsitęsė.

Atkreipiame dėmesį, kad visi pareiškėjai apie priimtą sprendimą bus informuoti individualiai.

Mokėjimai bus vykdomi kas ketvirtį. Pirmuosius mokėjimus tikimasi atlikti š.m. antrojo ketvirčio pabaigoje už apskaičiuotą darbo užmokestį per laikotarpį nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d.Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.2-SADM-04-V „Parama pirmajam darbui“.

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT TOP 100 news_id FROM m_news WHERE '2020-01-21 04:54:50' > news_end AND archive_it = 'n' ORDER BY news_end DESC
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: DELETE FROM m_news WHERE '2020-01-21 04:54:50' > news_end AND archive_it = 'n'
received error: Invalid object name 'm_news'.