Europos socialinis fondas
gegužės 24, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Kaip pateikti paraišką?
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
  

BPD 2.1 priemonė. Kvietimo teikti paraiškas dokumentacija:

Kvietimai teikti paraiškas pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.1 priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas" baigėsi, pasirašytos sutartys visoms priemonei skirtoms lėšoms.    


Susipažinti su Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.1 priemonės 2006 metų kvietimo Nr. BPD2004-ESF 2.1.0-03 gairėmis pareiškėjams ir dokumentacija galima čia

Susipažinti su Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.1 priemonės 2005 metų kvietimo Nr. BPD2004-ESF 2.1.0-02  gairėmis pareiškėjams ir dokumentacija galima čia

Susipažinti su Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.1 priemonės 2004 metų kvietimo Nr. BPD2004-ESF 2.1.0-01  gairėmis pareiškėjams ir dokumentacija galima   čia


Papildomos paramos skyrimas

2008 m. liepos 10 d. socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretoriaus potvarkiu priimtas sprendimas dėl papildomos paramos skyrimo Lietuvos darbo biržai pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo 2.1 priemonę „Įsidarbinimo gebėjimu ugdymas“ įgyvendinamam projektui „Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra“.


2008 m. birželio 6 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-189 Dėl papildomos paramos skyrimo kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.1.0-03 projektui tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas 2.1 priemonės projekto tvarkos aprašas  ir jo priedai:

1 priedas. Paraiška papildomai paramai gauti
2 priedas. Paraiškos papildomai paramai gauti pildymo instrukcija

3 priedas. Detalus veiklos, kuriai prašoma papildomos paramos, biudžetas
4 priedas. Detalaus veiklos, kuriai prašoma papildomos paramos, biudžeto pildymo instrukcija
5 priedas. Veiklos, kuriai prašoma papildomos paramos, išlaidų pagrindimas
6 priedas. Veiklos, kuriai prašoma papildomos paramos, išlaidų pagrindimo formos pildymo instrukcija
7 priedas. Administracinės atitikties vertinimo lentelė
8 priedas. Tinkamumo skirti papildomą paramą vertinimo lentelė

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.