Europos socialinis fondas
spalio 17, 2018
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Kaip pateikti paraišką?
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
  

Archyvas
 • 2006 m. gegužės 18 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra  kviečia teikti paraiškas finansinei paramai gauti pagal Lietuvos Respublikos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento II prioriteto “Žmogiškųjų išteklių plėtra” 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Plačiau>>

 • 2006 m. balandžio 27 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas "Parama teritorinių darbo biržų ir darbo rinkos mokymo centrų infrastruktūrai gerinti" pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)“. Plačiau>>

 • 2006 m. balandžio 25 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė kvietimą teikti paraiškas paramai, skirtai aktyvių darbo rinkos politikos priemonių, leidžiančių didinti bedarbių užimtumo gebėjimus, galimybes susirasti darbą bei užtikrinančių nedarbo prevenciją, plėtrai ir įgyvendinimui pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.1 priemonę ,,Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“. Plačiau>>

 • 2006 m. kovo 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Lietuvos darbo birža, Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasirašė sutartį dėl paramos skyrimo projektui ,,Lietuvos darbo biržos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas“ įgyvendinti pagal 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2.1. priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“. Plačiau>>

 • 2006 m. vasario 6 d. Priimtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02 projektams, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ skaityti

 • 2006 m. vasario 2 d. Priimtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimas dėl paramos skyrimo kvietimo teikti paraiškas Nr. BPD2004-ESF-2.2.0-02 projektams, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ skaityti

 • 2006 m. sausio 23 d. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2. priemonės ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas” projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo  Nr. PV19-4(2.2) nutariamoji dalis

 • 2005 m. lapkričio 17-18 dienomis Vilniuje vyko tarptautinis seminaras ,,Keitimasis patirtimi planuojant naująjį struktūrinių fondų programavimo periodą“, kurį organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Europos Komisija. Seminaras buvo skirtas pasirengti naujam struktūrinių fondų 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui.
  Plačiau (seminaro medžiaga ir nuotraukos)

  Informacija apie seminarą Europos Komisijos puslapyje: 
  http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/news/20051125-vilnius_en.cfm

 • 2005 metų rugsėjo 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas paramai, skirtai neįgaliųjų profesinės reabilitacijos infrastruktūros plėtrai, gauti pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)“. Šiam kvietimui iš Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšų numatyta skirti 17 mln. litų.
  Į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal šią priemonę galės pretenduoti apskričių viršininkų administracijos, savivaldybių administracijos, biudžetinės bei viešosios įstaigos.
  Institucijos bei organizacijos, ketinančios teikti paraiškas pagal minėtą priemonę,
  čia gali susipažinti bei atsisiųsti paskelbto kvietimo dokumentaciją bei pradėti pildyti paraiškos formą.
  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad oficialiai šie dokumentai įsigalios nuo jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, todėl užpildytos paraiškos bus priimamos Centrinėje projektų valdymo agentūroje tik nuo tos datos.

 • 2005 metų rugsėjo 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas paramai, skirtai Lietuvos darbo biržos administraciniams gebėjimas stiprinti ir darbo biržos teikiamų paslaugų, darbo rinkos politikos priemonių ir programų efektyvumo tyrimams atlikti. Vienintelė institucija, pretenduojant į šios priemonės teikiamą paramą, yra Lietuvos darbo birža. Šiam kvietimui iš Europos socialinio fondo ir bendrojo finansavimo lėšų numatyta skirti 2.5 mln. litų.
  Susidomėję asmenys bei organizacijos čia gali susipažinti bei atsisiųsti paskelbto kvietimo dokumentaciją.

 • 2005 metų rugsėjo 30 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas paramai, skirtai neįgaliųjų profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką plėtrai, gauti pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Šiam kvietimui iš Europos socialinio fondo ir bendrojo finansavimo lėšų numatyta skirti 16,7 mln. litų.
  Į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą pagal šią priemonę galės pretenduoti valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos bei viešosios įstaigos.
  Institucijos bei organizacijos, ketinančios teikti paraiškas pagal minėtą priemonę, čia gali susipažinti bei atsisiųsti paskelbto kvietimo dokumentaciją bei pradėti pildyti paraiškos formą.
  Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad oficialiai šie dokumentai įsigalios nuo jų paskelbimo „Valstybės žiniose“, todėl užpildytos paraiškos bus priimamos Europos socialinio fondo agentūroje tik nuo tos datos.

 • Šių metų rugpjūčio 29 d. baigėsi paraiškų teikimo terminas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančią Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“.
  Paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti pagal šią priemonę buvo pateiktos 55 paraiškos. Šiuo metu Europos socialinio fondo agentūros darbuotojai atlieka gautų paraiškų administracinės atitikties vertinimą. Šio vertinimo metu yra tikrinama pateiktos paraiškos atitinka keliamus administracinius reikalavimus, t.y. ar paraiškos pilnai ir tinkamai užpildytos, ar pateikti reikalaujami priedai, finansiniai ir kiti dokumentai.
  Pirmojo vertinimo etapo rezultatus planuojama paskelbti šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje.

 • Šių metų rugpjūčio 22 d. baigėsi paraiškų teikimo terminas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančią Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) II prioriteto ,,Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.2 priemonę ,,Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ugdymas".
  Paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti pagal šią priemonę buvo pateiktos 222 paraiškos. Šiuo metu Europos socialinio fondo agentūros darbuotojai atlieka gautų paraiškų administracinės atitikties vertinimą. Šio vertinimo metu yra tikrinama pateiktos paraiškos atitinka keliamus administracinius reikalavimus, t.y. ar paraiškos pilnai ir tinkamai užpildytos, ar pateikti reikalaujami priedai, finansiniai ir kiti dokumentai.
  Pirmojo vertinimo etapo rezultatus planuojama paskelbti šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje.

 • Šių metų rugpjūčio 16 d. baigėsi paraiškų teikimo terminas investicinio projekto rengimui „Parama projektams parengti“ pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai tenkančią Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)“.
  Paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti pagal šią priemonę buvo pateiktos 55 paraiškos. Šiuo metu Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojai atlieka gautų paraiškų tinkamumo vertinimą.
  Vertinimo rezultatus planuojama paskelbti šių metų rugsėjo mėn. pabaigoje.

 • Šių metų rugsėjo 26 d. baigėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtas  kvietimo teikti paraiškas terminas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)“ „Parama nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai“.
  Gautų paraiškų suvestinė

 • Šių metų rugsėjo 30 d. baigėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbtas kvietimo teikti paraiškas terminas  investicinio projekto rengimui „Parama projektams parengti“ pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento (BPD) I prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti Europos socialinio fondo remiamas priemones)“.
  Gautų paraiškų suvestinė

 • Mokymai projektų finansininkams

 • Antras kvietimas pagal  Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.5, 2.2 ir 2.3 priemones. Gautos paraiškos: 1.5 priemonė,  2.2 priemonė ir 2.3 priemonė.

 • 2005-10-05  2.2 priemonės gautos paraiškos

 • 2005-07-25  atvirų durų dienos

 • 2005-07-25  BPD vertintojų papildomos atrankos konkursas 

 • 2005-07-14  Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių įgyvendinimas 2004 metais (skaidruolės)

 • 2005-06-22  2005 m. birželio mėn. išleistas naujas informacinio leidinio "Struktūriniai fondai žmonių išteklių plėtrai" numeris

 • 2005-06-16  BPD vertintojų atrankos konkursas

 • 2005-06-07  kvietimas teikti paraiškas pagal BPD 5 priemonę

 • 2005-06-06   kvietimas teikti paraiškas pagal BPD 2.2 ir 2.3 priemones 

 • 2005-05-21 Vadovas ESF projektų vykdytojams (ir vadovo priedai) supažindina su Lietuvos 2004-2006 m. BPD II prioriteto priemones įgyvendinančių projektų valdymo taisyklėmis ir procedūromis, susijusiomis su pirkimais, atsiskaitymu ir finansų valdymu, pateikiantį praktines projektų vykdymo, apskaitos ir jų atskaitomybės sudarymo rekomendacijomis;

 • 2005 m. gegužės 16 - 17 d. vykusių mokymų seminaro Projektų finansų valdymas“ medžiaga, skirta ESF projektų vykdytojams, įgyvendinantiems BPD II prioriteto 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ir 2.5 priemonių projektus.

 • 2005-05-12  Naujas elektroninis laikraštis „BPD žinios"

 • 2005-05-11  Ministerijoje 2005 m. gegužės 11-13 d. lankėsi Europos Komisijos darbuotojai

 • 2005 m. nuo balandžio 18 d. iki gegužės 20 d. apskrityse vyko informaciniai seminarai

 • 2005-04-01   BPD 1.5. priem. PAK rekomendacija (posėdžio protokolo nutariamoji dalis)

 • 2005-04-01  Pasirašytos sutartys dėl ERPF paramos

 • 2005-03-14  Pasirašytos pirmosios sutartys dėl ESF paramos

 • 2005-03-07  Pasirašytos pirmosios sutartys dėl ESF paramos darbuotojų kvalifikacijai kelti

 • 2005-03-04  Pasirašytos pirmosios sutartys su projektų vykdytojais, kuriems skirta finansinė parama iš ERPF  investicinio projekto (galimybių analizės) rengimui

 • 2005-02-23   BPD 1.5. priem. PAK rekomendacijos (posėdžio protokolo nutariamoji dalis)

 • 2005-02-23   BPD 2.2. priem. sprendimas dėl projektų finansavimo

 • 2005-02-17   BPD 1.5. priem. PAK rekomendacijos (posėdžių protokolų nutariamosios dalys)

 • 2005-02-15   BPD 2.2. priem. PAK rekomendacijos (posėdžių nutariamosios dalys)

 • 2005-02-08   Plačiau..BPD 2.3. priem. PAK rekomendacijos (posėdžių nutariamosios dalys)

 • 2005-02-15   BPD 2.1. priem. pasirašytos pirmosios ESF paramos sutartys

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.