Europos socialinis fondas
birželio 3, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Kaip pateikti paraišką?
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
  

Priemonės įgyvendinimo dokumentai

 

2013-07-26 Patvirtintas valstybės projektų sąrašas Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-03

2013 m. liepos 26 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-442 patvirtintas valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“, sąrašas Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-03
2013-07-04 Patvirtintas valstybės projektų sąrašas Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-02


2013 m. liepos 4 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-364 patvirtintas valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“, sąrašas Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-022013-05-07 Pakeistas įsakymas dėl finansavimo skyrimo


2013m. gegužės 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-195 pakeistas Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektams, finansuojamiems pagal 2007-2013 m. Žmogiškūjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę "Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra"2013-04-17 Skirtas finansavimas projektams


LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2013 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-164 skirtas finansavimas 20 projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę "Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra"2013-04-05 Patvirtinas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas

2013-04-05 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu A1-143 patvirtintas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonės ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

2012-12-10 Patvirtintas priemonės valstybės projektų sąrašas


Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-562 patvirtintas Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“, sąrašas Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01

2012-11-23 patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas-


Socialinės apsaugos ir dabo ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-528 patvirtintas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-14-V priemonės ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
Finasavimo sąlygų aprašo priedai:
1 priedas. Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma
2 priedas. Paraiškos administracinės atitikties vertinimo lentelė
3 priedas. Projektų atitikties bendriesiems ir specialiesiems atrankos kriterijams vertinimo metodika
4 priedas. VP1-1.1-SADM-14-V priemonės „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralių paslaugų plėtra“ stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymas
5 priedas. Projekto išlaidų pagrindimas
Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.