Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas
gruodžio 4, 2020
Į socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainę

Laisvė, saugumas ir teisingumas

  Į ESF pradžią Svetainės medis Spausdinti  
Paieška

Paskelbtų PMIF kvietimų sąrašas


PLANUOJAMI IR PASKELBTI PMIF KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS

 2020-01-21 Kvietimų teikti paraiškas planas

2020-05-13 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2020 m. birželio 29 d. 17:00 val.

2020-05-06  
Stabdomas paraiškų teikimas pagal 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02

2020-03-20
 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 
pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 4 veiksmo „Išsiuntimo operacijų stebėsena“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.1.4-K-02.

2020-03-09
 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 2 nacionalinio tikslo „Valstybių narių gebėjimai plėtoti, stebėti ir vertinti savo prieglobsčio politiką ir procedūras“ 2 veiksmo „Priėmimo sąlygų stebėsena“  projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.2.2-K-02.  


2019-07-30 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF 2.1.2-K-02 teikti paraiškas  pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-02.  
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2019 m. rugsėjo 23 d. 17:00 val.2019-01-10 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF 1.1.4 -K- 02 teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų teikimas prieglobsčio prašytojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.4-K-02
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2019 m. vasario 15 d. 14.45 val.

2018-10-03 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-3.2.2-K-03 teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 2 veiksmo "Reintegracija kilmės šalyje" projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.2-K-03.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2018 m. lapkričio 12 d. 17.00 val.

2018-03-14
Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-3.2.1-K-02 teikti paraiškas pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas" 2 nacionalinio tikslo "Grąžinimo priemonės" 1 veiksmo "Savanoriškas grįžimas" projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-3.2.1-K-02.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2018 m. gegužės 2 d. 17.00 val.

2017-10-26
Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-1.1.5-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal veiksmą "Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų stiprinimas".
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2017 m. spalio 26 d. leidinyje "Lietuvos žinios". Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2017 m. gruodžio 20 d. 17.00 val.

2017-10-26 Atnaujintas paraiškų priėmimas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.2.1-K-01
Paskelbtas atnaujintas kvietimas Nr. PMIF-2.2.1-K-01  teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal veiksmą "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės".
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2017 m. spalio 26 d. leidinyje "Lietuvos žinios".
Kvietimas skirtas įgyvendinti pakeistą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 2 nacionalinio tikslo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" 1 veiksmo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.2.1-K-01.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2017 m. lapkričio 30 d. 17.00 val.

2017-06-23 Stabdomas paraiškų priėmimas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.2.1-K-01
Socialinės apsaugos ir drbo ministerija stabdo paraiškų priėmimą pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas projektams, skirtiems įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 2 nacionalinio tikslo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" 1 veiksmo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. PMIF-2.2.1-K-01, patvirtintame Socialinės apsaugos ir drbo ministro 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A1-144, numatytas veiklas. Paraiškų priėmimas sustabdytas iki kol bus patvirtintos naujos kvietimo teikti paraiškas sąlygos. Maloniai prašome sekti informaciją mūsų tinklapyje. 

2017-04-12
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Nr. PMIF-2.2.1-K-01 pagal Prieglobsčio, migracijos ir
integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 2 nacionalinio tikslo "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" 1 veiksmą "Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės" .
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2017 m. balandžio 11 d. leidinyje "Lietuvos žinios".

2016-11-25
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Nr. PMIF-2.1.3-K-02 pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo "Integracijos priemonės" 3 veiksmą "Tolerancijos skatinimas".
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. lapkričio 25 d. leidinyje "Informaciniai pranešimai" Nr. 92.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2017 m. sausio 16 d. 17.30 val.

2016-10-05 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Nr. PMIF-2.1.5-K-01 pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal veiksmą „Migracijos ir integracijos informacinė platforma“.
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. spalio 5 d. leidinyje "Informaciniai pranešimai" Nr. 77.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2016 m. gruodžio 5 d. 17.30 val.

2016-09-14 Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Nr. PMIF-1.2.2-K-01 pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal veiksmą "Priėmimo sąlygų stebėsena".
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. rugsėjo 14 d. leidinyje "Informaciniai pranešimai" Nr. 71.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2016 m. spalio 18 d. 17.30 val.

2016-06-06
Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-3.2.2-K-02 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal veiksmą "Reintegracija kilmės šalyje". Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. birželio 3 d. leidinyje "Informaciniai pranešimai" Nr. 43.

2016-04-15
Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-3.1.4-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. balandžio 15 d. leidinyje "Informaciniai pranešimai" Nr. 29.

2016-03-23 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-2.1.3-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti. Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2016 m. kovo 23 d. leidinyje "Informaciniai pranešimai" Nr. 22.

2015-12-18
Paskelbtas atnaujintas kvietimas Nr. PMIF-2.1.2-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti.
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2015 m. gruodžio 18 d. leidinyje "Informaciniai pranešimai" nr. 100. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atnaujino kvietimą teikti paraiškas pagal pakeistą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija" 1 nacionalinio tikslo "Integracijos priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas" projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-01. Galutinis paraiškų pateikimo terminas - 2016 m. vasario 1 d. 17.30 val.
Pareiškėjai, planuojantys projektą įgyvendinti su partneriu (-iais), turi viešai atsirinkti partnerį pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo 13 ir 131 punktų reikalavimus. Pareiškėjas likus ne mažiau kaip 10 dienų iki galutinio paraiškų pateikimo termino pabaigos turi pateikti 131 punkte nurodytą informaciją atsakingai institucijai el. paštu Dovile.Kinaitiene@socmin.lt  ir Gerda.Mockaitiene@socmin.lt

2015-10-14 Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-3.2.2-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti.
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2015 m. spalio 14 d. leidinyje "Informaciniai pranešimai" Nr. 81.

2015-10-07 Paskelbti kvietimai Nr. PMIF-2.1.1-K-01 ir Nr. PMIF-3.2.1-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti.
Kvietimų teikti paraiškas skelbimai paskelbti 2015 m. spalio 7 d. leidinyje "Informaciniai pranešimai" Nr. 79.

2015-09-30
Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-2.1.2-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti.
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2015 m. rugsėjo 30 d. leidinyje "Informaciniai pranešimai" Nr. 77.

2015-11-05 Stabdomas paraiškų priėmimas pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-01 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija stabdo paraiškų priėmimą pagal paskelbtą kvietimą teikti paraiškas projektams, skirtiems įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo "Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėsta migracija" 1 nacionalinio tikslo "Integracijos priemonės" 2 veiksmo "Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas" projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. PMIF-2.1.2-K-01, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-530, numatytas veiklas. Paraiškų priėmimas sustabdytas iki kol bus patvirtintos naujos kvietimo teikti paraiškos sąlygos.
Maloniai prašome sekti informaciją mūsų tinklapyje.

2015-07-13
Paskelbtas kvietimas Nr. PMIF-1.1.4-K-01 teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti.
Kvietimo teikti paraiškas skelbimas paskelbtas 2015 m. liepos 10 d. leidinyje "Informaciniai pranešimai" Nr. 54.

PARAIŠKOS, PERĖJUSIOS PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI / NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO ETAPĄ:

Kvietmmas Nr. PMIF-1.1.4-V-03 tinkamumo vertinimo etapą perėjo  Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas laikiname būste ir (ar) apgyvendinimo patalpose" paraiška (projekto vertė  250 000,00 Eur

Kvietimas Nr. PMIF-2.1.2-K-02 
tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Vilniaus arkivyskupijos Caritas projekto "Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste" paraiška (projekto vertė: 528 271,21 Eur; suteikta 90 balų), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projekto "Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centras" paraiška (projekto vertė: 578 932,39 Eur; suteikta 90 balų), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projekto "Lietuvos Raudnojo Kryžiaus Infocentras" paraiška (projekto vertė: 573 590,14 Eur; suteikta 90 balų).

Kvietimas Nr. PMIF-1.1.4-K-02 
tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Vilniaus arkivyskupijos Caritas projekto "Prieglobsčio prašytojų priėmimo, užimtumo, socialinių paslaugų ir gyvenimo sąlygų gerinimas" paraiška (projekto vertė: 601 208,84 Eur; suteikta 75 balų 

Kvietimas Nr. PMIF-3.1.2-V-02:
tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Vertinimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įisgijimas" paraiška (projekto vertė: 8 670,00 Eur) ir pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" paraiška (projekto vertė: 153 313,70 Eur).

Kvietimas Nr. PMIF-3.2.1-K-02:
tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo TMO Vilniaus biuras "GPU2-grįžimo pagalba užsieniečiams 2" paraiška (projekto vertė: 433 670,35 EUR; suteikti 97 balai).

Kvietimas Nr. PMIF-1.1.5-K-01:
tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo VŠĮ Diversity Development Group projekto "Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemose" paraiška (projekto vertė: 188 162,56 Eur; suteikti 69 balai).  

Kvietimas Nr. PMIF-2.2.1-K-01:
tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo VŠĮ Diversity Development Group projekto "Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose" paraiška (projekto vertė: 173 800,00 Eur; suteikti 79 balai).

Kvietimas Nr. PMIF-3.2.3-V-02
:
tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organizavimas" paraiška (projekto vertė: 381 900,00 Eur).  

Kvietimas Nr. PMIF-3.1.1-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Grąžinamų trečiųjų šalių piliečių apgyvendinimo sąlygų gerinimas ir saugumo užtikrinimas" paraiška (projekto vertė: 592 575,00 Eur).

Kvietimas Nr. PMIF-1.1.1-V-02:
tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Prieglobsčio prašytojų bendrabučio remontas" paraiška (projekto vertė: 136 665,00 Eur).

Kvietimas Nr. PMIF-1.1.1-V-01:
tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų bendrabučio statyba" paraiška (projekto vertė: 660 368,05 Eur).

Kvietimas Nr. PMIF-2.1.3-K-02:
naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjo pareiškėjų Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizcijų informacijos ir paramos centras" paraiška Nr. PMIF-2.1.3-K-02-001 (suteikta 90 balų) ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.3-K-02-002 (suteikta 60 balų).

Kvietimas Nr. PMIF-2.1.5-K-01:
tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo VŠĮ Diversity Development Group projekto "Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma" paraiška (projekto vertė: 102 195,96 Eur; suteikta 67 balai).

Kvietimas Nr. PMIF-1.1.2-V-01:
tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Kontrolinio praėjimo punkto statyba" paraiška (projekto vertė: 875 747,82 Eur).

Kvietimas Nr. PMIF-1.2.2-K-01:
tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projekto "Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų stebėsena" paraiška (projekto vertė: 31 702,57 EUR). 

Kvietimas Nr. PMIF-4.1-V-02:
tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Pabėgėlių priėmimo centras projekto "Atrask save Lietuvoje" paraiška (projekto vertė: 357 700 EUR).

Kvietimas Nr. PMIF-1.1.5-V-01:
tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Prieglobsčio srities specialistų mokymai" paraiška (projekto vertė: 20 000,00 Eur).

Kvietimas Nr. PMIF-4.1-V-01:
tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės teritorijos" paraiška (projekto vertė: 299 880 EUR).

Kvietimas Nr. PMIF-3.2.2-K-01:
tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo TMO Vilniaus biuras projekto "Reintegracija Tėvynėje" paraiška (projekto vertė 48 661,48 EUR).

Kvietimas Nr. PMIF-3.1.4-K-01:
tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos projekto "Užsieniečių išsiuntimo operacijų stebėjimas" paraiška (projekto vertė: 36 392,91 EUR; suteikta 90 balų).

Kvietimas Nr. PMIF-1.2.1-V-01
:
tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas" paraiška (projekto vertė: 92 679,65 Eur).

Kvietimas Nr. PMIF-2.1.3-K-01
:
naudos ir kokybės bei tinkamumo finansuoti vertinimo etapus perėjo pareiškėjų Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizcijų informacijos ir paramos centras" paraiška Nr. PMIF-2.1.3-K-01-001 (suteikta 100 balų, prašoma finansavimo suma 190 846,12 EUR), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.3-K-01-002 (suteikta 100 balų, prašoma finansavimo suma 217 220 EUR), Tolerantiško jaunimo asociacijos paraiška Nr. PMIF-2.1.3-K-01-003 (suteikta 100 balų, prašoma finansavimo suma 152 024,22 EUR).

Kvietimas Nr. PMIF-4.2-V-02:
tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Pabėgėlių priėmimo centras projekto "Lietuva - kitataučių užuovėja" paraiška (projekto vertė: 2 947 909,39 EUR).

Kvietimas Nr. PMIF-4.2-V-01
:
tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką" paraiška (projekto vertė: 771 441,74 EUR).

Kvietimas Nr. PMIF-2.1.2-K-01: Tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-001 (projekto vertė 443 422,33 EUR), Vilniaus arkivyskupijos Caritas paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-002 (projekto vertė 410 502,27 EUR), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-003 (projekto vertė 438 395,90 EUR). Naudos ir kokybės vertinimo etapą perėjusios ir į tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perduotos pareiškėjų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-001 (paraiškoje prašoma suma 451 045 EUR; suteikta 100 balų), Vilniaus arkivyskupijos Caritas paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-002 (paraiškoje prašoma suma 432 839,23 EUR; suteikta 80 balų), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos paraiška Nr. PMIF-2.1.2-K-01-003 (paraiškoje prašoma suma 451 045 EUR; suteikta 100 balų).

Kvietimas Nr. PMIF-1.1.3-V-01: tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Eurodac" sistemos įgijimas ir priežiūra" paraiška (projekto vertė: 484 848,85 EUR).

Kvietimas Nr. PMIF-3.2.1-K-01
: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo TMO Vilniaus biuras "GPU-grįžimo pagalba užsieniečiams" paraiška (projekto vertė: 267 445,91 EUR; suteikta 90 balų).

Kvietimas Nr. PMIF-2.1.2-V-01
: tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Pabėgėlių priėmimo centras projekto "Pabėgėlis mūsų visuomenės dalis" paraiška (projekto vertė: 349 017,84 EUR).

Kvietimas Nr. PMIF-2.1.1-K-01
: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Lietuvos socialinių tyrimų centras projekto "Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginis dokumentas" paraiška (projekto vertė: 20 000 Eur; suteikta 100 balų).

Kvietimas Nr. PMIF-1.1.4-K-01
: tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etapus perėjo pareiškėjo Vilniaus arkivyskupijos Caritas projekto "Prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygų gerinimas" paraiška (projekto vertė: 396 635,90 Eur; suteikta 90 balų).

Kvietimas Nr. PMIF-1.1.4-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "
Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas" paraiška (projekto vertė: 110 000,00 Eur).

Kvietimas Nr. PMIF-3.1.2-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Vertinimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įisgijimas" paraiška (projekto vertė: 20 022,00 Eur) ir pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams" paraiška (projekto vertė: 162 500,00 Eur).

Kvietimas Nr. PMIF-3.2.3-V-01: tinkamumo vertinimo etapą perėjo pareiškėjo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Grąžinamų ir išsiunčiamų užsieniečių kelionės ir palydos organizavimas" (projekto vertė: 22 596,20 Eur)  ir pareiškėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto "Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organziavimas" paraiška (projekto vertė: 341 263,00 Eur).
  

INFORMACIJA APIE PAGAL KIEKVIENĄ KVIETIMĄ TEIKTI PARAIŠKAS REGISTRUOTAS PARAIŠKAS:

2020-05-08

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.2.2-K-02

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

63 924,96

Pareiškėjo pavadinimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto pavadinimas

Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėsena

Paraiškos kodas

PMIF-1.2.2-K-02-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

63 924,96

Trumpas projekto aprašymas

Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėsenos projekto tikslas įgyvendinti priėmimų sąlygų ir prieglobsčio procedūrų stebėseną, siekiant pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų priėmimui Lietuvos Respublikoj; stebėtojo pareiga yra reguliariai, nešališkai ir objektyviai vertinti, ar institucija, atsakinga už prieglobsčio prašytojų priėmimą ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimą, laikosi ES bei tarptautinių standartų; užtikrinti valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, jį stiprinant apskritojo stalo diskusijų metu ieškant bendrų sprendimų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų trūkumams spręsti; prisidėti prie Lietuvos prieglobsčio sistemos, kuri yra bendrosios Europos prieglobsčio sistemos dalis, tobulinimo taip, kad būtų užtikrintos orios priėmimo sąlygos ir veiksmingos prieglobsčio procedūros.
2020-04-27


Kvietimo teikti paraiškas Nr

PMIF – 2.2.1-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

299 990,28

Pareiškėjo pavadinimas

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto pavadinimas

Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams

Paraiškos kodas

PMIF-2.2.1-V-01-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

299 990,28

Trumpas projekto aprašymas

Projektu siekiama stiprinti integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams (TŠP) teikimą Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestų, Jonavos bei Akmenės rajonų savivaldybėse. Įgyvendinamas išsamus TŠP poreikių savivaldybėse bei savivaldybių kompetencijų ir resursų integracijos srityje tyrimas ir, įtraukiant visas suinteresuotąsias šalis, suformuluojamos rekomendacijos integracijos paslaugų kūrimui bei teikimui kiekvienoje savivaldybėje. Projekto dalyviai konsultuojami rekomendacijų įgyvendinimo ir strateginio integracijos planavimo proceso metu. Vykdoma rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena, orientuota į kokybiško grįžtamojo ryšio teikimą. Be to, naudojant inovatyvius mokymų metodus, projekto dalyviai visapusiškai apmokomi, kaip teikti integracijos paslaugas TŠP. Projekto dalyviams taip pat užtikrinamas bendradarbiavimas su užsienio ekspertais.
2020-04-21

 Kvietimo teikti paraiškas Nr.

Nr. PMIF-1.1.1-V-03

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

170 000,00

Pareiškėjo pavadinimas

Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto pavadinimas

Pabėgėlių priėmimo centro I-ojo, ir II-ojo korpusų pastatų stogų šiltinimas

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.1-V-03-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

170 000,00

Trumpas projekto aprašymas

Pabėgėlių priėmimo centras yra biudžetinė socialines paslaugas teikianti įstaiga, kurios pagrindinės funkcijos yra laikinai apgyvendinti prieglobstį gavusius ir prieglobsčio prašančius užsieniečius Centre. Siekiant sukurti tinkamas sąlygas, būtinas trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apgyvendinimui užtikrinti PPC,  pagerinti jų poreikius ir apgyvendinimo sąlygų kokybę, reikalingas pastatų, kuriuose gyvena užsieniečiai, stogų apšiltinimo, dangos atnaujinimo ir lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos pakeitimas. Pastatų sienos yra apšiltintos ir renovuotos, o stogai neapšiltinti ir nesandarūs drėgmės prasiskverbimui, todėl nėra užtikrinamos tinkamos  užsieniečių gyvenimo sąlygos Centre. Įgyvendinus šį projektą būtų užtikrinta tinkamas užsieniečių apgyvendinimo sąlygas privalomas PMIF programos rodiklio „Naujos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, sukurtos laikantis Europos Sąjungos acquis nustatytų bendrų reikalavimų, taikomų priėmimo sąlygoms, ir esamoms priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, patobulintos vykdant PMIF lėšomis remiamus projektus, laikantis tų pačių reikalavimų, pajėgumai (t.y. vietų skaičius)“ – pagerintų apgyvendinimo vietų PFSA 8 punkte nurodytiems tikslinės grupės atstovams skaičius – ne mažiau nei 90. Duotuoju atveju  pagerintų apgyvendinimo vietų PFSA 8 punkte nurodytiems tikslinės grupės atstovams skaičius būtų 150. Pastatai atitiktų bendrąsias higienos normas ir aplinkosauginius reikalavimus.


 Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-3.3.1-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

197 286,70

Pareiškėjo pavadinimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės

Paraiškos kodas

Nr. PMIF-3.3.1-V-01-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

197 286,70

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – gerinti su grąžinimu susijusių procedūrų atlikimą, stiprinti specialistų, dirbančių grąžinimo srityje, gebėjimus, specialistų gerosios patirties mainai trečiųjų šalių grąžinimo srityje, siekiant pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą, bendradarbiavimą su Europos Sąjungos valstybių narių institucijų, įstaigų ir organizacijų specialistais, bendradarbiavimą su trečiųjų šalių valstybių institucijų, įstaigų ir organizacijų specialistais. Tam tikslui būtų organizuojamos mokomosios stažuotės, vizitai, renginiai, keitimasis informacija, patirtimi ir pan. Taip pat kelti specialistų kvalifikaciją organizuojant tarpkultūrinius mokymus, teorinius bei praktinius mokymus, susijusius su specialistų, dirbančių grąžinimo srityje saugumo užtikrinimo ir ekstremalių, konfliktinių situacijų valdymo organizavimu bei rengti kitus specifinius mokymus.2020-03-26

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.1.4-V-03

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

250 000,00

Pareiškėjo pavadinimas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimas laikiname būste ir (ar) apgyvendinimo patalpose

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.4-V-03-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

250 000,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – esant poreikiui užtikrinti prieglobsčio prašytojų laikiną apgyvendinimą ir priėmimo sąlygas alternatyviose apgyvendinimo vietose.

Projekto veiklos – vadovaujantis Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimu Nr. 171 „Dėl Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), apgyvendinti prieglobsčio prašytojų alternatyviose apgyvendinimo vietose ir užtikrinti priėmimo sąlygas.

Projekto rezultatas – 30 apgyvendinimo vietų prieglobsčio prašytojams.


2019-10-04

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.2-K-02

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

3

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

1 673 743,21

Pareiškėjo pavadinimas

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Projekto pavadinimas

Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus mieste

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.2-K-02-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

529 231,87

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - teikti bendrąsias ir specializuotas paslaugas trečiųjų šalių piliečiams, siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvoje, kartu patenkinant jų fizinius, dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius. Projekto rezultatai reikalingi tikslinei grupei – trečiųjų šalių piliečiams  (tiesioginė nauda), bei Lietuvos visuomenei tampant daugiau solidaria, atsakinga ir atvira priimant „kitą ir kitokį“ ir suteikiant jam pagalbą integruojantis Lietuvoje (netiesioginė nauda).

Pareiškėjo pavadinimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto pavadinimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centras

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.2-K-02-002

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

579 181,95

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – teikti paslaugas užsieniečiams Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centre, siekiant pagerinti jų integracijos Lietuvoje sąlygas, užtikrinti socialinį ir ekonominį saugumą, garantuojant užsieniečių pagrindinių poreikių patenkinimą bei ugdant kompetenciją veikti savarankiškai ir susikurti pozityvią ateitį priimančioje visuomenėje. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centras teiks paslaugas, susijusias su demokratiniu dalyvavimu, švietimu, lietuvių kalbos mokymais, kuriomis palengvinamos užsieniečių galimybės įsidarbinti bei teiks socialinę pagalbą, konsultacijas būsto paieškos, sveikatos priežiūros klausimais, užtikrins psichologo konsultacijas. Vykdydamas užsibrėžtas veiklas, Kauno centras padės įveikti barjerus, trukdančius užsieniečių sėkmingam integracijos procesui Lietuvoje, ir sieks didinti jų motyvaciją ateityje gyventi savarankiškai bei aktyviai dalyvauti priimančios visuomenės gyvenime.

Pareiškėjo pavadinimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto pavadinimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Infocentras

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.2-K-02-003

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

565 329,39

Trumpas projekto aprašymas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija siekdama pagerinti užsieniečių padėtį Lietuvoje, teiks įvairiapusišką pagalbą, konsultacijas bei mokymus Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Infocentre Klaipėdoje. Centre bus teikiamos socialinės, teisinės, psichologinės, profesinio orientavimo konsultacijos, lietuvių kalbos, pilietinio orientavimo mokymai. Šiomis paslaugomis bus siekiama palengvinti integracijos procesą bei pagerinti gyvenimo Lietuvoje kokybę, skatinant jų socialinį ir ekonominį savarankiškumą, užpildyti TŠP informacines spragas, suteikiant galimybę jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti priimančios šalies gyvenime.

2019-02-27

 Kvietimo teikti paraiškas Nr.

 

PMIF-1.1.4-K-02

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

605 779,21

Pareiškėjo pavadinimas

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Projekto pavadinimas

Prieglobsčio prašytojų priėmimo, užimtumo, socialinių paslaugų ir gyvenimo sąlygų gerinimas

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.4-K-02-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

605 779,21

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslinė grupė – prieglobsčio prašytojai. Projekto tikslas – pagerinti PP priėmimo ir apgyvendinimo sistemą, patenkinant fiziologinius, dvasinius, socialinius, ugdymosi, bendravimo, užimtumo poreikius. Siekiant sėkmingos PP adaptacijos ir tolimesnės pabėgėlių integracijos Lietuvoje, būtina kuo anksčiau suteikti galimybę išeiti iš uždaros erdvės (VSAT URC ribų), bendrauti su Lietuvos piliečiais, vietinės bendruomenės nariais – taip susipažįstant su mūsų šalies kultūra, istorija, tradicijomis, galiojančiais įstatymais, tvarka ir pan., nesusikuriant baimių, iliuzijų, bendraujant su vietine bendruomene. To sunku išvengti nuolat būnant uždaroje erdvėje. Šiuo projektu bus tęsiamos 2008 m. pradėtos veiklos, skatinančios PP socialinį aktyvumą, pažinimą, teikiama humanitarinė, medicininė, teisinė, psichologinė, socialinė pagalba, organizuojamas vaikų užimtumas, lietuvių kalbos mokymas bei skatinama komunikacija su vietos bendruomene.

2018-11-19

 Kvietimo teikti paraiškas Nr.

 PMIF-3.2.2-K-03

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

117 533,00

Pareiškėjo pavadinimas

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

Projekto pavadinimas

Reintegracija Tėvynėje 2

Paraiškos kodas

PMIF-3.2.2-K-03-001

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, Eur

117 530,97

Trumpas projekto aprašymas

Siekiant užtikrinti savanoriškų grąžinimų tvarumą ir sumažinti pakartotinės nelegalios ir/ar nesėkmingos migracijos tikimybę, iš Lietuvos į kilmės šalis savanoriškai grįžusiems asmenims bus teikiama reintegracijos pagalba. Tarptautinė praktika rodo, kad neretai problemos, su kuriomis susiduria migrantai, grįžimu į kilmės valstybę nesibaigia: pagrindinės emigracijos priežastys paprastai neišnyksta, be to, grįžusiesiems, ypač po ilgo svetur praleisto laiko, gali iškilti ir papildomų sunkumų. Reintegracijos pagalba skirta padėti grįžusiesiems susikurti tinkamas gyvenimo sąlygas tėvynėje. Projekte numatomas trečiųjų šalių piliečių informavimas apie reintegracijos pagalbą, konsultavimas su reintegracija susijusiais klausimais. Nustačius galimybes realizuoti savo idėjas ir reintegracijos planus kilmės šalyse bus teikiama pagalbą iš Lietuvos į kilmės šalis grįžusiems asmenims ten pradėti užsiimti pajamas generuojančiomis veiklomis arba bus teikiama kita individualius tikslinės grupės poreikiui atitinkanti pagalba kilmės šalyje.


2018-08-08

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-3.1.2-V-02

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

2

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

171 147,95

Paraiškos kodas

PMIF-3.1.2-V-02-001

Pareiškėjo pavadinimas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Vertimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ar grąžinimo procedūras, įsigijimas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

8 670,00

Trumpas projekto aprašymas

Įgyvendinant projektą bus įsigijamos vertimo ir teisinės paslaugos, kas padės policijos pareigūnams įvykdyti greičiau teisės aktuose nustatytas procedūras dėl užsieniečio grąžinimo (išsiuntimo). Tai taip pat leis užsieniečiui greičiau pasiekti jo kilmės šalį ar kitą šalį, į kurią jis grąžinamas (išsiunčiamas), ir bus užtikrinama užsieniečio teisė į teisingą procesą bei garantuojama grąžinamo (išsiunčiamo) užsieniečio teisių apsauga.

Paraiškos kodas

PMIF-3.1.2-V-02-002

Pareiškėjo pavadinimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

162 477,95

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - teikti tinkamas paslaugas grąžinamiems užsieniečiams, siekiant užtikrinti efektyvų grąžinamų užsieniečių asmens tapatybės nustatymą bei reikiamą priėmimo sąlygų jiems teikimą VSAT struktūriniuose padaliniuose. Atliekant grąžinamų užsieniečių asmens tapatybės bei teisinės padėties nustatymą, užtikrinant tinkamas priėmimo sąlygas, būtina užtikrinti kokybišką vertėjų bei teisinės pagalbos teikimą, todėl bus perkamos vertimo (žodžiu ir raštu) bei teisinės paslaugos. Teisinės paslaugos bus teikiamos ir užsieniečiams, pageidaujantiems apskųsti sprendimus, susijusius su grąžinimu. Užsieniečiams bus organizuotas laisvalaikio užimtumas VSAT URC, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims, taip pat tikslinės grupės asmenys bus pervežami į VSAT URC, Pabėgėlių priėmimo centrą, Lietuvos Respublikos teismus, užsienio valstybių ambasadas ar konsulines įstaigas.

2018-05-10

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-3.2.1-K-02

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

 509 500,00

Paraiškos kodas

PMIF-3.2.1-K-02-001

Pareiškėjo pavadinimas

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

Projekto pavadinimas

GPU2 - Grįžimo pagalba užsieniečiams 2

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

434 857,91

Trumpas projekto aprašymas

Projekto skirtas bet kuriems trečiosios šalies piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie naudojasi bet kokia apsaugos forma Lietuvoje, t.y. tiek pabėgėliams, tiek tiems, kurie pateikė prašymus suteikti bet kokios formos apsaugą, bet negavo galutinio neigiamo sprendimo dėl savo prašymo. Taip pat neteisėtai Lietuvoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie, nustatytu laiku neišvykę patys, turėtų būti išsiųsti iš LR. Įgyvendinus numatytas savanoriško grąžinimo operacijas, trečiųjų šalių piliečiai bus saugiai grąžinti į savo kilmės šalis. Prieš išvykimą jiems bus suteikta būtiniausia pagalba, labiausiai atitinkanti jų individualius poreikius. Projekto veiklose numatytos informavimo priemonės užtikrins programos žinomumą bei teigiamą požiūrį į SG tarp visuomenės, institucijų, dalyvaujančių savanoriško grąžinimo procese, o kas svarbiausia tarp tikslinės grupės, ir padės trečiųjų šalių piliečiams apsispręsti grįžti į kilmės šalį.

2018-01-18

Paraiškos kodas

PMIF-3.2.3-V-02-001

Pareiškėjo pavadinimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organizavimas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

381 900,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – užtikrinti grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams tinkamų priverstinio grąžinimo priemonių, atitinkančių pripažintus žmogaus teisių standartus, siekiant sumažinti neteisėtai Lietuvos Respublikoje esančių trečiųjų šalių piliečių taikymą. 
Išsiuntimas būtų vykdomas nepažeidžiant asmens pagrindinių teisių, gerbiant jo orumą ir teisinį neliečiamumą. Numatoma projekto lėšomis apmokėti užsieniečių išsiuntimo ir grąžinimo kelionės bei palydos organizavimo išlaidas: užsieniečių kelionės bilietų, užsieniečių grąžinimo dokumentų gavimą (persiuntimą), transporto priemonės kuro nuvežimui į oro uostus ar geležinkelio stotis, išsiunčiamų užsieniečių palydos kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas, pažeidžiamų užsieniečių palydos (socialinių, medicinos ir kt. darbuotojų) kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas, išsiunčiamų ar grąžinamų užsieniečių apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas kelionės metu.

2017-12-28

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.1.5-K-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

208 000,00

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.5-K-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

VšĮ Diversity Development Group

Projekto pavadinimas

Mokymosi visą gyvenimą požiūris priėmimo ir prieglobsčio sistemoje

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

208 000,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekte siūloma prieglobsčio suvokimo ir tarpkultūrinės komptencijos didinimo programa "Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija dirbant su prieglobsčio procesais: politologinis, sociologinis, teisinis ir kultūrinis pjūviai" yra priemonė, leidžianti socialiniams darbuotojams, mentoriams, psichologams, socialiniams pedagogams, savanoriams, sveikatos apsaugos ir švietimo sektorių darbuotojams, pareigūnams, savivaldybių darbuotojams ir kitiems valstybinių institucijų ir NVO atstovams susipažinti su prieglobsčio politika bei procesais tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu, atkreipti dėmesį į politologinius, sociologinius, teisinius, kultūrinius, psichologinius prieglobsčio situacijos veiksnius bei atsižvelgti į prieglobsčio srityje dirbančių ekspertų ilgalaikę praktinę patirtį. Be to, siekiama prieglobsčio (politikos / procesų) srityje dirbantiems specialistams suteikti papilomų specifinių žinių (teisinių, psichologinių, saugumo, smurto artimoje aplinkoje) klausimais, įgalinti suprevizijas panaudoti kaip kolektyvo stiprinimo, vienijimo ir įtampos mažinimo bei motyvacijos skatinimo įrankį

2017-12-19

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-3.1.1-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

592 575,00

Paraiškos kodas

PMIF-3.1.1-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Grąžinamų ir išsiunčiamų asmenų apgyvendinimo sąlygų gerinimas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

592 575,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - pagerinti sulaikytų trečiųjų šalių piliečių apgyvendinimo sąlygų kokybę bei saugumą VSAT URC.
Šiam tikslui pasiekti sulaikytų trečiųjų šalių piliečių bendrabučio pirmame aukšte bus atliktas paprastasis remontas įrengiant įvairios paskirties patalpas, skirtas tikslinės grupės atstovų apgyvendinimo, buities ir užimtumo sąlygoms užtikrinti, įskaitant gyvenaosios patalpos pastato pirmame aukšte pritaikymą bei sąlygų patekti į pastato pirmą aukštą žmonėms su negalia sudarymą. Pastatas bus aprūpintas įranga, baldais, inventoriumi, kitu ilgalaikiu ir trumpalaikiu turtu, reikalingu tinkamoms laisvalaikio ir apgyvendinimo sąlygoms sudaryti. Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas sklypas aplink pastatą, įrengtos pasivaikščiojimo, laisvalaikio zonos tikslinės grupės atstovams (tiek vaikams, tiek suaugusiems) bei įsigyta tam skirta įranga, o aplink pastatą bus įrengta apsauginė tvora su papildoma įranga tikslinės grupės atstovų saugumui užtikrinti.

2017-12-07

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.2.1-K-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

173 800,00

Paraiškos kodas

PMIF-2.2.1-K-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

VšĮ Diversity Development Group

Projekto pavadinimas

Mokymosi visą gyvenimą požiūris prieglobsčio, migracijos ir integracijos procesuose

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

173 800,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekte siūloma migracijos suvokimo ir tarpkultūrinės komptencijos didinimo programa "Migracijos samprata ir tarpkultūrinė kompetencija dirbant su legalios migracijos procesais, imigrantais ir prieglobsčio gavėjais: sociologinis, teisinis ir kultūinis pjūviai" yra priemonė, leidžianti socialiniams darbuotojams, mentoriams, psichologams, socialiniams pedagogams, savanoriams, sveikatos apsaugos ir švietimo sektorių darbuotojams ir kitiems valstybinių institucijų ir NVO atstovams susipažinti su legalios migracijos, prieglobsčio ir PG integracijos politika bei procesais tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu, atkreipti dėmesį į politologinius, sociologinius, teisinius, kultūrinius, psichologinius legalios migracijos, imigrantų ir PG integracijos srityje dirbančių ekspertų ilgalaikę praktinę patirtį. Be to, siekiama legalios migracijos ir integracijos srityje dirbantiems specialistams suteikti papilomų specifinių žinių saugumo, duomenų apsaugos, smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais, įgalinti suprevizijas panaudoti kaip kolektyvo stiprinimo, vienijimo ir įtampos mažinimo bei motyvacijos skatinimo įrankį.


2017-10-16

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.1.1-V-02

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

136 665,00

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.1-V-02-001

Pareiškėjo pavadinimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Prieglobsčio prašytojų bendrabučio remontas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

136 665,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - sukurti tinkamas sąlygas, būtinas prieglobsčio prašytojų priėmimui ir apgyvendinimui užtikrinti VSAT URC, siekiant pagerinti priegobsčio prašytojų, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų poreikiams, jų priėmimo ir apgyvendinimo sąlygų kokybei URC.
Šiam tikslui pasiekti bendrabutyje esančiose patalpose bus atliktas remontas ir kelių jų pritaikymas negalią turintiems asmenims. Prie įėjimo į pastatą bus įrengtas pandusas su turėklais. Taip pat numatyta įsigyti įrangos ir kito turtao, kuris pagerintų prieglobsčio prašytojų buities ir higienos sąlygas.

2017-01-23

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.3-K-02

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

2

Pagal kvietimą gautų paraiškų prašomų skirti finansavimo lėšų suma (iš viso), EUR

434 440,00

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.3-K-02-001

Pareiškėjo pavadinimas

Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras"

Projekto pavadinimas

Lietuvos identitetas - tautų mozaika

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

217 220,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto "Lietuvos identitetas - tautų muzika" tikslas - skatinti toleranciją, kuria siekiama santykių gerinimo ir tarpusavio supratimo tarp trečiųjų šalių piliečių, asmenų be pilietybės ir Lietuvos visuomenės.
Uždaviniai - įgyvendinti toleranciją skatinančią visuomenės informavimo kampaniją ir surengti viešus renginius - diskusijas su visuomene ir tiksline grupe. Uždavinių įgyvendinimo bus siekiama per specifines ir į projekto tikslinę grupę orientuotas veiklas: a) toleranciją skatinanti visuomenės informavimo kampanija, nukreipta į plačiąją visuomenę; b) diskusijos su moksleiviais, studentais, NVO ir bendruomenių atsovais, trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje.

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.3-K-02-002

Pareiškėjo pavadinimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto pavadinimas

Prieglobstis ir imigracija Lietuvoje: visuomenės nuostatų reanimacija

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

217 220,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - stiprinti Lietuvos visuomenės pritarimą imigracijos, prieglobsčio, integracijos procesams ir abipusį supratimą tarp TŠP ir Lietuvos visuomenės per bendrai kuriamas, inovatyvias bei interaktyvias menines ir socialines veiklas; keisti Lietuvoje vyraujantį viešąjį diskursą ir visuomenės nuostatas įgygvendinant nuoseklią visuomenės informavimo strategiją. 
Projekto metu bus vykdomos šios veiklos: #Reanimacijų, Spaudos konferencijų  "Pasaulio Pusryčiai",  Baigiamojo projekto renginio "Diversity Festival", Visuomenės informavimo kampanijos organizavimas, pasitelkiant įvairias informavimo priemones (socialinės medijos kanalai, straipsniai nacionalinėje, regioninėje spaudoje bei internetinių žinių portaluose, radijo reportažai šalies radijo stotyse, vaizdo klipai, lauko reklama viešose erdvėse, socialinės reklamos skrajučių platinimas, parodų eksponavimas).

 

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.1.1-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

677 629,83

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.1-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų bendrabučio statyba

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

677 629,83

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - sukurti tinkamas sąlygas, būtinas prieglobsčio prašytojų priėmimui ir apgyvendinimui VSAT URC, siekiant pagerinti priegobsčio prašytojų, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų poreikiams, jų priėmimo ir apgyvendinimo sąlygų kokybei URC.
Šiam tikslui pasiekti bus atlikta esamo techninio projekto korekcija ir pastatytas naujas bendrabutis, sutvarkyta teritorija aplink pastatą bei įsigyta reikalinga įranga ir kitas turtas pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimui.

2016-12-12

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.5-K-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

121 640,00

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.5-K-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

VšĮ Diversity Development Group

Projekto pavadinimas

Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

121 640,00

Trumpas projekto aprašymas

Siekiant stiprinti su TŠP migracija bei integracija susijusių suinteresuotų šalių gebėjimą stebėti, vertinti imigracijos politiką, didinant įgyvendinamų priemonių veiksmingumą ir bendradarbiavimą bei užtikrinti informacijos prieinamumą TŠP, "Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma" projekto tikslas yra pagerinti informacijos prieinamumą įvairioms suinteresuotoms šalims bei tikslinei grupei ir bendradarbiavimą tarp jų užtikrinant migracijos ir integracijos informacinės platformos (interneto svetainės) veikimą.
Projekto tikslui įgyvendinti iškelti šie uždaviniai:
1. atnaujinti bei palaikyti interneto svetainę;
2. užtikrinti interneto svetainės žinomumą;
3. rinkti, sisteminti bei skelbti informaciją migracijos, prieglobsčio, integracijos ir trečiųjų šalių piliečių grąžinimo srities klausimus;
4. sukurti bei palaikyti interneto svetainės paskyrą socialiniame tinkle.

2016-11-02

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.1.2-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

880 456,00

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.2-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Kontrolinio praėjimo punkto statyba

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

880 456,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - sukurti tinkamas sąlygas, būtinas prieglobsčio prašytojų apklausoms, išorinei apsaugai, pasimatymų ir vidaus kontrolei užtikrinti bei kitoms susijusioms priėmimo ir prieglobsčio procedūroms Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre atlikti.
Šiam tikslui pasiekti bus atlikta esamo techninio projekto korekcija, nugriautas senas ir pastatytas naujas pastatas Kontrolinis praėjimo punktas, sutvarkyta teritorija aplink pastatą, įrengti įvažiavimo vartai ir kontroliuojami įėjimo/išėjimo varteliai, įrengtos patalpos apklausoms ir kitoms prieglobsčio procedūroms atlikti bei įsigyta reikalinga įranga ir kitas turtas šiam pastatui funkcionuoti ir prieglobsčio procedūroms atlikti.

2016-10-25

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.2.2-K-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Paraiškos kodas

PMIF-1.2.2-K-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto pavadinimas

Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų stebėsena

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

30 558,58

Trumpas projekto aprašymas

Šio projekto tikslas - vykdyti priėmimo sąlygų ir prieglobsčio įgyvendinimo stebėseną, siekiant pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims. Nešališkai ir objektyviai vertinti, ar institucija, atsakinga už prieglobsčio prašytojų priėmimą ir prieglobsčio procedūrų įgyvendinimą, laikosi Europos Sąjungos normų bei tarptautinių įsipareigojimų. Užtikrinti prieglobsčio procedūrų įgyvendinime dalyvaujančių valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bendradarbiavimą, jį stiprinant susitikimų metu ir ieškant bendrų sprendimų stebėsenos metu identifikuotoms problemoms spręsti. Taip pat prisidėti prie Lietuvos prieglobsčio sistemos, kuri yra bendrosios Europos prieglobsčio sistemos dalis, tobulinimo taip, kad užtikrintų kokybiškas ir veiksmingas prieglobsčio procedūras.


2016-09-29

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-4.1-V-02

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Paraiškos kodas

PMIF-4.1-V-02-001

Pareiškėjo pavadinimas

Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto pavadinimas

Atrask save Lietuvoje

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

313 750,30

Trumpas projekto aprašymas

Projektas „Atrask save Lietuvoje“ yra skirtas ypatingo atvejo „užsieniečių perkėlimas į LR teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos“, palengvinti integracijos procesą Lietuvoje. Padėti perkeltiems asmenims spręsti problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, taikyti aktyvias integracijos priemones, informuoti visuomenę. Projekto veiklos: suorganizuotos teisininko, psichologo, vertėjo ir medicininės paslaugos, suteiktos konsultacijos pragyvenimo lėšų, ugdymosi, humanitarinės ir socialinės veiklos klausimais, vykdomi socialinių įgūdžių, lietuvių kalbos, sporto, rankdarbių, pilietinio ugdymo užsiėmimai, užsieniečiai aprūpinami maistu, higienos reikmenimis, rūbais ir avalyne. Išmokamos pašalpos socialinės integracijos laikotarpiu. Suteikiamos koordinavimo paslaugos savivaldybėse. Užtikrinamas vaikų ugdymas ikimokyklinėse ir mokyklinėse įstaigose.

2016-09-23

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.1.5-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

20 000,00

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.5-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Prieglobsčio srities specialistų mokymai

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

20 000,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - stiprinti prieglobsčio srities specialistų gebėjimus. Projekto veiklos - Migracijos departamento darbuotojų dalyvavaimas Europos prieglobsčio paramos biuro organizuojamuose tiksliniuose prieglobsčio srities mokymuose.
Projektą įgyvendiną Migracijos departamentas.
Projekto rezultatas - 8 Prieglobsčio reikalų skyriaus darbuotojai, dalyvavę Europos prieglobsčio paramos biuro organizuojamuose tiksliniuose prieglobsčio srities mokymuose.


2016-08-11

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-4.1-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

299 880,00

Paraiškos kodas

PMIF-4.1-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės teritorijos

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

299 880,00 

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - prisidėti prie atsakomybės pasidalijimo tarp ES valstybių narių ir trečiųjų šalių, patiriančių spaudimą jų prieglobsčio ir migracijos sistemoms, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus ES, į Lietuvos Respubliką iš Turkijos Respublikos perkelti 70 užsieniečių.
Projekto veiklos - dalyvavaimas susitikimuose dėl perkėlimo organizavimo, perkeliamų asmenų atranka ir patikra, vertimo paslaugos, asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką ir kultūrinio orientavimo veiklos.
Projektą įgyvendina Migracijos departamentas, projekto partneris - Valstybės saugumo departamentas.
Projekto rezultatas - į Lietuvos Respubliką iš Turkijos Respublikos bus perkelta 70 užsieniečių.


2016-07-19

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-3.1.4-K-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą gautų paraiškų prašomų skirti finansavimo lėšų suma (iš viso), EUR

40 025,00

Paraiškos kodas

PMIF-3.1.4-K-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto pavadinimas

Užsieniečių išsiuntimo operacijų stebėjimas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

36 392,91 EUR

Trumpas projekto aprašymas

Šiuo projektu siekiama pagerinti išsiuntimo procedūras, užtikrinant trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie yra Lietuvos Respublikoje ir neatitinka arba nebeatitinka atvykimo ir (arba) buvimo Lietuvos respublikoje sąlygų ir yra išsiunčiami iš Lietuvos Respublikos, išsiuntimo standartų taikymą. Taip pat gerinti užsieniečių išsiuntimą vykdančių pareigūnų kompetenciją ir gebėjimus, teikiant stebėjimų ataskaitas ir rekomendacijas, organizuojant apskritojo stalo diskusijas dėl Grąžinimo direktyvos taikymo bei užtikrinti išsiuntimo procedūroje dalyvaujančių valstybinių ir nevyriausybinių institucijų bendradarbiavimą ieškant bendrų sprendimų stebėsenos metu identifikuotoms problemoms spręsti.

2016-07-15

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-3.2.2-K-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Paraiškos kodas

PMIF-3.2.2-K-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

Projekto pavadinimas

Reintegracija Tėvynėje

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

48 641,05

Trumpas projekto aprašymas

Siekiant užtikrinti savanoriškų grąžinimų tvarumą ir sumažinti pakartotinės nelegalios ir/ar nesėkmingos migracijos tikimybę, iš Lietuvos į kilmės šalis savanoriškai grįžusiems asmenims bus teikiama reintegarcijos pagalba. Tarptautinė praktika rodo, kad neretai problemos, su kuriomis susiduria migrantai, grįžimu į kilmės valstybę nesibaigia: pagrindinės emigracijos priežastys paprastai neišnyksta, be to, grįžusiems, ypač po ilgo laiko svetur praleisto laiko, gali iškilti ir papildomų sunkumų. Reintegracijos pagalba skirta padėti grįžusiesiems susikurti tinkamas gyvenimo sąlygas tėvynėje. Projekte numatomas trečiųjų šalių piliečių informavimas apie reintegracijos pagalbą, konsultavimas su reintegarcija susijusiais klausimais. Nustačius galimybes realizuoti savo idėjas ir planus kilmės šalyse bus teikiama pagalba iš Lietuvos į kilmės šalis grįžusiems asmenims ten pradėti užsiimti pajamas generuojančiomis veiklomis arba bus teikiama kita individualius tikslinės grupės poreikius atitinkanti pagalba kilmės šalyje.

2016-05-31

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.2.1-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Pagal kvietimą bendra prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

92 679,65

Paraiškos kodas

PMIF-1.2.1-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

92 679,65

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - rinkti informaciją apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis, tobulinti statistinių duomenų apie prieglobsčio prašytojus ir prieglobsčio suteikimą Lietuvos Respublikoje rinkimo ir analizės sistemas.
Projekto veiklos - modernizuoti informacijos apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis interneto svetainę, Užsieniečių registro Prieglobsčio modulį, rengti ir skelbti pažymas apie kilmės šalis, įsigyti programinę įrangą, skirtą statistinės informacijos parengimui.
Projekto rezultatas - parengti 50 vnt. pažymų apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis, stiprinti gebėjimus rinkti duomenis bei statistinę informaciją apie prieglobsčio prašytojus.

2016-04-29

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.3-K-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

3

Pagal kvietimą gautų paraiškų prašomų skirti finansavimo lėšų suma (iš viso), EUR

593 278,60

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.3-K-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras"

Projekto pavadinimas

Lietuvos identitetas - tautų mozaika

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

217 220,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto "Lietuvos identitetas - tautų muzika" tikslas - skatinti trečiųjų šalių piliečių integraciją stiprinant Lietuvos visuomenės gebėjimus prisitaikyti prie įvairovės. Projektu siekiama parodyti Lietuvos visuomenei trečiųjų šalių piliečių integracijos naudą tiek vietos bendruomenei, tiek ir visai šaliai.
Uždaviniai - įgyvendinti toleranciją skatinančią visuomenės informavimo kampaniją ir surengti viešus renginius - diskusijas su visuomene, organizuoti konsultuojamąjį ugdymą TŠP tikslinei grupei. Uždavinių įgyvendinimo bus siekiama per specifines ir į projekto tikslinę grupę orientuotas veiklas: a) Toleranciją skatinanti visuomenės informavimo kampanija, nukreipta į plačiąją visuomenę; b) Trečiųjų šalių piliečių konsultuojamąjį ugdymą ir jų integraciją Lietuvoje, diskusijas su moksleiviais, studentais, NVO ir bendruomenių atstovais, senjorais; d) Tautų virtuvės Vilniuje surengimas.


Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.3-K-01

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.3-K-01-002

Pareiškėjo pavadinimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto pavadinimas

Prieglobstis ir imigracija Lietuvoje: visuomenės nuostatų reanimacija

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

217 220,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - stiprinti Lietuvos visuomenės pritarimą imigracijos, prieglobsčio, integracijos procesams ir abipusį supratimą tarp TŠP ir Lietuvos visuomenės per bendrai kuriamas, inovatyvias bei interaktyvias menines ir visuomenės nuostatas įgyvendinant nuoseklią visuomenės informavimo strategiją.
Projekto veiklos:
1.1 #Reanimacija yra visuomenės transformacija pasitelkiant meną kaip instrumentą, galintį neformaliu būdu pakeisti visuomenės nuostatas ir paskatinti pozityvius pokyčius.
1.2 "Pasaulio Pusryčių" (spaudos konferencija) tikslas - viešinti #Reanimacijų metu surinktą medžiagą, stiprinant Lietuvos visuomenės pritarimą migracijos, prieglobsčio, integracijos procesams bei keisti viešąjį diskursą regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.
1.3 "Visuomenės informavimo kampanija", kurios sudėtinė dalis "Diversity Festival".


Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.3-K-01

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.3-K-01-003

Pareiškėjo pavadinimas

Tolerantiško Jaunimo Asociacija

Projekto pavadinimas

Sveiki Atvykę!

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

158 838,60

Trumpas projekto aprašymas

"Sveiki Atvykę!" tikslas - įgyvendinti kompleksinę tolerancijos kampaniją, kuri sudarytų prielaidas ir galimybes didinti pagarbą ir plėtoti gerus tarpusavio santykius tarp trečiųjų šalių piliečių, asmenų be pilietybės ir Lietuvos visuomenės. Numatyti informaciniai, refleksiniai renginiai mokiniams, jų tėvams, mokytojams, studentams, tikslinei grupei, politikams, profsąjungų ir NVO atstovams, darbdaviams, mokslininkams visuomenės aktyvistams pagarbai ri tarpkultūriniam dialogui skatinti. Bus organizuojamos konferencijos, parodos, paskaitos. Vykdant tolerancijos skatinimo kampaniją, pasitelkiant spaudą, socialinius tinklus, populiarų TV Serialą, komiksus, memus, infogramas, mini video istorijas bus plėtojamas projekto tikslo siekiantis diskursas. Projektas apims visas Lietuvos apskritis, bus viešai prieinamas, įtraukiantis tikslinės grupės asmenis ir Lietuvos visuomenę.

2016-03-21

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-4.2-V-02

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Paraiškos kodas

PMIF-4.2-V-02-001

Pareiškėjo pavadinimas

Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto pavadinimas

Lietuva - kitataučių užuovėja

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

2 952 400

Trumpas projekto aprašymas

Projektas „Lietuva - kitataučių užuovėja“ yra skirtas ypatingo atvejo „užsieniečių perkėlimas į LR teritoriją iš Europos Sąjungos valstybės narės“, palengvinti integracijos procesą Lietuvoje. Padėti perkeltiniems asmenims spręsti problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, taikyti aktyvias integracijos priemones, informuoti visuomenę. Projekto veiklos: suorganizuotos teisininko, psichologo, vertėjo ir medicininės paslaugos, suteiktos konsultacijos pragyvenimo lėšų, ugdymosi, humanitarinės ir socialinės veiklos klausimais, vykdomi socialinių įgūdžių, lietuvių kalbos, sporto, rankdarbių, pilietinio ugdymo užsiėmimai, užsieniečiai aprūpinami maistu, higienos reikmenimis, rūbais ir avalyne. Išmokamos pašalpos socialinės integracijos laikotarpiu. Suteikiamos koordinavimo paslaugos savivaldybėse. Užtikrinamas vaikų ugdymas ikimokyklinėse ir mokyklinėse įstaigose.


2016-03-02

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-4.2-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Paraiškos kodas

PMIF-4.2-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

745 858,54

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – prisidėti prie atsakomybės pasidalijimo tarp ES valstybių narių principo užtikrinimo, įgyvendinti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus ES, perkelti 671 užsienietį, kuris Italijoje ar Graikijoje pateikė prašymą suteikti prieglobstį.

Projekto veiklos – perkeliamų asmenų atranka ir patikra, vertimo bei teisinių konsultacijų paslaugos užsieniečiams, materialinių priėmimo sąlygų užtikrinimas, užsieniečių pervežimas į laikino apgyvendinimo vietą, užsieniečių, kurie nepateikia LR prašymo suteikti prieglobstį arba kurių atžvilgiu priimtas sprendimas nesuteikti prieglobsčio, grąžinimo į kilmės valstybę veiklos.

Projektą įgyvendina Migracijos departamentas, projekto partneriai – VSAT su struktūriniais padaliniais ir Valstybės saugumo departamentas.

Projekto rezultatas – Į Lietuvos Respubliką bus perkeltas 671 prieglobsčio Italijoje ar Graikijoje prašantis užsienietis.

2016-01-09

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.2-K-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

6

Pagal kvietimą gautų paraiškų prašomų skirti finansavimo lėšų suma (iš viso), EUR

2 680 369,23

 

 

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.2-K-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto pavadinimas

Infocentras migrantams

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

451 045,00

Trumpas projekto aprašymas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija siekdama pagerinti užsieniečių padėtį Lietuvoje, įsteigs informavimo ir konsultavimo centrą Klaipėdoje „Infocentras migrantams“. Centro tikslas - didinti trečiųjų šalių piliečių integracijos galimybes, teikiant įvairiapusišką pagalbą ir konsultacijas, skatinant jų socialinį ir ekonominį savarankiškumą. Centre bus teikiamos socialinės, teisinės, psichologinės, profesinio orientavimo konsultacijos, organizuojami informaciniai renginiai, lietuvių kalbos, pilietinio orientavimo, šviečiamieji - pažintiniai mokymai, bus teikiama materialinė pagalba, sveikatos priežiūros paslaugos labiausiai pažeidžiamiems asmenims.
Paslaugomis siekiama užpildyti TŠP informacines spragas, palengvinti integracijos procesą bei gerinti gyvenimo Lietuvoje kokybę, užtikrinant galimybę TŠP jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti priimančios šalies gyvenime.

 

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.2-K-01

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.2-K-01-002

Pareiškėjo pavadinimas

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Projekto pavadinimas

Bendruomeninis integracijos centras Vilniaus centre

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

432 839,23

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas - teikti bendrąsias ir specializuotas paslaugas trečiųjų šalių piliečiams,  siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvoje, kartu patenkinant jų fizinius, dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius. Projekto rezultatai reikalingi tikslinei grupei – trečiųjų šalių piliečiams  (tiesioginė nauda), bei Lietuvos visuomenei tampant daugiau solidaria, atsakinga ir atvira priimant „kitą ir kitokį“ ir suteikiant jam pagalbą integruojantis Lietuvoje (netiesioginė nauda). Vilniuje veiks bendruomeninis integracinis centras, kuriame didelė dėmesio dalis bus nukreipta į tikslinės grupės problemų įveikimą, bus teikiamos  socialinės, psichologinėse, teisinės, įsidarbinimo konsultacijos, profesinio orientavimo kursai, pagal individualius grupės poreikius organizuojami valstybinės kalbos kursai bei Lietuvos Respublikos istorijos-kultūros-pilietinio pažinimo mokymai. Šie mokymai bus vykdomi atsižvelgiant į TŠP poreikius, jų darbo ar studijų laiką, patirtis, pažeidžiamumą, išsilavinimo lygį, profesiją.Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.2-K-01

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.2-K-01-003

Pareiškėjo pavadinimas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Projekto pavadinimas

Pabėgėlių ir migrantų integracijos centras InLT

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

451 045,00

Trumpas projekto aprašymas

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija siekdama pagerinti užsieniečių padėtį Lietuvoje, įsteigs  Pabėgėlių ir migrantų integracijos centrą InLt Kaune. Centro InLT tikslas - skatinti trečiųjų šalių piliečių, pabėgėlių integraciją, užtikrinant jų saugumą, socialinį ir ekonominį savarankiškumą, garantuojant pagrindinius poreikius bei ugdant kompetenciją susikurti pozityvią ateitį priimančioje visuomenėje. Centre bus teikiamos socialinės, teisinės, psichologinės, profesinio orientavimo konsultacijos, organizuojami informaciniai renginiai, lietuvių kalbos, pilietinio orientavimo, šviečiamieji - pažintiniai mokymai kartu su vietos bendruomene; bus teikiama materialinė pagalba pabėgėliams, sveikatos  priežiūros paslaugos labiausiai pažeidžiamiems asmenims.
Paslaugomis siekiama užpildyti integruojamų užsieniečių informacines spragas, palengvinti integracijos procesą bei gerinti gyvenimo Lietuvoje kokybę, užtikrinant galimybę pabėgėliams ir migrantams jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti priimančios šalies gyvenime.


Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.2-K-01

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.2-K-01-004

Pareiškėjo pavadinimas

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Projekto pavadinimas

Trečiųjų šalių piliečių integracijos skatinimas į visuomeninį gyvenimą Vilniuje

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

448 480,00

Trumpas projekto aprašymas

Tikslas - palengvinti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenis be pilietybės integruotis į Lietuvos visuomenės gyvenimą ir skatinti visuomenės toleranciją jų atžvilgiu. Uždaviniai:
1. Trečiųjų šalių piliečiams suteikti lietuvių kalbos įgūdžių.
2. Užtikrinti trečiųjų šalių piliečiams socialinę paramą, socialinių ryšių praplėtimą.
3. Supažindinti trečiųjų šalių piliečius su viešąja teise, viešosiomis paslaugas nei jas teikiančiomis institucijomis Lietuvoje.
4. Įsidarbinimo galimybių palengvinimas.
5. Gerinti trečiųjų šalių piliečių psichosocialinę sveikatą.
6. Visuomenės tolerancijos skaitinimas trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu.
7. Gyvenimo sąlygų pagerinimas.


Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.2-K-01

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.2-K-01-005

Pareiškėjo pavadinimas

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Projekto pavadinimas

Trečiųjų šalių piliečių integracijos skatinimas į visuomeninį gyvenimą Kaune

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

448 480,00

Trumpas projekto aprašymas

Tikslas - palengvinti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenis be pilietybės integruotis į Lietuvos visuomenės gyvenimą ir skatinti visuomenės toleranciją jų atžvilgiu. Uždaviniai:
1. Trečiųjų šalių piliečiams suteikti lietuvių kalbos įgūdžių.
2. Užtikrinti trečiųjų šalių piliečiams socialinę paramą, socialinių ryšių praplėtimą.
3. Supažindinti trečiųjų šalių piliečius su viešąja teise, viešosiomis paslaugas nei jas teikiančiomis institucijomis Lietuvoje.
4. Įsidarbinimo galimybių palengvinimas.
5. Gerinti trečiųjų šalių piliečių psichosocialinę sveikatą.
6. Visuomenės tolerancijos skaitinimas trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu.
7. Gyvenimo sąlygų pagerinimas.


Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.2-K-01

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.2-K-01-006

Pareiškėjo pavadinimas

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Projekto pavadinimas

Trečiųjų šalių piliečių integracijos skatinimas į visuomeninį gyvenimą Klaipėdoje

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

448 480,00

Trumpas projekto aprašymas

Tikslas - palengvinti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenis be pilietybės integruotis į Lietuvos visuomenės gyvenimą ir skatinti visuomenės toleranciją jų atžvilgiu. Uždaviniai:
1. Trečiųjų šalių piliečiams suteikti lietuvių kalbos įgūdžių.
2. Užtikrinti trečiųjų šalių piliečiams socialinę paramą, socialinių ryšių praplėtimą.
3. Supažindinti trečiųjų šalių piliečius su viešąja teise, viešosiomis paslaugas nei jas teikiančiomis institucijomis Lietuvoje.
4. Įsidarbinimo galimybių palengvinimas.
5. Gerinti trečiųjų šalių piliečių psichosocialinę sveikatą.
6. Visuomenės tolerancijos skaitinimas trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu.
7. Gyvenimo sąlygų pagerinimas.


2015-12-17

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.1.3-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.3-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

„Eurodac“ sistemos įsigijimas ir priežiūra

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

497 998,72

Trumpas projekto aprašymas

Įgyvendinant projektą bus įsigytos „Eurodac“ darbo vietos, „Eurodac“ standartizuota programinė įranga, „Eurodac“ serverių licencijos, „Eurodac“ duomenų perdavimo Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklu užtikrinimas ir šios įrangos palaikymas, tobulinimas bei priežiūra, kas padės nustatytoms institucijoms įvykdyti teisės aktuose nustatytas procedūras, paimant ir perduodant rankų pirštų atspaudus į centrinę „Eurodac“ duomenų bazę, siekiant nustatyti atsakingą ES valstybę narę pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 604/2013 už ES narėje trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės pateikto prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą. Tai taip pat leis užsieniečiui greičiau pasiekti jo kilmės šalį arba kitą šalį, į kurią jis grąžinamas (išsiunčiamas), ir bus užtikrinama užsieniečio teisė į teisingą procesą bei garantuojama grąžinamo (išsiunčiamo) užsieniečio teisių apsauga.

2015-11-23

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.1-K-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.1-K-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Lietuvos socialinių tyrimų centras

Projekto pavadinimas

Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginis dokumentas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

20 000,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – parengti prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginį dokumentą. Siekiant įgyvendinti tikslą, pasitelkiami šie uždaviniai:

1 uždavinys: parengti pirminį prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginio dokumento variantą;

2 uždavinys: parengti galutinį prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos strateginio dokumento variantą.

2015-11-23

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-3.2.1-K-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Paraiškos kodas

PMIF-3.2.1-K-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras

Projekto pavadinimas

GPU-Grįžimo pagalba užsieniečiams

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

267 445,91

Trumpas projekto aprašymas

Projekto skirtas bet kuriems trečiosios šalies piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie naudojasi bet kokia apsaugos forma Lietuvoje, t.y. tiek pabėgėliams, tiek tiems, kurie pateikė prašymus suteikti bet kokios formos apsaugą, bet negavo galutinio neigiamo sprendimo dėl savo prašymo. Taip pat neteisėtai Lietuvoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie, nustatytu laiku neišvykę patys, turėtų būti išsiųsti iš LR. Įgyvendinus numatytas savanoriško grąžinimo operacijas, trečiųjų šalių piliečiai bus saugiai grąžinti į savo kilmės šalis. Prieš išvykimą jiems bus suteikta būtiniausia pagalba, labiausiai atitinkanti jų individualius poreikius. Projekto veiklose numatytos informavimo priemonės užtikrins programos žinomumą bei teigiamą požiūrį į SG tarp visuomenės, institucijų, dalyvaujančių savanoriško grąžinimo procese, o kas svarbiausia tarp tikslinės grupės, ir padės trečiųjų šalių piliečiams apspręsti grįžti į kilmės šalį.

2015-11-17

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-2.1.2-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Paraiškos kodas

PMIF-2.1.2-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Pabėgėlių priėmimo centras

Projekto pavadinimas

„Pabėgėlis – mūsų visuomenės dalis"

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

350 000,00

Trumpas projekto aprašymas

Projektas „Pabėgėlis – mūsų visuomenės dalis" yra skirtas sumažinti pabėgėlių priklausomumą nuo valstybės paramos, išspręsti užsieniečių integracijos problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, informuoti visuomenę. Projekto veiklos: profesinės karjeros planavimo, sporto; vaikų užimtumo, meninių gebėjimų, apželdinimo, pilietinio orientavimo, bibliotekos veikla, suorganizuotos individualios konsultacijos ir užsiėmimai būsto, pragyvenimo lėšų ir ugdymosi, humanitarinės ir socialinės veiklos klausimais, suorganizuotos teisininko ir psichologo konsultacijos, stovyklos jaunimui, susitikimai su visuomene, amatų pamokėlės, šventės, etnokultūrinės parodos, išvykos, Pasaulinės pabėgėlių dienos, vykdomi socialinių įgūdžių, profesiniai lietuvių kalbos, kompiuterinio raštingumo užsiėmimai, užsieniečiai aprūpinami maistu, higienos reikmenimis, rūbais ir avalyne.

2015-09-23

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-3.1.2-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

2

Paraiškos kodas

PMIF-3.1.2-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Vertimo ir teisinių paslaugų, reikalingų vykdant užsieniečių išsiuntimo ir grąžinimo procedūras, įsigijimas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

20 022,00

Trumpas projekto aprašymas

Įgyvendinant projektą bus įsigyjamos vertimo ir teisinės paslaugos bei užtikrinamas tikslinės grupės asmenų pervežimas, kas padės policijos pareigūnams įvykdyti greičiau teisės aktuose nustatytas procedūras dėl užsieniečio grąžinimo (išsiuntimo). Tai taip pat leis užsieniečiui greičiau pasiekti jo kilmės šalį ar kitą šalį, į kurią jis grąžinamas (išsiunčiamas), ir bus užtikrinama užsieniečio teisė į teisingą procesą bei garantuojama grąžinamo (išsiunčiamo) užsieniečio teisių apsauga.

 

Paraiškos kodas

PMIF-3.1.2-V-01-002

Pareiškėjo pavadinimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

162 500,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – teikti tinkamas paslaugas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams, siekiant pagerinti grąžinamų trečiųjų šalių piliečių gyvenimo sąlygas Lietuvoje bei užtikrinti tinkamą grąžinamų trečiųjų šalių piliečių asmenybės indentifikavimą. Atliekant priverstinai išsiunčiamų užsieniečių asmenybės identifikavimą, būtina užtikrinti kokybišką vertėjų bei teisinės pagalbos teikimą, todėl bus perkamos vertimo, teisinės bei amžiaus nustatymo paslaugos. Grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams bus teikiamos ir kompleksinės paslaugos, t.y. esant poreikiui nupirkti maisto daviniai, vykdomos psichologinės konsultacijos ir paslaugos Užsieniečių registracijos centre (toliau – URC), pravestas laisvalaikio užimtumas URC, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiems asmenims, taip pat tikslinės grupės asmenys bus transportuojami į URC, Pabėgėlių priėmimo centrą, Lietuvos Respublikos teismus ir kt.

2015-09-23

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-3.2.3-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

2

Paraiškos kodas

PMIF-3.2.3-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Grąžinamų ir išsiunčiamų užsieniečių kelionės ir palydos organizavimas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

22 600,00

Trumpas projekto aprašymas

Projektas užtikrins spartesnį užsieniečių grąžinimo (išsiuntimo) procesą, atitinkantį pripažintus žmogaus teisių standartus. Įgyvendinant šį projektą bus siekiama, kad grąžinami (išsiunčiami) užsieniečiai kuo greičiau jų orumo nežeminančiomis sąlygomis pasiektų savo gyvenamąją vietą jų kilmės valstybėje ar kitoje valstybėje, į kurią jie grąžinami (išsiunčiami).

 

Paraiškos kodas

PMIF-3.2.3-V-01-002

Pareiškėjo pavadinimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Užsieniečių priverstinio grąžinimo ir išsiuntimo organizavimas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

341 263,00

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą priverstinai išsiunčiamų arba grąžinamų asmenų transportavimą ir kelionės organizavimą, siekiant sumažinti neteisėtai Lietuvos Respublikoje esančių trečiųjų šalių piliečių skaičių. Išsiuntimas būtų vykdomas nepažeidžiant asmens pagrindinių teisių, gerbiant jo orumą ir teisinį neliečiamumą. Numatoma projekto lėšomis apmokėti užsieniečių išsiuntimo ir grąžinimo kelionės bei palydos organizavimo išlaidas: užsieniečių kelionės bilietų, užsieniečių grąžinimo dokumentų gavimą (persiuntimą), transporto priemonės kuro nuvežimui į oro uostus ar geležinkelio stotis, išsiunčiamų užsieniečių palydos kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas, pažeidžiamų užsieniečių palydos (socialinių, medicinos ir kt. darbuotojų) kelionės, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas, išsiunčiamų ar grąžinamų užsieniečių apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas kelionės metu.

2015-09-04

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.1.4-K-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.4-K-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Projekto pavadinimas

Prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygų gerinimas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

439 882,63

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslinė grupė – prieglobsčio prašytojai. Projekto tikslas - pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo sistemą, kartu patenkinant jų fizinius, dvasinius, socialinius ir ugdymosi poreikius. Siekiant sėkmingos prieglobsčio prašytojų (toliau – PP) adaptacijos ir tolimesnės pabėgėlių integracijos Lietuvoje, būtina kuo anksčiau suteikti galimybę išeiti iš uždaros erdvės (URC centro ribų), bendrauti su Lietuvos piliečiais, vietinės bendruomenės nariais, tokiu būdu susipažįstant su mūsų šalies kultūra, istorija, tradicijomis, galiojančiais įstatymais, tvarka ir pan., nesusikuriant baimių ir iliuzijų, ko labai sunku išvengti nuolat būnant uždaroje erdvėje, todėl šiuo projektu tęsime 2008 metais pradėtą Dienos centro „Kultūrų įkalnė“ veiklą, skatinsime PP socialinį aktyvumą, pažinimą, teiksime humanitarinę, medicininę pagalbą, mokysime lietuvių kalbos, teiksime teisines konsultacijas, organizuosime vaikų užimtumą.

2015-09-04

Kvietimo teikti paraiškas Nr.

PMIF-1.1.4-V-01

Pagal kvietimą gautų paraiškų skaičius

1

Paraiškos kodas

PMIF-1.1.4-V-01-001

Pareiškėjo pavadinimas

Migracijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Projekto pavadinimas

Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas

Prašomų skirti finansavimo lėšų suma, EUR

110 000,00

Trumpas projekto aprašymas

Migracijos departamentas privalo organizuoti teisinę pagalbą, vertimo paslaugas ir informuoti apie prieglobsčio procedūrą prieglobsčio prašytojus prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo, apklausų metu ir tuo atveju, kai užsieniečiui panaikinamas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje.

Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą prieglobsčio prašytojų teisių į vertimą, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir prieglobsčio prašytojų informavimą apie prieglobsčio procedūrą Lietuvos Respublikoje ar atskirus jos etapus, prieglobsčio prašytojų teises, pareigas įgyvendinimą.

Įgyvendinant projektą, 200 tikslinės grupės atstovų bus suteikta:

– 795 teisinių paslaugų,

– 678 vertimo paslaugų,

bus parengta ir atspausdinta 1 500 vnt. lankstinukų ir 5 100 vnt. atmintinių. 

© Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Naudojama Smart Web sistema.