Europos socialinis fondas
rugsėjo 19, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Kaip pateikti paraišką?
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
  

Briuselio seminaro medžiaga
2006 m. sausio 24 d. Briuselyje įvyko Europos Komisijos organizuotas EQUAL vadovaujančiųjų institucijų atstovų posėdis. Šio posėdžio metu buvo aptarti aktualūs EQUAL programos įgyvendinimo klausimai.
 
1. Kaip išsaugoti gerąją praktiką, užtikrinti jos prieinamumą
Europos Komisija skatina valstybes nares sukurti duomenų bazes, kuriose būtų kaupiami standartiškai aprašyti EQUAL programos vystymo bendrijų pasiekti veiklos rezultatai. Siekiant, kad EQUAL sukaupta gerąja patirtimi galėtų pasinaudoti Europos socialinio fondo ir kitų nacionalinių programų finansuojami projektai socialinėje srityje, šios duomenų bazės turėtų išlikti ir po programos uždarymo. Numatoma sukurti analogišką duomenų bazę ir užtikrinti gerosios patirties ir pasiektų rezultatų archyvavimą europiniame lygmenyje. Į tokią duomenų bazę turėtų patekti geriausi pavyzdžiai iš valstybių narių. Valstybės narės jau dabar turėtų pradėti rengti kriterijus, skirtus atrinkti geriausiąją patirtį turinčią pridėtinę vertę europiniame lygmenyje, kuri galėtų būti kaupiama Europos Komisijos duomenų bazėje (skaidrės anglų k.).

2. Pagrindinės teminės veiklos europiniame lygmenyje
Posėdžio metu buvo daug dėmesio skiriama nacionalinių ir europinių teminių tinklų veikloms ir jų bendradarbiavimui. Europos Komisija pristatė galimybę valstybėms narėms organizuoti teminius renginius ir gauti tam papildomą finansavimą. Lietuva šia galimybe jau pasinaudojo, 2005 m. lapkričio 17-18 dienomis Vilniuje organizuodama seminarą, skirtą pristatyti strateginio planavimo pridėtinę vertę ir galimybes, įgyvendinant Europos socialinio fondo programas (skaidrės anglų k.).
Lietuvos EQUAL vadovaujančiosios institucijos atstovė posėdžio dalyviams pristatė Vilniaus seminarą bei jo vertinimą. (skaidrės anglų k.).

3. Problemos, susijusios su pagrindinių ESF principų įgyvendinimu
Europos Komisijos atstovai pristatė priemones, kurios skirtos palengvinti pagrindinių ESF principų integravimą programose:
- finansavimas visų prioritetų lygmenyje;
- integravimas programos ir projektų lygmenyse;
- supaprastintos administravimo procedūros;
- užtikrintas finansavimas tais atvejais, kai yra sumažinama ESF parama;
- finansavimas iš techninės pagalbos.
Europos Komisija detaliai apžvelgė problemas, su kuriomis yra susiduriama įgyvendinant kiekviena principą: tarptautinio bendradarbiavimo, lygių galimybių, novatoriškumo, partnerystės ir kt., bei pasiūlė sprendimo būdus, detalizavo galimą pagalbą europiniame lygmenyje šių principų įgyvendinimui (skaidrės anglų k.).

4. Programos finansavimo problemos
Europos komisijos atstovai pristatė apibendrintas Europos auditorių pastabas dėl EQUAL įgyvendinimo finansinių problemų naujose valstybėse narėse. Buvo išsamiai pristatytos dažniausiai auditorių pastebėtos problemos ir pateikti jų pavyzdžiai. Taip pat buvo pristatytos rizikos, susijusios su minėtomis problemomis, bei sprendimų būdai. Buvo akcentuoti tie sprendimo būdai, kuriuos galima būtų įgyvendinti bendradarbiaujant tarp valstybių narių europiniame lygmenyje (skaidrės anglų k.).
 
Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.