Europos socialinis fondas
birželio 3, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Kaip pateikti paraišką?
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
  

Aktualūs dokumentai ES finansavimui gauti

Patvirtinta kvietimų teikti paraiškas dokumentacija

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimui gauti Visi kvietimo teikti paraiškas dokumentai įsigalios nuo jų paskelbimo „Valstybės žiniose“.


 

KITI PARAIŠKOS PARENGIMUI BŪTINI DOKUMENTAI

Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies forma Europos socialinio fodno  projektams (skelbiama interneto svetainėje www.esparama.lt)

Paraiškos bendrosios (A) dalies pildymo vadovas (www.esparama.lt)

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo finansavimo reikalavimams (projektas)

Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklės, patvirtintos Lietvos Respublikos finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1K-112.
             Priedas Maksimalios vienodo dydžio normos ribos

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programų priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1449 (Žin., 2008, Nr. 7-241);

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132);

Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr.117-4789);  

 

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.

error executing: SELECT TOP 100 news_id FROM m_news WHERE '2020-06-03 22:26:36' > news_end AND archive_it = 'n' ORDER BY news_end DESC
received error: Invalid object name 'm_news'.

error executing: DELETE FROM m_news WHERE '2020-06-03 22:26:36' > news_end AND archive_it = 'n'
received error: Invalid object name 'm_news'.