Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. - ESF tarptautinio bendradarbiavim tinklas (ESF CoNet)
Europos socialinis fondas
rugpjūčio 20, 2018
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

         

Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

www.esparama.lt Europos Komisijos puslapis

BPD įsisavinimo tempai

Tarptautinis bendradarbiavimas ES

ESF tarptautinio bendradarbiavim tinklas (ESF CoNet)


Tikslai

Parama, įgyvendinant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programas, keičiantis informacija, gerąja praktika, personalu, vykdant jungtinius projektus

Vadovaujantis partneris

Italijos Trento autonominės provincijos ESF institucija

ESF CoNet partneriai

Austrija, Belgija (Flandrija), Lietuva, Lenkija, Malta, Suomija, Š. Airija, Vokietija, Rumunija, Slovėnija, Olandų salos (Suomija), Užimtumo tarnyba SEPECAM – Castilla-La Mancha (Ispanija), La Rioja užimtumo tarnyba (Ispanija), Italijos autonominės Trento ir Di Bolzano provincijos, Italijos Lombardijos, Toskanos, Sicilijos, Marche, Molise, Piemonto regionai, Italijos Friuli Venecija Giulia, Sardinijos ir Valle D’Aosta autonominiai regionai (vadovaujančiosios, tarpinės ir centrinės institucijos)

Veikla

- pasikeisti informacija ir darbo patirtimi, įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis    finansuojamus projektus aktyvios darbo rinkos politikos, socialinės atskirties asmenų integravimo į darbo rinką, socialinės aprėpties didinimo, aktyvaus senėjimo, mokymosi visą gyvenimą srityse;
- sukurti tinklo internetinę svetainę tinklo nariams informuoti, ESF projektų gerajai patirčiai apibendrinti ir rezultatams skleisti;
- organizuoti telekonferencijas, seminarus, stažuotes;
- dalyvauti Europos mokymosi visą gyvenimą programoje, įgyvendinant tarptautinius ESF projektus;
- pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) Vietinės ekonomikos ir užimtumo programa (LEED) ir vykdyti bendrus projektus;
- organizuoti regioninį, tarptautinį socialinių partnerių bendradarbiavimą;
- sukurti praktinę bendriją „Socialinė aprėptis ir amžius“

Planuojami rezultatai

- pasikeitimas informacija ir patirtimi užimtumo politikos, socialinės aprėpties didinimo, aktyvaus senėjimo, socialinių reikalų klausimais;
- gerosios patirties, įgyvendinant ESF projektus, išaiškinimas ir sklaida;
- interneto svetainės www.esfconet.provincia.tn.it sukūrimas;
- tarptautinių projektų įgyvendinimas;
- rekomendacijų Europinėms institucijoms dėl ESF veiklų optimizavimo parengimas;
- apmokyti vadovaujančiųjų, tarpinių ir centrinių ESF institucijų darbuotojai

Daugiau informacijos

http://www.esfconet.provincia.tn.it/

 

 

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT TOP 100 news_id FROM m_news WHERE '2018-08-20 04:42:45' > news_end AND archive_it = 'n' ORDER BY news_end DESC
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: DELETE FROM m_news WHERE '2018-08-20 04:42:45' > news_end AND archive_it = 'n'
received error: Invalid object name 'm_news'.