Europos socialinis fondas
birželio 16, 2019
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę
Kaip pateikti paraišką?
Anglų
  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  

Paieška
Naujienų prenumerata
  

Rezultatais pagrįstas valdymas ESF

Tinklo tinklo svetainė

www.coprbm.eu

Tikslai

- išnagrinėti ir apibendrinti šalių, naudojančių rezultatais pagrįstą valdymą ESF veiksmų programose, patirtį;
- nustatyti gerąją patirtį;
- parengti Veiksmų planus, numatančius teminio tinklo rezultatų pritaikomumą ESF veiksmų programos lygmeniu;
- vykdyti rezultatų sklaidą, naudojant DRUPAL platformą, stažuotes, informacinius biuletenius ir kitas priemones.

Vadovaujantis partneris

Belgijos (Flandrijos) ESF agentūra

Teminio tinklo partneriai

Belgija (Flandrija), Čekija, Italija, Ispanija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Europos viešojo administravimo institutas (EIPA) (vadovaujančiosios ir tarpinės institucijos)

EK subsidija

419 805 eurų

Projekto įgyvendinimo trukmė

2009–2011 m.

Veikla

- atlikti šalių, naudojančių rezultatais pagrįstą valdymą ESF veiksmų programose, patirties ir gerosios praktikos analizę;
- išnagrinėti panašias programas (pvz., Pasaulio banko, Jungtinių Tautų ir kt.) ir jų pritaikomumą struktūrinių fondų kontekste;
- atnaujinti ir patobulinti anksčiau praktinės bendrijos ir EK parengtą „ESF kokybiško planavimo ir valdymo žinyną“ („ESF Sourcebook on Sound Planning“), panaudojant teminio tinklo veiklos metu gautus rezultatus;
- parengti informacinius biuletenius apie rezultatais pagrįsto valdymo ESF veiksmų programose taikymą, gerąją praktiką, veiklas ir jų rezultatus;
- pristatyti EK Užimtumo generaliniam direktoratui ir ESF komitetui rezultatais pagrįsto valdymo ESF veiksmų programose veiklas ir rezultatus;
- parengti Veiksmų planus, numatančius teminio tinklo rezultatų pritaikomumą ESF veiksmų programos lygmeniu;
- įdiegti taksonomijos (sistematikos) ir neoficialaus bendravimo sistemas teminio tinklo interneto svetainėje; 
- vykdyti tinklo narių mokymus, stažuotes;
- vykdyti teminio tinklo rezultatų sklaidą.

Planuojami rezultatai

- tinklo narių pasikeitimas informacija ir patirtimi dėl rezultatais pagrįsto valdymo ESF veiksmų programose taikymo;
- gerosios patirties apibendrinimas ir sklaida (leidiniuose, interneto svetainėje);
- Veiksmų planų, numatančių teminio tinklo rezultatų pritaikomumą ESF veiksmų programos lygmeniu, parengimas;
- informacinių biuletenių apie rezultatais pagrįsto valdymo ESF veiksmų programose taikymą, gerąją praktiką, tinklo veiklas ir  rezultatus parengimas;
- prezentacijų apie tinklo veiklą ir rezultatus parengimas ir pristatymas EK ir ESF komitetui;
- teminio tinklo interneto svetainės sukūrimas;
- leidinio „ESF kokybiško planavimo ir valdymo žinynas“ („ESF Sourcebook on Sound Planning“), panaudojant teminio tinklo veiklos metu gautus rezultatus, atnaujinimas ir patobulinimas;
- įgytos žinios, padedančios tinklo nariams spręsti klausimus, susijusius su ESF programų planavimu, įgyvendinimu ir vertinimu, geros vadybos praktikos taikymu ESF veiksmų programose

 

 

 

 

 

 

Į viršų

 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.