Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa
sausio 17, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa

Laisvė, saugumas ir teisingumas

Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  
Paieška
Naujienų prenumerata

2008 m.

 2008-10-20  Paskelbtas programos paraiškų nepriklausomų vertintojų konkursas

 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra kviečia dalyvauti Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. programos paraiškų nepriklausomų vertintojų atrankos konkurse.

Dokumentų formos: skelbimo tekstas, nepriklausomo vertintojo anketa, naudos ir kokybės vertinimo lentelė.


2008-08-18 Paskelbtas kvietimas Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programos paramai gauti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai (EIF) Lietuvoje 2007 m. programą.

Parama bus teikiama projektams, susijusiems su trečiųjų šalių piliečių integracijos skatinimu, tyrimų ir studijų, skirtų vertinti pažangą integracijos politikos srityje, atlikimu, taip pat projektams, ugdantiems asmenų, dirbančių trečiųjų šalių piliečių integracijos srityje, gebėjimus ir tarpkultūrines kompetencijas. Projektai bus bendrai finansuojami EIF ir valstybės biudžeto lėšomis, skiriamos paramos dydis projektui galės būti iki 100 proc.

Paraiškas dėl projektų finansavimo galės teikti Lietuvos Respublikoje registruoti ir teisėtai veikiantys juridiniai asmenys arba tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai (atstovybės, filialai, biurai ir kt.), teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2008 m. spalio 9 d. įgaliotai institucijai - Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai, Gynėjų g. 16, Vilnius.   Plačiau>>


2008-08-14 Patvirtintos gairės pareiškėjams pagal EIF 2007 m. metinę programą

2008 m. rugpjūčio 8 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-282 patvirtintos Gairės pareiškėjams pagal EIF 2007 m. metinę programą  ir jų priedai (Žin., 2008, Nr. 93-3687):

1. Paraiška

2. Paraiškos pildymo nurodymai

3. Detalus biudžetas

4. Detalaus biudžeto pagrindimas

5. Biudžeto pildymo nurodymai

6. Gyvenimo aprašymas

7. Sutartis

8. Deklaracija 

9. Administracinio vertinimo lenetelė

10. Tinkamumo vertinimo lenetelė

11. Naudos ir kokybės vertinimo lenetelė

12. Įmonės deklaracija

13. Finansavimo šaltinių pagal de minimis lentelė 

14. Tenkanti nauda


Mokymai pareiškėjams

Birželio 3 d. vyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir  Parmos fondo Europos socialinio fondo agentūros organizuojami mokymai „EUROPOS FONDAS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ INTEGRACIJAI 2007-2013 M.“


 

Mokymų medžiagą rasite čia>> 

Daugiau informacijos suteiks Dovilė Jegerskaitė-Kinaitienė (DKinaitiene@socmin.lt, 8-5-2668196) arba Aistė Bartkevičienė (aiste.bartkeviciene@esf.lt, 8-5-2461747).       Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-250 buvo patvirtinta Integracijos fondo programos Lietuvoje valdymo ir kontrolės 2007–2013 m. sistema (Žin., 2007, Nr. 100-4096). Ši valdymo ir kontrolės sistema nustato institucijas, dalyvaujančias administruojant Integracijos fondo programą Lietuvoje, ir jų funkcijas:

·         atsakingos institucijos funkcijas atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento Struktūrinės paramos valdymo skyrius;

·         įgaliotos institucijos funkcijas atlieka Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra;

·         tvirtinančios institucijos funkcijas atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Apskaitos ir atskaitomybės departamentas;

·         audito institucijos funkcijas atlieka Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

      Projektų atrankos ir priežiūros komitetas sudaromas, siekiant užtikrinti veiksmingą Integracijos fondo projektų atranką ir Integracijos fondo programos įgyvendinimo stebėseną.

LR Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 848 „Dėl atsakingos institucijos, administruosiančios Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programą 2007–2013 metų laikotarpiu, paskyrimo“ (Žin., 2007, Nr.92-3693) Socialinės apsaugos ir darbo ministerija buvo paskirta Integracijos fondo  programos atsakinga institucija.

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.